Badanie przedmiotowe - Katedra i Klinika Hematologii

advertisement
Niedokrwistość
w przebiegu chorób przewlekłych
Anaemia of chronic disease = ACD
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Niedokrwistość
w przebiegu chorób przewlekłych
• DEFINICJA:
– Niedokrwistość u chorych z pobudzeniem układu
immunologicznego związanym z procesem zapalnym
– Dochodzi do aktywacji komórek immunologicznie
kompetentnych
– Charakteryzuje się:
• zmniejszonym wytwarzaniem krwinek czerwonych, małą
liczbą retykulocytów, a niekiedy też skróceniem czasu ich
przeżycia
• obniżonym stężeniem żelaza i transferyny
• zwiększonym stężeniem ferrytyny
Niedokrwistość
w przebiegu chorób przewlekłych
epidemiologia
– Drugi co do częstości typ niedokrwistości (po niedokrwistości
z niedoboru Fe)
– Jej częstość rośnie z wiekiem
Niedokrwistość
w przebiegu chorób przewlekłych
przyczyny
• Zakażenia bakteryjne, pasożytnicze i grzybicze
• Nowotwory złosliwe
• Choroby autoimmunologiczne (najczęściej RZS, SLE,
układowe zapalenia naczyń)
• Przewlekłe zakażenia dróg moczowych
Niedokrwistość
w przebiegu chorób przewlekłych
mechanizm
• dochodzi do ↑ sekrecji cytokin przez limfocyty T (INF gamma),
monocyty (TNF alfa, IL-1. IL-6) i komórki układu
siateczkowośródbłonkowego, które przyczyniają się do:
– ↓ produkcji erytrocytów w szpiku
– skrócenia czasu przeżycia erytrocytów (przedwczesne
nieszczenie E przez pobudzone makrofagi, monocyty,
wzmożona fagocytoza)
Niedokrwistość
w przebiegu chorób przewlekłych
obraz kliniczny
• Objawy ogólne niedokrwistości
– pojawiają się często kilka miesięcy po ujawnieniu choroby
podstawowej
– zwykle mierne nasilenie niedokrwistości
• Objawy uzależnione od choroby podstawowej
Niedokrwistość
w przebiegu chorób przewlekłych
badania laboratoryjne
• Morfologia i rozmaz krwi obwodowej:
– niedokrwistość normocytowa i normobarwliwa
– część krwinek może być mikrocytowa i hipochromiczna
• Rozmaz szpiku
– prawidłowa lub zwiększona ilość złogów żelaza
– zmniejszona liczba syderoblastów
• Liczba retykulocytów prawidłowa lub obniżona
• Przyspieszone OB
Niedokrwistość
w przebiegu chorób przewlekłych
badania laboratoryjne
• zaburzenia metabolizmu żelaza
– zmniejszenie stężenia żelaza w surowicy (lub N)
– zmniejszenie stężenia transferyny w surowicy (lub N)
– zmniejszenie ZWŻ przez
surowicę,
– zwiększenie stężenia ferrytyny w surowicy (lub N)
– w normie stężenie w surowicy rozpuszczalnego receptora
dla transferyny (sTR)
Terapia w niedokrwistości
w przebiegu chorób przewlekłych
• 1. Leczenie choroby podstawowej i powikłań
• 2. Przetaczanie KKCZ
• 3. Stosowanie erytropoetyny:
– korzystna w
• niewydolności nerek
• chorobach nowotworowych,
• szpiczaku mnogim,
• RZS,
• niektórych zakażeniach
– dawkowanie 150 j.m. / kg 3 x w tydodniu s.c. przez 2-3 miesiące
Download