Nieinwazyjny pomiar rzutu serca

advertisement
Nieinwazyjny
pomiar rzutu
serca
Kardiometria Elektryczna
Kardimetria elektryczna jest nieinwazyjną metodą określenia objętości wyrzutowej serca (SV) i rzutu serca / pojemności
minutowej (CO) oraz innych parametrów hemodynamicznych u dorosłych, dzieci i noworodków. Kardiometria Elektryczna została zweryfikowana w porównaniu z metodą zwaną „ złotym standardem“ taką jak termodylucja i jest
opatentowaną metodą pod znakiem Osypka Medical
Elektrody umieszcza się po lewej
stronie szyi i klatki piersiowej
Metoda Pomiaru
ISense , elektrody EKG
Umieszczenie czterech powierzchniowych elektrod na
szyi i lewej stronie klatki piersiowej pozwala na ciągły
pomiar zmian przewodności elektrycznej wewnątrz klatki piersiowej. Poprzez podawanie prądu o niskiej amplitudzie, wysokiej częstotliwości poprzez klatkę piersiową mierzony jest jej opór (zależny od kilku czynników).
Poprzez zaawansowane techniki filtracji kardiometria
elektryczna jest zdolna uwidocznić zmiany przewodności spowodowane przez układ krążenia. Jeden znaczący fenomen który został uwzględniony jest związany z
krwią w aorcie i jej zmianami w przewodności podczas
pulsacyjnego przepływu krwi. Zjawisko to jest związane
ze zmianą orientacji erytrocytów(RCBs). Podczas rozkurczu , erytrocyty w aorcie przyjmują przypadkową
Umieszczenie elektrod dla
małych dzieci i noworodków
orientację co powoduje większy opór dla prądu elektrycznego powodując niższy pomiar przewodności. Podczas
skurczu pulsacyjny przepływ powoduje ułożenie erytrocytów równolegle zarówno do kierunku przepływu krwi
jak i do prądu elektrycznego, powodując wyższy pomiar
przewodności. Poprzez analizę szybkości zmian przewodności przed i po otwarciu zastawki aorty, lub w innych
słowach, jak szybko erytrocyty ustawiają się współliniowo, technologia EC wylicza szczyt przyspieszenia krwi w
aorcie oraz czas wyrzutu lewej komory(czas przepływu).
Szybkość przepływu krwi jest wyliczana z szczytu przyspieszenia krwi w aorcie i używana w algorytmie wyliczającym rzut serca. Algorytm jest opatentowany przez
firmę Osypka Medical
Aorta przed otwarciem
zastawki aortalnej
Aorta po otwarciu
zastawki aortalnej
Brak przepływu g
przypadkowa orientacja
Przepływ pulsacyjny g
ułożenie współliniowe
AESCULON ® Parametry
Przepływ krwi
SV/SI
HR
CO/CI
objętość wyrzutowa serca / indeks wyrzutowy serca
częstość akcji serca
rzut serca – pojemność minutowa / indeks
rzutu serca
System naczyniowy
NIBP
SVR /SVRI
SSVR / SSVRI
nieinwazyjny pomiar ciśnienia
obwodowy opór naczyniowy / indeks
obwodowego oporu naczyniowego w oparciu
o odśrodkowe ciśnienie żylne (CVP)
Opór naczyniowy/Indeks
oporu naczyniowego
Wykresy: Specjalistyczne przetwarzanie sygnałów: Krzywe mierzonych parametrów i natychmiastowa kalkulacja parametrów
Kurczliwość serca
ICON™
VIC™
LCW / LCWI
LSW / LSWI
STR
CPI
indeks kurczliwości serca
wariacja indeksu kurczliwości
praca lewej komory serca obliczana w
oparciu o ciśnienie zaklinowania (PAOP)
praca wyrzutowa lewej komory serca
wskaźnik czasu skurczu serca
indeks wydajności serca
Poziom płynów
TFI
SVV
FTC
Wykres słupkowy: 10 definiowanych parametrów wyświetlanych
w postaci wykresów słupkowych
zawartość płynów w klatce piersiowej
wariacja objętości wyrzutowej
poprawiony czas przepływu
Poziom natlenienia( pulsoksymetria)
MASIMO SET® Rainbow (opcja)
SpO2
SpHb™
SpMet
SpCO
PI / PI
Desat Idx
DO2 / DO2I
Wysycenie hemoglobiny tlenem
poziom hemoglobiny
poziom koncentracji methemoglobiny
poziom koncentracji tlenku węgla
indeks perfuzji/ procentowa zmiana PI
indeks desaturacji
tlen dostarczony / indeks tlenu dostarczonego
Trendy: przegląd trendów hemodynamiki przez ostatnie 72 godziny
Parametry AESCULON ®
•
•
•
•
•
•
Pacemaker Clinic™ Optymalizacja stymulacji
serca i terapia resynchronizacji (CRT)
12” calowy ekran o wysokiej rozdzielczości
zasilanie akumulatorowe na 20 min podczas operacji
podłączenie do systemów monitoringu
Philips / HP (protokół VueLink)
złącze USB dla wygodnego zapisywania
danych pacjenta i drukowania
Waveform Explorer™ oprogramowanie PC pozwala
na eksport danych do Microsoft ® Excel™
Zarządzanie danymi pacjenta: graficzna prezentacja zależności
pomiędzy SI, MAP, SSVRI oraz LSWI( kalkulacja SSVRI oraz LSWI
oparta na SI)
ICON ® Parametry
Przepływ krwi
SV/SI
HR
CO/CI
objętość wyrzutowa serca / indeks wyrzutowy serca
częstość akcji serca
rzut serca – pojemność minutowa
/ indeks rzutu serca
System naczyniowy
Możliwość konfiguracji parametrów: ekran 4 parametrów hemodynamicznych i krzywej sygnału
SVR /SVRI
obwodowy opór naczyniowy
/ indeks obwodowego oporu
naczyniowego – w oparciu o
wprowadzone wartości
pomiaru ciśnienia krwi
Kurczliwość serca
ICON™
VIC™
STR
CPI
Ekran Słupkowy: 6 parametrów z oznaczonymi dopuszczalnymi
zakresami
indeks kurczliwości serca
wariacja indeksu kurczliwości
wskaźnik czasu skurczu serca
(PEP/LVET)
indeks wydajności serca
Poziom płynów
TFI
SVV
FTC
zawartość płynów w klatce piersiowej
wariacja objętości wyrzutowej
poprawiony czas przepływu
Poziom natlenienia
DO2 / DO2I
tlen dostarczony / indeks tlenu
dostarczonego - w oparciu o
wprowadzone wartości
hemoglobiny oraz SpO2
Parametry ICON ®
Trendy: Widok ze zmienną czasową i funkcją zoom
Ekran pomocy: Intuicyjny interfejs użytkownika. Dostęp do
szczegółowych wskazówek pomocy przy użyciu klawisza HELP
• 3.5” wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
• zasilanie akumulatorowe na 120 min pracy
• podłączenie do systemów monitoringu
Philips / HP (protokół VueLink)
• iControl™ oprogramowanie PC pozwala na
eksport danych do Microsoft ® Excel™
• bezprzewodowe drukowanie poprzez Bluetooth®
Zastosowania
Nieinwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych dla pacjentów intensywnej terapii dostarcza szybkiej informacji ( przepływ, opór naczyniowy, płyny , kurczliwość serca i dostarczony tlen) dla każdego pacjenta i wykrywa zmiany parametrów hemodynamicznych z każdym uderzeniem serca, co czyni diagnostykę , postawienie diagnozy
różnicowej oraz podjęcie decyzji na temat leczenia proste, szybkie oraz wydajne.
ICON ® i AESCULON ® pozwala wykryć i monitorować zmiany zachodzące po podaniu
leków z każdym uderzeniem serca i konsekwentnie dostosowywać dawkę leków oraz
ich rodzaje.
Niewydolność serca, Leczenie chorób układu
krążenia oraz diagnostyka różnicowa
Leczenie pacjentów z niewydolnością serca bez dostępu do wczesnych, nieinwazyjnych
pomiarów i wykrywaniu zmian w rzucie serca, oporze naczyniowym i poziomie płynów
jest dla lekarzy dużym wyzwaniem. Monitory ICON ® i AESCULON ® dostarcza szybkiej
diagnozy różnicowej dla pacjentów ze schorzeniami serca poprzez wczesny wykrywanie
obecności wydzieliny w klatce piersiowej, zalegania płynów lub spadku CO, wzrostu
SVR co pozwala na wczesną i szybką korekcję diagnozy. Regularne badania pacjentów po
zawałach serca za pomocą ICON ® i ASECULON ® stwarzają możliwość dla lekarzy aby
wykryć wszystkie wczesne zmiany i szybko postawić wczesną diagnozę co może pomóc
zmniejszyć liczbę zawałów serca.
Leczenie nadciśnienia (Hypertension Clinic™)
Dużym wyzwaniem jest wykryć przyczynę wysokiego ciśnienia krwi(lub zaniżonego). Monitory ICON® i AESCULON® są idealnymi urządzeniami aby wykryć przyczynę nadciśnienia
i w konsekwencji można łatwo wybrać odpowiedni lek w szczególności w nadciśnieniu spowodowanym wysokim oporem naczyniowym. Leczenie nadciśnienia przy pomocy ICON®
i AESCULON® (oparte na raporcie Mayo Clinic) ma więc dużą przewagę nad leczeniem
tradycyjnym ( okres próbny danych leków). Możliwość wyboru odpowiedniego leku prowadzi do zmniejszenia zużycia leków przy nadciśnieniu, udarach i zawałach serca.
Diagnoza różnicowa szoku
Łatwa diagnoza różnicowa pomiędzy szokiem pochodzenia sercowego od szoku pochodzenia nie sercowego oraz jeśli jest to szok pochodzenia nie sercowego czy jest to
być szok anafilaktyczny hipowolemiczny lub septyczny.
Diagnoza różnicowa szoku septycznego dzięki ICON-owi i AESCULON-owi staję się
bardzo łatwa i prosta bez potrzeby czasochłonnych i kosztownych tradycyjnych badań,
co ratuje życie pacjentów.
Optymalizacja rozrusznika serca (Pacemaker Clinic™)
Łatwe dostosowanie rozrusznika serca (odstęp AV i VV) oraz CRT aby uzyskać najlepsze ustawienia rozrusznika serca dla każdego pacjenta co gwarantuje najlepsze rezultaty
w prosty szybki i wygodny sposób. Cyfrowy interfejs z ASECULON ® do tymczasowego
rozrusznika serca ( PEACE 203™, PEACE 300™) Osypka pozwala automatycznie i
inteligentne skanowanie najlepszych ustawień rozrusznika.
Farmaceutyczne badania kliniczne( 1 i 2 etap)
Dowiedziona wydajność technologii na 1 i 2 etapie farmaceutycznej próby klinicznej
która dostarcza wyjątkowych danych o zmianach hemodynamicznych podczas rozwoju
leków.
Dane techniczne
AESCULON ®
ICON ®
Metoda pomiarowa
Prąd pomiaru
EKG
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP
Wysycenie tlenem(Saturacja SpO2)
Wejście AC
Pobór prądu
Bateria wewnętrzna
Wyświetlacz
wymiary zewnetrzne
wysokość x szerokość X głębokość
Waga
Klasyfikacja EC - dyrektywa
Typ ochrony
Standardowy zgodność
kardiometria elektryczna EC BIO-IMPEDANCJA
<=2.0 mA RMS/50kHz
15-300 bpm
oscylometryczna
skurczowe 40 - 260 mmHg
rozkurczowe 25 - 200 mmHg
1% - 100%
100-240V 47-63Hz
max 100 VA
NiMH czas >20 min
12“ TFT
293mm X 310 mm X 185 mm
kardiometria elektryczna
EC BIO-IMPEDANCJA
<=2.0 mA RMS/50kHz
15-250 bpm ±5%/ 5 bpm
Ręczne wprowadzenie danych
6 kg
klasa IIa
Klasa I sprzętu (typ BF)
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 i inne
750 g
klasa IIa
Klasa II sprzętu (typ BF)
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 i inne
Może być wprowadzone ręcznie
100-240V 47-63Hz
max 15 VA
Litowo - jonowa czas>2h
3,5“ TFT
205mm x 110 mm x 38 mm
Literatura
Garry M. Steil et.al. Non-Invasive Cardiac Output and Oxygen Delivery Measurement in an Infant with Critical Anemia, Journal of Clinical
Monitoring and Computing 2011, (25) 113–119
Spar DS et.al. Comparison of Noninvasive Measurement of Cardiac Output, Electrical Velocimetry with Thermodilution Measurement of Cardiac
Output in Children, Presentation at CHOP Cardiology Conference 2011, Scottsdale, Arizona, Feb. 2-6, 2011
Noori S ei al. Continuous Non-Invasive Cariac Output Measurements in the Nonate by Electrical Cardiometry: A Comparison with
Echocardiography PAS 2010, Vancouver
Wong J et al. Non-Invasive Output and Osygen Delivery Measurements in Acute Critical Anemia PAS 2010, Vancouver
Rodriquez M et al. j amplityElectrical Cardiometry in the NICU, is it Feasible? Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting, Baltimore, May 2-5,
2009
Schaumann A et al. Electrical Velocimetry: a new method for optimizing AV and VV timing in biventricular pacing in heart failure patients. ESC
2008, Munich
Flinck M et al. Cardiac Output Measured by Electrical Velocimetry in the CT Suite Correlates with Coronary Artery Enhancement: a Feasibility
Study, Acta Radiologica 2010
Zoremba N et al. Comparison of electrical velocimetry and thermodilution techniques for the measurement of cardiac output. Acta Anaesthesiol
Scand 2007: 51: 1314-1319
Suttner S et al. Noninvasive assessment of cardiac output using thoracic electrical bioimpedance in hemodynamically stable and unstable patients
after cardiac surgery: a comparison with pulmonary artery thermodilution. Intensive Care Med, 2006 Dec; 32 (12): 2053-8. Epub 2006 Oct 13.
Norozi K et al. Electrical velocimetry for measuring cardiac output in children with congenital heart disease. Br J Anaesth, 2007, EPub Nov 16.
Osthaus WA et al. Comparison of electrical velocimetry and transpulmonary thermodilution for measuring cardiac output in piglets. Pediatric
Anesthesia 2007 Aug 17, 8, 749-755.
Ismer B et al. AV Delay optimization using Electrical Velocimetry. Presentation at Cardiostim 2006. Europace Vol. 8, Supplement 1, June 2006,
58P/35.
Schmidt C et al. Comparison of electrical velocimetry and transoesophageal Doppler echocardiography for measuring stroke volume and cardiac
output. Br J Anaesth. 2005 Nov; 95 (5): 603-610. Epub 2005 Sep 9.
Osypka Medical GmbH
Albert-Einstein-Str. 3
D-12489 Berlin, Niemcy
Phone:+49 (30) 6392 8300
Fax: +49 (30) 6392 8301
E-Mail: [email protected]
www.osypkamed.com
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:
Medical Devices Consulting
ul. Białostocka 7/3
03-741 Warszawa
T. +48 535 944 668
T. +48 530 153 677
F. +48 221 006 420
E-Mail:
[email protected]
www.SprzetMedyczny-MDC.pl
Copyright © 2012 Osypka Medical
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards