TEMATY ĆWICZEŃ HISTOPATOLOGICZNYCH

advertisement
TEMATY ĆWICZEŃ HISTOPATOLOGICZNYCH-KOMPUTEROWYCH
SEMESTR ZIMOWY 2015
1.Zaburzenia w krążeniu część I – Obrzęk (mechanizm powstawania, wygląd makroskopiowy.Przekrwienie i zastój krwi ( ostry obrzęk płuc, przewlekły zastój płuc, przewlekły zastój wątroby, stwardnienie
brunatne płuc)
Krwawienie (ognisko krwotoczne w mózgu, krwiaki, jama
poudarowa)
2. Zaburzenia w krążeniu część II – Skrzep, skrzeplina (=zakrzep),zatorowość, zatorowość
płucna i układowa, zawał (morfologia, rodzaje, mechanizmy powstawania).Przykłady:zakrzep tętnicy, żyły.
Zawał nerki i śledziony – makro i mikro. Zawał krwotoczny płuca.
3.Zanik, zwyrodnienie, zmiany adaptacyjne – podziały, morfologia, przyczyny. Rozedma,
osteoporoza, skrobiawica, zaburzenia rogowacenia,
martwica, apoptoza, metaplazja .Przykłady:
leukoplakia,martwica krwotoczna jelita, martwica
enzymatyczna tkanki tłuszczowej, martwica w
nowotworze,metaplazja,osteoporoza,rozedma, skrobiawica nerki ,wątroby.
KOLOKWIUM
4.Zapalenie - definicja, objawy, podział i morfologia zapaleń, zapalenie ostre, przewlekłe,
ziarniniakowe. Przykłady: ostre zapalenie wyrostka
robaczkowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego,
włóknikowe zapalenie osierdzia, ropnie w sercu,
przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapaleziarniniakowe płuc, zapalenie ziarniniakowe prostaty.
.
5.Transplantacja, immunosupresja – przeszczepianie narządów (mechanizmy, indukcja,
prezentacja, odrzucanie-ostre, przewlekłe.
zakażenia oportunistyczne, nowotwory wskaźnikowe.
Przykłady: nerka odrzucanie ostre i przewlekłe, wątroba
odrzucanie ostre, Pneumocystis, CMV, sarcoma Kaposi.
6. Czy nowotwór jest chorobą genetyczną
KOLOKWIUM
7.Nowotwory, zmiany prekursorowe - nowotwory nabłonkowe łagodne (podział, przykłady). Metaplazja, dysplazja, stany i zmiany przednowotwowe. Przykłady: brodawczak płaskonabłonkowy,
torbielakogruczolak śluzowy jajnika, guz mieszany,
guz Warthina, gruczolak tarczycy, CIN3, dysplasia
w nabłonku płaskim, gruczolak cewkowo-kosmkowy
z dużą dysplazją, gruczolak cewkowy, gruczolak cewkowo-kosmkowy, metaplazja jelitowa, leukoplakia.
8.Nowotwory złośliwe, nowotwory złośliwe nabłonkowe – wiadomości ogólne: cechy korek nowotworowych złośliwych, karcynogeneza, epidemiologia, grading (TNM), staging.
Nowotwory złośliwe nabłonkowe ( podziały, terminologia, histologia).Przykłady: nowotwór neuroendokrynny, rak płaskonabłonkowy, rak podstawnokomórkowy,
rak gruczołowy.
9.Nowotwory łagodne i złośliwe tkanek miękkich – klasyfikacja WHO, podziały,histologia.
Przykłady: tłuszczak, naczyniak jamisty, naczyniak włosowaty, mięsak Kaposiego, mięśniak, mięśniak gładkokomórkowy mięsakowy(leiomyosarcoma), tłuszczakomięsak (liposarcoma).
10.Analiza danych otrzymanych w NGS. Biologiczna i medyczna interpretacja wyniku
11.Nowotwory skóry, nowotwory kości – zmiany i nowotwór tkanki barwnikotwórczej , nowotwory nabłonkowe. Nowotwory kości. Przykłady:
naevus dermalis, melanoma malignum,osteosarcoma,
chondrosarcoma, sarcoma Ewing.
12. Nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego – odczyny,CLL/SLL, chłoniak Hodgkina, szpiczak mnogi, samoistne włóknienie szpiku,
chłoniak rozlany z dużych komórek B. Przykłady:
KOLOKWIUM
Download