choroby nowotworowe

advertisement
Choroby
Nowotworowe
Prezentacja wykonana przez:
Adriana Jaworskiego i Tomasza Koniecznego
Co to jest nowotwór?
Jest
to grupa, w których komórki
organizmu dzielą się w sposób
niekontrolowany przez organizm, a nowo
powstałe komórki nowotworowe nie
różnicują się w typowe komórki tkanki.
Typy nowotworów
Nowotwór niezłośliwy Nowotwór złośliwy
Rośnie powoli
Rośnie szybko
Zbita struktura
Nacieka i
przerasta tkanki
Tworzy przerzuty
Nie tworzy
przerzutów
Rodzaje chorób
nowotworowych
Mięsak

Mięsaki – wywodzą się z tkanek miękkich
(miąższowej, łącznej, tłuszczowej,
chrzęstnej, kostnej). Stanowią różnorodną
grupę nowotworów złośliwych, ale
występują znacznie rzadziej niż raki.
Ponieważ rozwijają się w głębokich
tkankach i narządach ich rozwój jest
często utajony i rozpoznawane są
najczęściej w stadium zaawansowanym w
postaci dużego guza. Rokowanie jest
poważne, ale istnieje szansa trwałego
wyleczenia po terapii skojarzonej
(chirurgia i radiochemioterapia). Niektóre
z tych nowotworów rosną szybko, mają
skłonność do wznowy i jak wszystkie
nowotwory złośliwe wykazują zdolność do
tworzenia przerzutów, nierzadko mnogich.
Rak

Raki – wywodzą się z tkanek nabłonkowych, wyścielających
układ oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy. Na ten typ
nowotworu najczęściej chorują dorośli, wśród dzieci jest on
rozpoznawany bardzo rzadko. U mężczyzn najczęściej
rozpoznawany jest rak płuca, prostaty, głowy i szyi, a u
kobiet rak piersi, szyjki macicy. Rak nie występuje w jednej
postaci i rozwija się w różnej formie. Najczęściej w
początkowym okresie występuje w postaci ograniczonego
guza i w miarę postępu choroby może przyjąć postać
naciekającą otaczające tkanki zdrowe i z czasem pojawiają
się wrzodziejące, nierzadko krwawiące ogniska rozsiewu.
Tempo wzrostu i zróżnicowania histopatologicznego mają
istotne znaczenie rokownicze. Im wcześniej zostaje
rozpoznany i włączone zostanie skojarzone leczenie
przeprowadzone w możliwie krótkim czasie, tym wyższa
szansa trwałego wyleczenia. Z reguły takie leczenie musi
być agresywne, co może wiązać się z silnymi ostrymi
odczynami obniżającymi komfort pacjenta. Ale są one
przejściowe i szybko ulegają gojeniu po zakończeniu terapii.
Chłoniak

Chłoniaki – są to nowotwory rozwijające się w
układzie chłonnym (węzły chłonne). Jest to
grupa histopatologicznie różnorodna. Często
pierwszym objawem są powiększone węzły
chłonne, pojedyncze lub połączone w pakiety.
Mogą rozwijać się w różnym, ale najczęściej
młodym wieku. U ludzi starszych przebieg jest
wolniejszy i rokowanie korzystniejsze. Jednym z
typów chłoniaka jest ziarnica złośliwa. Wszystkie
zaliczane są do grupy systemowych chorób
nowotworowych, wymagają nierzadko długiej
chemioterapii wielolekowej. Rokowanie jest
wysoce korzystne w przypadkach chłoniaków
miejscowo ograniczonych.Nowotwory
ośrodkowego układu nerwowego – zasadniczą
grupę stanowią guzy mózgu wywodzące się z
różnych komórek układu nerwowego. Do
niekorzystnych rokowniczo należą glejaki
wielopostaciowe. Leczeniem z wyboru jest
chirurgia z uzupełniającą radioterapią. Do
rzadko występujących należą nowotwory rdzenia
kręgowego. Niektóre nowotwory z tej grupy są
całkowicie wyleczalne.
Czerniak

Czerniak – jest nowotworem
złośliwym wywodzącym się z
komórek barwnikowych
(melanocyty), najczęściej skóry.
Pierwszym sygnałem zezłośliwienia
zmiany barwnikowej jest ujawnienie
obwódki zapalnej (zaczerwienienie)
wokół znamienia, jego wzrost,
któremu może towarzyszyć
powierzchniowe owrzodzenie.
Czerniak należy do nowotworów o
dużej dynamice wzrostu i
powstawania mnogich przerzutów w
różnych narządach. Profilaktyka
polega na usuwaniu zmian
barwnikowych skóry w miejscach
narażonych na codzienne otarcia.
Objawianie się chorób nowotworowych
Objawy nowotworu:

ciągły ból głowy

napady padaczki

powiększone węzły chłonne na szyi i pod
pachami

chrypa lub zaburzenia przełykania trwające
dłużej niż 3 tygodnie

ciągły kaszel, duszności

zaburzenia krzepnięcia krwi

powiększenie obwodu brzucha

zmiana wyglądu znamion barwnikowych

zmiana rytmu wypróżnień

utrata apetytu, nieuzasadniony spadek masy
ciała, anemia, osłabienie

mdłości, wymioty,

ogólne przygnębienie, senność
Dodatkowo u mężczyzn:
 obrzęk jąder
Dodatkowo u kobiet:
 guzek piersi, zmiana wyglądu
skóry
 upławy
 krwawienie
Powstawanie chorób
nowotworowych

Nowotwory powstają z naszych własnych komórek. Wydaje się, że nowotwór
może powstać z komórek, które są najmniej zróżnicowane, czyli z komórek
mających cechy tak zwanych macierzystych. Znajdują się one we wszystkich
tkankach naszego ciała. Powstają z nich komórki potomne, różnicujące się w
dojrzałe komórki, pełniące określone funkcje w organizmie.

Nowotwór powstaje w wyniku poważnych, nieodwracalnych zmian w
funkcjonowaniu genów. Przyczyną tych zmian są uszkodzenia DNA i zmiany
epigenetyczne.
Jak zapobiegać chorobom nowotworowym
1. Nie pal i nie używaj tytoniu w żadnej postaci.
2. Utrzymuj prawidłową masę ciała.
3. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu.
4. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:



jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców;
ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru lub
tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych;
unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli.
5. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). Chroń się przed
słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej i nie korzystaj z solarium.
6. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z
zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Kobiety powinny pamiętać o tym, że:

karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory. Jeśli możesz, karm swoje
dziecko piersią;

hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. Ogranicz jej
stosowanie.
8. Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym.
Download