„SZEŚĆ RAZY O PROFILAKTYCE CHORÓB NOWOTWOROWYCH”

advertisement
Częstochowskie Stowarzyszenie
„JESTEŚMY RAZEM”
przy Przychodni Lekarskiej „POŁUDNIE”
ZAPRASZA
do udziału w cyklu Otwartych Spotkań Edukacyjnych
„SZEŚĆ RAZY O PROFILAKTYCE
CHORÓB NOWOTWOROWYCH”
Miejsce Spotkań: Ośrodek Społeczno-Wychowawczy Spółdzielni
Mieszkaniowej „HUTNIK” przy ul.Mireckiego 28 w Częstochowie
w godzinach 16:00-17:00
1. Spotkanie pierwsze: 11 czerwiec 2013 r. - lek. Kazimierz Pankiewicz
„Nowotwory Skóry – czy są uleczalne?”
2. Spotkanie drugie: 9 lipiec 2013 r. - lek.Iwona Rubik,
„Rak Szyjki Macicy- co jeszcze mogę zrobić dla Siebie i dla
Swojej Rodziny?”
3. Spotkanie trzecie: 23 lipiec 2013 r. - dr n.med. Krzysztof Janik,
„Rak żołądka i rak przełyku – groźne nowotwory górnego
odcinka przewodu pokarmowego. Czynniki ryzyka, sposoby
leczenia i profilaktyka”.
4. Spotkanie czwarte: 22 sierpień 2013 r. dr n. med. Roman Połać
„Rak prostaty- objawy i zapobieganie”.
5. Spotkanie piąte: 11 wrzesień 2013 r. lek.Leszek Cichoń
„Palenie tytoniu przyczyną chorób nowotworowych?
Fakty i Mity”.
6. Spotkanie szóste: 24 wrzesień 2013 r. - dr n.med. Krzysztof Janik,
„Rak jelita grubego a polipy i nieswoiste zapalenie jelit. Rola
profilaktycznej kolonoskopii w zmniejszaniu zapadalności na
tę chorobę nowotworową”.
Spotkania są realizowane w ramach zadania Marszałka Województwa Śląskiego:
„Upowszechnienie wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród
mieszkańców Województwa Śląskiego”.
Download