Pobierz jako plik PDF

advertisement
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/4-lutego-swi
atowy-dzien-walki-z-rakiem.html
4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem
Co roku 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Obchodom towarzyszy
hasło „Rakowi też można zapobiegać”. W Polsce na nowotwory zapada 120 tysięcy osób
rocznie.
Nowotwory diagnozuje się co roku u 12 mln ludzi (fot. flickr.com/DefMo)
Światowy Dzień Walki z Rakiem (ang. World Cancer Day) – święto ustanowione na Światowym
Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego
UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy
krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i
metod leczenia chorób nowotworowych.Największa śmiertelność towarzyszy pięciu rodzajom raka, tj.
rakowi płuc (1,3 mln zgonów rocznie), żołądka (ponad 800 tys. zgonów), jelita grubego i odbytnicy
(640 tys.), wątroby (610 tys.) oraz rakowi piersi (520 tys. zgonów rocznie). Na nowotwór złośliwy
może zachorować każdy, niezależnie od wieku, płci czy sytuacji materialnej. Chorują ludzie młodzi i
starsi, nawet dzieci, kobiety i mężczyźni, biedni i bogaci.Wśród mężczyzn najwięcej zgonów
powodują rak płuc, żołądka, wątroby, jelita grubego i odbytnicy, rak przełyku i rak prostaty. Wśród
kobiet są to: rak piersi, płuc, żołądka, jelita grubego i odbytnicy oraz rak szyjki macicy. Niektóre
nowotwory występują częściej w krajach bogatych, jak rak prostaty, piersi i jelita grubego, a inne w
krajach biednych - rak żołądka, wątroby i rak szyjki macicy.Nowotwór złośliwy może zaatakować
każdy narząd organizmu. Wywodzi się on z jednej komórki, która w wieloetapowym procesie zyskuje
nieśmiertelność i zaczyna się powielać w niekontrolowany sposób. Powstały nowotwór nacieka bez
ograniczenia sąsiednie tkanki, przedostaje się do krwi i daje przerzuty do odległych narządów.
Zależnie od tkanki, z której się rozwija, rozróżniamy m.in. raki, czyli nowotwory złośliwe wywodzące
się z komórek nabłonkowych, mięsaki wywodzące się z tkanki łącznej, glejaki - z tkanki nerwowej,
czerniak - z komórek barwnikowych skóry czy białaczki - ze szpiku.Do rozwoju nowotworu dochodzi w
wyniku oddziaływania czynników genetycznych z czynnikami zewnętrznymi, które określa się
mianem karcynogenów. Zalicza się tu czynniki fizyczne, jak promieniowanie UV i jonizujące;
chemiczne, jak azbest, składniki dymu tytoniowego, zanieczyszczenia powietrza, a także wytwarzaną
przez pleśnie aflatoksynę obecną w żywności oraz arsen w wodzie pitnej; czynniki biologiczne, jak
niektóre rakotwórcze wirusy, bakterie i pasożyty.Corocznie na całym świecie Światowy Dzień Walki z
Rakiem obchodzony jest 4 lutego.
(Opracowanie: Jagoda Patkowska, źródła: www.tvp.info.pl, www.mz.gov.pl)
Data publikacji 2017-07-18 18:36:38, Strona: 1/1
Download