Prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski O mnie Specjalizacje

advertisement
Prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski
O mnie
Kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie, przy ul.
Lwowskiej 178a. Pracuje również w Klinice Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut
Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie przy ul. Garncarskiej 11.
Specjalizuje się z leczeniu nowotworów złośliwych - Pełen profil - Diagnostyka i leczenie skojarzone
Przebieg pracy zawodowej:
1999 – nadal Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej w województwie
małopolskim
1997-2002 – Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Krakowie
1983-1998 – Konsultant wojewódzki ds. onkologii w województwie tarnobrzeskim
Dorobek naukowy:
1983- doktor nauk medycznych: Czynniki rokownicze w chirurgicznym leczeniu raka prącia
Instytut Onkologii w Warszawie
1966 - doktor habilitowany: Przyczyny niepowodzeń chirurgicznego leczenia płaskonabłonkowego
raka płuca ze szczególnym uwzględnieniem ploidalności DNA komórek nowotworowych jako
niezależnego czynnika rokowniczego.
Centrum Onkologii w Warszawie
2005 –profesor nauk medycznych: - tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Promotor 5 ukończonych doktoratów.
Autor 120 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.
Autor 1 monografii i rozdziałów w podręcznikach chirurgii.
Specjalizacje
- chirurgia onkologiczna
- chirurgia klatki piersiowej
- chirurgia ogólna
Ukończone szkoły
- Akademia Medyczna w Krakowie – ukończona w 1972 r
Znajomość języków
- angielski
Staże
- Istituto Nazionale dei Tumori – Milano; Włochy
- Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York; USA
- Massachusetts General Hospital, Boston; USA
- Institut Curie – Paris; Francja
Choroby
- rak jelita grubego
- choroby chirurgiczne
- żylaki
- rak piersi
- kamica żółciowa
- nowotwory przewodu pokarmowego
- rak trzustki
- rak jelita grubego
- rak płuc
- rak żołądka
- rak wątroby
- rak tarczycy
- rak jądra
- czerniak złośliwy
- rak nerki
- rak przełyku
- nowotwory
- torbiele
- rak odbytnicy
- guzy tarczycy
- nowotwory skóry
- rak jelita cienkiego
- rak prącia
- choroby piersi
- nowotwory jamy ustnej
- nowotwory głowy i szyi
- choroby ślinianek
- choroby węzłów chłonnych
- guzy lite
- nowotwory wątroby
- nowotwory tkanek miękkich
- choroby męskich narządów płciowych
- nowotwory ślinianek
- nowotwory układu moczowego
- nowotwory układu oddechowego
- choroby klatki piersiowej
- nowotwory jelit
- polipy przewodu pokarmowego
- choroby gruczołów ślinowych
- nowotwory nadnerczy
- nowotwory pęcherzyka żółciowego
- guzy tkanki podskórnej
- choroby dorosłych
- operacja jelita grubego
- operacja pęcherzyka żółciowego
- operacja piersi
- operacja tarczycy
- operacja węzłów chłonnych
- operacje odbytnicy
- kwalifikacja do operacji
Download