Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z zespołem

advertisement
Podstawowe informacje o
Światowym Dniu Walki z Nowotworami Krwi (WBCD) i worldbloodcancerday.org
Zainicjowany w 2014 roku Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi (World Blood Cancer Day)
jest niezależnym międzynarodowym wydarzeniem, które ma na celu podniesienie świadomości w
zakresie walki z rakiem krwi, a także umożliwienie ludziom na całym świecie zademonstrowania
solidarności z pacjentami chorymi na nowotwory krwi.
Ośrodki Dawców Szpiku, rejestry, ośrodki transplantacyjne, grupy inicjatywne, wolontariusze i wszystkie
osoby chcące wesprzeć walkę z rakiem zaproszone do uczestnictwa w obchodach WBCD 28 maja, by w ten
sposób zwiększyć świadomość i edukować o sposobach walki z rakiem krwi. Niezwykle ważne jest również,
by zachęcać kolejne osoby do wspierania walki z chorobami krwi. Aby zachęcić ludzi do aktywnego
angażowania się we wspólną ideę został stworzony symbol WBCD – czerwony znak „&”
“Zostaw swój znak w walce z nowotworami krwi!” jest hasłem wyrażającym przesłanie niezależnej
strony internetowej worldbloodcancerday.org stworzonej jako główna platforma do promocji
wydarzeń związanych z World Blood Cancer Day.
Więcej o nowotworach krwi
Diagnoza: rak krwi.
Co 35 sekund ktoś na świecie słyszy okrutną diagnozę: rak krwi. Wielu chorych to dzieci i
młodzież.
Czym jest rak krwi?
Rak krwi to potoczna nazwa używana do określenia różnego rodzaju nowotworów atakujących
krew oraz układ krwiotwórczy. Wśród tych chorób można wymienić m.in. ostrą białaczkę
limfoblastyczną (ALL) lub przewlekłe białaczki limfatyczne (CLL). Wszystkie nowotwory krwi mają
jedną wspólną cechę: niekontrolowany rozrost komórek. Choroby te często okazują się dla
pacjentów śmiertelne.
Jest jednak nadzieja!
Nowotwory krwi można leczyć w różny sposób.
W niektórych przypadkach można na przykład zastosować chemioterapię, jednak dla wielu
chorych na jedyną szansą na przeżycie jest przeszczepienie szpiku.
O Światowym Dniu Walki z Nowotworami Krwi
Podczas WBCD ludzie z całego świata wyrażają swoją solidarność z osobami chorymi na raka
krwi. DKMS zapoczątkował obchody tego święta w 2014 roku jako dzień budowania świadomości
na temat raka krwi. Co roku 28 maja ludzie z całego świata wspólnie starają się zwrócić uwagę na
problem zachorowalności na nowotwory krwi.
Symbol akcji
Czerwony znak „&” to symbol Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi wyrażający walkę z
rakiem krwi oraz solidarność z osobami cierpiącymi na nowotwory krwi. Ma pokazywać, że Ty & Ja
razem możemy pokonać raka krwi. Znak ten łączy ludzi – pacjentów z ich rodzinami i przyjaciółmi,
ale także z dawcami, będąc tym samym symbolem wspólnoty i solidarności. 28 maja symbol „&”
zaleje cały świat, łącząc wszystkich wyrażających wsparcie dla chorych na raka. Hasło dnia brzmi:
Zostaw swój znak!
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z zespołem koordynującym WBCD w DKMS:
Torben Boelk, Project Manager WBCD, [email protected], +49 221 940582-3242
Download