Karta pracy – Uzależnienia są groźne

advertisement
Karta pracy – Uzależnienia są groźne
Wyjaśnij, co to jest uzależnienie.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Połącz w pary wymienione poniżej narządy i szkody, jakie może wyrządzić palenie tytoniu
w tych narządach.
• serce • rak krtani
• mózg • niedotlenienie serca
• krtań • uszkodzenie ściany żołądka
• płuca • rak trzustki
• żołądek • niedotlenienie mózgu
• gardło • rak płuc
• trzustka • rak gardła
Pomysły na lekcje 139
Jak sądzisz, czy to dobrze, że w Polsce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach
publicznych? Odpowiedź uzasadnij.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Uzupełnij tabelę.
Substancja uzależniająca
Alkohol
Narkotyki
Negatywne skutki przyjmowania
Download