Papieros

advertisement
• Tytoń szlachetny uprawiany jest powszechnie
jako surowiec do produkcji wyrobów
tytoniowych. Mniejsze znaczenie w podobnym
zakresie ma także tytoń bakun. Z gatunków
tych wytwarza się używki palone (papieros,
cygaro, cygaretka, fajka) lub bezdymne
(tabaka, snus).
• Niektóre gatunki są uprawiane jako rośliny
ozdobne.
Papieros - wyrób tytoniowy składający
się z rurki z cienkiej bibułki (gilzy) o
średnicy do 1 cm i długości do 12 cm
(zwykle 85 mm), wewnątrz której
znajduje się mieszanka tytoniowa
zawierająca spreparowane liście
różnych odmian tytoniu (lub rzadziej
marihuany, cracku czy innych substancji
działających narkotycznie).
• choroby układu krążenia - choroba
niedokrwienna serca, zawał mięśnia
sercowego, miażdżyca zarostowa kończyn
dolnych
• choroby układu oddechowego - rozedma płuc,
przewlekłe zapalenie oskrzeli, rak płuc, rak
języka, rak krtani, przewlekła obturacyjna
choroba płuc
• Zgodnie z obowiązującym prawem zabrania się
sprzedaży wyrobów tytoniowych (papierosów)
młodzieży do lat 18. Sprzedaż wyrobów
tytoniowych niepełnoletnim jest według prawa
polskiego zakazana i grozi grzywną od 20 do 5000
złotych. {[Kodeks wykroczeń. art. 6 ust. 1]} Na
dole paczki papierosowej umieszczony jest napis
dotyczący skutków palenia tytoniu. Zakazana jest
sprzedaż papierosów w opakowaniach
zawierających mniej niż 20 sztuk, bez opakowania
oraz na sztuki. Nielegalny jest także handel
papierosami z marihuaną
• Dym tytoniowy – pod względem fizykochemicznym, heterogenny aerozol, powstający
wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. Składa
się z fazy gazowej i rozproszonych w niej
cząsteczek stałych. Z uwagi, że procesowi spalania
towarzyszy wytwarzanie ciepła, składniki dymu
tytoniowego ulegają pirolizie, a aktywne
cząsteczki łączą się ze sobą w procesie
pirosyntezy, tak że powstają nowe związki
chemiczne. Wśród składników dymu tytoniowego
zaobserwowano występowanie ponad 5000
substancji mających działanie na organizm.
Download