6b - Niebezpieczne skutki palenia tytoniu

advertisement
Niebezpieczne skutki
palenia tytoniu
Dym tytoniowy powoduje poważne choroby, często prowadzące
do śmierci.
Jak dużo szkodliwych substancji zawiera
papieros.
• Dym tytoniowy – pod względem fizyko-chemicznym, heterogenny aerozol,
powstający wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. Składa się z fazy gazowej i
rozproszonych w niej cząsteczek stałych. Z uwagi, że procesowi spalania towarzyszy
wytwarzanie ciepła, składniki dymu tytoniowego ulegają pirolizie, a aktywne
cząsteczki łączą się ze sobą w procesie pirosyntezy, tak że powstają nowe związki
chemiczne. Wśród składników dymu tytoniowego zaobserwowano występowanie
ponad 5000 substancji mających działanie na organizm. Związki w nim zawarte
mają właściwości: toksyczne, kancerogenne, teratogenne i szkodliwe.
•
Rak płuc
• Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który
umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej
rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu
raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny
stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na
raka płuca ma długotrwałe narażenie na wdychane karcynogeny, a
zwłaszcza dym tytoniowy
Niewydolność układu
oddechowego.
Niewydolność oddechowa – stan, gdy
zaburzenia czynności układu
oddechowego doprowadzają do
upośledzenia wymiany gazowej w płucach i
powoduje poważne problemy z
oddychaniem.
Zawał serca
Zawał mięśnia sercowego jest
postacią choroby niedokrwiennej
serca (obok nagłej śmierci
sercowej, dławicy
sercowej, przewlekłej choroby
niedokrwiennej serca.
Udar mózgu
zespół objawów klinicznych związanych z
nagłym wystąpieniem ogniskowego lub
uogólnionego zaburzenia czynności mózgu,
powstały w wyniku zaburzenia
krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad
24 godziny.
Udar mózgu może być krwotoczny (wywołany
wylewem krwi do mózgu) lub niedokrwienny
(wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do
mózgu).
Miażdżyca
Czynniki ryzyka
Niemożliwe do modyfikacji:
wiek
płeć męska
zaburzenia genetyczne
Przewlekła choroba, polegająca na zmianach
zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie
wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie
w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych,
rzadziej w tętnicach kończyn.
Tętniak
Wypełnione krwią, ograniczone
poszerzenie światła naczynia
krwionośnego (tętnicy, wyjątkowo rzadko
żyły).
Tętniaki serca są najczęściej
powikłaniem zawału mięśnia sercowego.
Tętniak występuje także w mózgu.
Rozedma płuc
Przewlekła choroba płuc, która
charakteryzuje się nieprawidłowym
powiększeniem przestrzeni powietrznych
położonych obwodowo od oskrzelików
końcowych i destrukcją ścianek tych
struktur. Skutkiem tego jest nadmierne
upowietrznienie płuc, przy zmniejszeniu
ilości pęcherzyków płucnych.
Zaćma
Zaćma (katarakta) – wrodzona lub
degeneracyjna choroba oczu, prowadząca do
zmętnienia soczewki. Jest jedną z
przyczyn ślepoty. Polega na powstawaniu
plamek lub zmętniałych obszarów na zwykle
przezroczystej soczewce oka, co utrudnia
promieniom świetlnym przedostanie się do
siatkówki, a w konsekwencji prowadzi do
upośledzenia ostrości wzroku. Im większe
zmętnienia na soczewce oka, tym większe
pogorszenie ostrości wzroku następuje u
chorego.
Astma oskrzelowa
Astma oskrzelowa – często
występująca, przewlekła, choroba zapalna dr
óg oddechowych charakteryzująca się
różnorodnymi i nawracającymi objawami,
odwracalną obturacją dróg oddechowych i
skurczem oskrzeli. Do częstych objawów
należą świsty, kaszel, ucisk w klatce
piersiowej i duszność.
Dziękujemy za uwagę. Klasa 6B SP6
w Kwidzynie im. Władysława Gębika.
Źródła informacji : Wikipedia, Google-grafika.
Download