II WL Tematy ćw

advertisement
II r. Wydział Lekarski 2013/2014
TEMATY ĆWICZEŃ
1.
Ćwiczenia wstępne. Rodzaje martwicy. Zmiany adaptacyjne i zwyrodnieniowe
(spichrzanie lipidów, cholesterolu, białek, zmiany szkliste, glikogenu, barwników, wapnienie
dystroficzne i przerzutowe). 4h
2.
Zaburzenia krążenia-zmiany morfologiczne (przekrwienie, obrzęk, krwotok, zakrzep,
zator, zawał, zmiany morfologiczne we wstrząsie) 3h
3.
Morfologia zapaleń (podział morfologiczny). Regeneracja, gojenie tkanek .
Zaburzenia gojenia. 4h
4.
Morfologia wybranych chorób zakaźnych - choroby bakteryjne: gruźlica, kiła i inne
choroby Ziarniniakowe 3h
5.
Immunopatologia: odrzucanie przeszczepu, SLE, Sjoegren, scleroderma, AIDS, RZS,
ch. Hashimoto, ch. ch. Gravesa-Basedova, zapalenia naczyń z ANCA, antyHBS antyHCV. 4h
6.
Wybrane choroby genetyczne: m.in. mukowiscydoza, z. Marfana,
neurofibromatozy. 3h
7.
Patologia naczyń: morfologia miażdżycy+ powikłania, tętniaki, zapalenia naczyń,
guzy 4h
8.
Choroby serca- morfologia (zawał+powikłania, kardiomiopatie, choroby wsierdzia i
zastawek, osierdzia, nowotwory) 3h
9.
Hematopatologia- chłoniaki: MALT, CLL/SLL, MCL, FL, DLBCL, BL, HL, MM, PTCL,
AILT, ALCL, MF, SS, białaczki nieszpikowe (ALL, HCL). Splenomegalia-przyczyny, nowotwory śledziony.
4h
10. Choroby głowy i szyi: zmiany zapalne/reaktywne, infekcyjne, manifestacje chorób
systemowych, nowotwory jamy ustnej. Torbiele szyi. Torbiele i guzy zębopochodne. 3h
11. Górne drogi oddechowe: zapalenia, nowotwory. Zmiany nienowotworowe i
nowotwory ślinianek. 4h
12.
Choroby płuc: ARDS, nieśródmiąższowe zapalenia, nowotwory. Choroby opłucnej. 3h
13. Patologia przełyku i żołądka: zaburzenia wrodzone, nowotwory przełyku. Polipy i
nowotwory żołądka. 4h
14. Patologia jelit: chyłki. Polipy. Nowotwory. Zapalenia i nowotwory wyrostka
robaczkowego. Zmiany zapalne i nowotwory otrzewnej. 3h
15. Patologia wątroby i dróg żółciowych: Zmiany nowotworowe wątroby. Zapalenia
pęcherzyka żółciowego, kamica, zapalenia dróg żółciowych, guzy pęcherzyka żółciowego. 4h
16. Choroby trzustki: zaburzenia wrodzone, zapalenia, torbiele, nowotwory. NETs
przewodu pokarmowego. Zmiany morfologiczne w cukrzycy. 3h
17. Patologia układu dokrewnego: zmiany morfologiczne najważniejszych schorzeń
nienowotworowych i nowotworowych (bez przysadki i podwzgórza).4h
18. Choroby dróg moczowych: moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa. 3h
19. Choroby nerek: choroby naczyniowe, kamica, nowotwory. 4h
20.
Choroby narządu płciowego męskiego: prącie, jądro, prostata. 3h
21.
Choroby narządu płciowego żeńskiego cz. 1: srom, pochwa, szyjka macicy. 4h
22.
23.
Choroby narządu płciowego żeńskiego cz. 2: trzon macicy , patologia łożyska 3h
Choroby narządu płciowego żeńskiego cz. 3: jajowody, jajnik.4h
24. Choroby sutka: zaburzenia rozwojowe, zmiany zapalne, łagodne zmiany
nabłonkowe. Ginekomastia, rak u mężczyzn.3h
25. Choroby kości i stawów: zapalne, zwyrodnieniowe, nowotworopodobne i
nowotworowe 4h
26. Nowotwory kości (ciąg dalszy) i tkanek miękkich 3h
27. Nowotwory i zmiany nowotworopodobne tkanek miękkich cz. II 4h
28. Patologia pediatryczna: nowotwory wieku dziecięcego patologie okresu
okołoporodowego. 3h
29. .Zasady współpracy klinicysty i patologa w badaniach pośmiertnych i zażyciowych.
Rola badania histopatologicznego i badania sekcyjnego w diagnostyce chorób. Prawne podstawy pracy
patologa. 3h
30. Dermatopatologia: nowotwory 3h
31. Prezentacja wybranego przypadku z diagnostyką różnicową przeprowadzaną przez
patologa (nie-nowotwór) z pokazaniem pobierania materiału. Prezentacja wybranego przypadku z
diagnostyką różnicową przeprowadzaną przez patologa (nowotwór) z pokazaniem pobierania
materiału 3h
Download