Światowy dzień gleby

advertisement
Rok 2015
Światowym Rokiem Gleby
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Oddział Poznański
Obchody
na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
4 grudnia 2015 roku,
sala A/B BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11
" Z glebą łączy nas wszystko. Żyjemy na niej i z niej"
(Sławomir Miklaszewski " pierwszy polski gleboznawca, 1909)
PAMIĘTAJ!
Gleba jest podstawą produkcji rolnej!
Ponad 90% żywności pochodzi z gleby lub wytwarza się z płodów rolnych uprawianych w i na glebie.
Gleba jest jednym z najważniejszych komponentów
naturalnych ekosystemów lądowych
Stwarza warunki dla rozwoju roślin, pełni funkcję regulatora gospodarki wodnej w krajobrazie, uczestniczy w obiegu materii
i przepływie energii w ekosystemie.
Gleba jest filtrem dla środowiska!
Zatrzymuje i transformuje zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne.
Gleba jest zasobem nieodnawialnym!
Raz zniszczona, nie odnowi się samoczynnie w przeciągu jednego lub nawet kilku pokoleń.
Download