Światowy Dzień Gleby

advertisement
Światowy Dzień Gleby
2015-12-04
Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO Światowym Rokiem Gleby w celu zwiększenia świadomości
społecznej o roli gleby w środowisku i życiu człowieka. Gleba jest filtrem dla środowiska, zasobem
nieodnawialnym w skali życia człowieka, jednym z najważniejszych komponentów naturalnych
ekosystemów lądowych.
Z okazji przypadającego 5 grudnia Światowego Dnia Gleby poznański oddział Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz katedry Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, prowadzące badania gleboznawcze oraz działalność dydaktyczną związaną z szeroko pojętą nauką o glebie, zorganizowały konferencje naukową Gleba –
niepomnażalny i nieodnawialny skarb ludzkości.
W trakcie spotkania omówiono ważniejsze gleby Polski, systemy upraw roli, problem azotu w rolnictwie i środowisku. Dyskutowano także o specyfice i zagospodarowaniu
gleb leśnych, degradacji i dewastacji gleb w wyniku przekształceń geomechanicznych, hydrologicznych i chemicznych, rekultywacji gleb i gruntów, a także o
bezglebowej uprawie roślin.
Download