Guy Claxton

advertisement
Guy Claxton jest profesorem nauk o uczeniu się i zastępcą dyrektora Centrum RealWorld Learning na Uniwersytecie w Winchester (południowa Anglia). Wcześniej (przed
2008) te same funkcje pełnił na Uniwersytecie w Brystolu. Nadal jest tam wizytującym
profesorem nauk o uczeniu się i dyrektorem rozwoju inicjatywy badawczej Kultura i
Uczenie się w Organizacjach (CLIO).
Jest światowej sławy pisarzem, konsultantem i naukowcem specjalizującym się w
dziedzinie twórczości, edukacji i badań nad umysłem. Zdobył dwa dyplomy w dziedzinie
nauk przyrodniczych w Uniwersytecie w Cambridge i doktorat z psychologii poznawczej w
Oxfordzie. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, Królewskiego
Towarzystwa Sztuki, Akademii Nauk Społecznych, a także konsultantem ds. nauki i
kreatywności w Ministerstwie Edukacji w Nowej Zelandii, Ministerstwie Edukacji
Południowej Australii oraz doradcą biznesowym.
Guy Claxton to światowej sławy mówca na temat kreatywności, uczenia się i mózgu.
Niedawno wykładał w Australii, Nowej Zelandii, Chinach, Singapurze. Brazylii, USA,
Szwecji, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Chile, Argentynie oraz całej Wielkiej Brytanii. W
październiku 2012 przemawiał do polskich naukowców i nauczycieli.
Zainteresowania badawcze Guya Claxtona są bardzo szerokie: umiejętności uczenia się,
wpływ kultury organizacyjnej na rozwój dyspozycji uczenia się, nieświadome procesy
psychiczne, inkubacja i kreatywność, emocje, neurologia a uczenie się, duchowość i
edukacja.
Jest twórcą koncepcji Building Learning Power pozwalającej stawać się coraz lepszym
uczniem nie tylko w szkole ale i w rzeczywistym świecie. Wyraził ją m.in. w takich
książkach jak:
G.Claxton: Building Learning Power – helping Young pe ople become better learners, Bristol
2002, TLO Limited
G. Claxton, M. Chambers, G. Powell, B. Lucas: The Learning Powered School. Pioneering
21st Century Education, Bristol 2011, TLO Limited
G. Claxton: What1s the point of school? Rediscovering the heart of education. Oxford
2008, Oneworld
G. Claxton: Learning to Learn – the fourth generation. Making sense of personalized
learning. Bristol 2006, TLO Limited
Jego książki przetłumaczono na wiele języków, w tym na japoński, grecki, włoski,
niemiecki, hiszpański, portugalski. Dwie podstawowe jego książki są w trakcie tłumaczenia
na język polski.
Download