Dr Agata Roćko – Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie

advertisement
Dr Agata Roćko – Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Kulturą w Strukturach
Unii Europejskiej IBL PAN, autorka koncepcji programowych od 2013 roku. Adiunkt w
Instytucie Badań Literackich PAN, historyk literatury i kultury XVIII wieku w Pracowni
Literatury Oświecenia IBL PAN.
Kierownik projektów europejskich FRSE EILC (2009-2013) na WNH UKSW w
Warszawie, (PhD Course Director, Responsible Person for the Programme, Erasmus
Intensive Language Courses 2012-13, Education and Culture DG, Lifelog Learning
Programme). W latach 2009-2013 otrzymała pięć dotacji unijnych w Fundacji Systemu
Rozwoju Edukacji za Granicą w kategorii Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning
Programme) w kategorii: Intensywne Kursy Językowe Erasmusa (Erasmus Intensive
Language Courses - EILC). W 2012 roku zdobyła I miejsce w konkursie EDUinspiracje
(2012) w kategorii instytucjonalnej, przeprowadzonym przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Konkurs dotyczył
prezentacji doświadczeń metodyczno-merytorycznych oraz organizacyjnych Szkoły Języka i
Kultury Polskiej podczas realizacji projektów Erasmus Intensive Language Courses EILC.
Kontakt: tel. 602-430-795
mail: [email protected]
Download