Poznawały nowe metody nauczania języka angielskiego

advertisement
Gmina Klucze
Poznawały nowe metody nauczania języka
angielskiego
Nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kluczach, Aneta Miszczyńska i Mariola Wrońska, skorzystały
z możliwości, jakie daje unijny program ERASMUS PLUS.
Projekt autorstwa Anety Miszczyńkiej obejmował tygodniowe szkolenie w Wielkiej Brytanii (Oxford) oraz na Malcie.
Nowe metody nauczania poznane na szkoleniach zostaną wykorzystane na lekcjach języka angielskiego.
Możliwość dokształcania się w Oxfordzie w ramach projektu Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej unijnego
programu „Uczenie się przez całe życie” ERASMUS PLUS była wyjątkowym doświadczeniem. Zajęcia na
tygodniowym kursie doskonaliły umiejętności metodyczne i językowe.
Pobyt w Lake School of English Oxford był szansą doświadczenia profesjonalnego i dynamicznego podejścia do
nauczania języka angielskiego w niezwykle przyjaznej szkole z tradycjami w centrum Oxfordu. “Creative teaching
in the Primary Classroom” był kursem, w którym uczestniczyli nauczyciele różnych narodowości. Obejmował
zagadnienia związane z wprowadzaniem aktywnych metod nauczania, techniki uczenia w dużych klasach, metody
projektu, a także wprowadzenie sztuki i literatury do nauczania języka obcego.
Z kolei kurs „Language Fun and Games: Primary School Language Teaching” został zorganizowany przez
Executive Training Institute na Malcie, który od wielu lat na bardzo wysokim poziomie prowadzi szkolenia językowe
dla różnych grup zawodowych i wiekowych. Został on przeprowadzony w ramach projektu Mobilność Szkolnej
Kadry Edukacyjnej unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” ERASMUS PLUS.
Szkolenie na Malcie miało formę praktycznych warsztatów, a praca odbywała się głównie w grupach z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych. Tematyka
kursu obejmowała: metody aktywizujące i integrujące, rozwijanie sprawności językowych, nauczanie gramatyki,
słownictwa i wymowy, dyktowanie, wykorzystanie piosenki na lekcji języka angielskiego, wykorzystywanie programów
informatycznych i internetu, środki dydaktyczne online i preferencje uczenia się.
1
Download