Wymiana międzynarodowa praktykantów w ramach współpracy z

advertisement
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi
Adres: Jerzykowo, ul. Spokojna 3
Dobre praktyki
Tytuł
Wymiana międzynarodowa praktykantów w ramach
współpracy z organizacją AISEC. Programy Make A Step i Enjoy
My Origin
Cel działania
 Motywowanie uczniów do nauki języka obcego,
doskonalenie znajomości języka angielskiego,
 zaspokajanie potrzeby naturalnej ciekawości i poznawania
świata,
 dostarczanie wiedzy z różnych dziedzin życia
 poznawanie kultury różnych narodów,
 otwarcie się na poznawanie osób z innych krajów
Krótki opis działania
Wizyta studyjna gości z zagranicy w ramach Comeniusa stała się
podstawą do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z uczniami
na temat spotkań z obcokrajowcami. Postanowiono w związku z
tym znaleźć sposób, aby uczniowie bezpośrednio mogli poznawać
kultury różnych narodów, życie ludzi w różnych krajach. Takie
działanie udało się rozwinąć w wyniku nawiązania współpracy z
organizacją AISTEC. Szkoła gości każdego roku studentów np. z
Ukrainy, Chin, Tajlandii, Korei, Egiptu. Pobyt wiąże się z
prowadzeniem zajęć w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są w
ramach lekcji języka angielskiego lub zajęć pozalekcyjnych. Pobyt
gości kończy się wspólnym spotkaniem uczniów, nauczycieli.
Efekty
 powstanie tematycznych prezentacji w języku angielskim,
 organizacja dnia języka angielskiego w szkole,
 podniesienie umiejętności językowych uczniów szkoły
podstawowej,
 prowadzenie konwersacji z praktykantami,
 wspólne warsztaty i aktywny udział w nich uczniów
W ramach współpracy należy przekazać niewielką darowizną na
rzecz organizacji.
Strona internetowa: www.zsjerzykowo.internetdsl.pl zakładka baza
dobrych praktyk, umieszczanie informacji w biuletynie
pobiedziskim, podczas szkoleń i konferencji zewnętrznych.
Rady i przestrogi
Sposoby
upowszechniania
Download