Informacja o prelegentach - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

advertisement
Małgorzata Gut, doktor, psycholog, biolog, pracownik Pracowni Psychofizjologicznej w
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, wcześniej asystentka w Instytucie
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Pracowni Psychofizjologii, zajmowała się
badaniami z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Jej praca doktorska
dotyczyła funkcjonalnej organizacji ludzkiego mózgu związanej z praworęcznością i
leworęcznością. Obecnie zajmuje się m.in. badaniem związku między mentalnymi
reprezentacjami cyfr a uwagą oraz efektem SNARC. Autorka wielu artykułów, w tym w
czasopismach z Listy Filadelfijskiej, od początku swojej kariery aktywnie działa na rzecz
popularyzacji nauk, laureatka konkursu Złoty Umysł - Mistrz Popularyzacji Wiedzy.
Marzena Żylińska, doktor, wykładowca metodyki i literatury w Nauczycielskim Kolegium
Języków Obcych w Toruniu i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, zajmuje się
metodyką, neurodydaktyką, wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Współpracuje
z nauczycielami i metodykami z Finlandii (Dafnord), Francji, Austrii, Niemiec i Estonii,
organizując liczne projekty internetowe (2006 European Language Label).Autorka książki
„Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych”,
licznych artykułów opublikowanych w polskich oraz zagranicznych czasopismach oraz wielu
materiałów dydaktycznych, w tym zadań typu Webquest. Prowadzi seminaria dla nauczycieli
(ORE, Instytut Goethego). Ostatnio pracuje nad materiałami nowej generacji do nauki języka
niemieckiego. Zajmuje się zastosowaniem technologii informacyjnych w nauczaniu (elearning, blended learning) i wnioskami płynącymi z badań nad mózgiem. W przygotowaniu
jest jej nowa książka „Neurodydaktyka”.
Agata Gajewska-Daszewicz, pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie,
Pracowni Języków Obcych. Uczestniczy w pracach badawczych i analitycznych w zakresie
dydaktyki języków obcych oraz edukacyjnej polityki językowej. Badania Obecnie
realizowane w Pracowni Języków Obcych: Europejskie Badanie Kompetencji
Językowych (ESLC), Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum
(BUNJO), Badanie wypowiedzi ustnej: pomiar umiejętności w zakresie mówienia w języku
angielskim uczniów 3 klasy gimnazjum, Nauczanie i uczenie się języka obcego w szkole
podstawowej. Współautorka publikacji IBE, np. Lekcja języka angielskiego z perspektywy
uczniów klas trzecich gimnazjów, opracowań analiz danych z Europejskiego Badania
Kompetencji Językowych ESLC z wynikami egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
oraz z Badaniem Umiejętności Mówienia (BUM).
Wiesława Sraga, dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy, w skład którego wchodzi
Gimnazjum nr 35, Technikum Elektryczno-Energetyczne, Liceum Profilowane Elektryczne nr
3. Szkoła znana jest m.in. z corocznie organizowanego widowiska scenicznego Dzieci
Rodzicom – Otwórz serce.
Leanid Silitski, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół we Wtelnie. Pracuje w
Polsce od 2006 r. Przyjechał z Białorusi. W Baranowiczach był nauczycielem języka
angielskiego, dyrektorem gimnazjum, dziekanem wydziału języków obcych na Baranowickim
Uniwersytecie Państwowym.
Anna Orechwo, nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy,
prowadzi w szkole koło języka rosyjskiego, współorganizuje konkursy języka angielskiego,
opiekun uczestników obozu szkoleniowego EuroWeek-Szkoła Liderów.
Download