Azure Machine Learning

advertisement
Azure Machine Learning
Budowa modelu „Fraud detection”
www.elitmind.com
Basia Leśniarek
Konsultanci
Business Intelligence
Data platform – Microsoft SQL Server
Microsoft Azure solutions
Robert Woźniak
ELITMIND
• Kim jesteśmy?
Wyłudzenia
• Poznaj biznes! – czyli jak „wyłudzić” odszkodowanie
• Metody analityczne przy Insurance Fraud Detection
Azure Machine Learning – „nowe” podejście do modelowania
• Model
• Proces
Let’s do it!
•Jak to zrobić?
... z życia wzięte ...
Szkoda! Co to jest wyłudzenie?
Statystyki. Czarne liczby.
Płacimy MY!
Fraud detection jako wymagający model
Business Rules
Modele predykcyjne
Social Network
Analysis
Segmentacja
Najbardziej
powszechne.
Stosowane przez
większość TU w
formie eksperckiej.
Wciąż rzadkie.
Kilka TU
Najmniej
eksplorowane.
Stosowane w
wąskim zakresie
dla jednego
rodzaju wyłudzeń.
Machine Learning
„Black box”
Modele statystyczne
„jawne”
Dlaczego szkoda jest podejrzana?
Uogólniony Model Liniowy
Logit ( pi ) *  ln( 1 pi i )  1 X 1,i   2 X 2,i  ...   n X n ,i
p
* Model bez interakcji
Szansa (ang. Odds)
Współczynniki modelu
DLATEGO!
e ( 1X1.  2 X 2 ..  n X n )
P ( X  Fraud ) 
1  e ( 1X1.  2 X 2 ..  n X n )
REGRESJA LOGISTYCZNA
Claim
data
Przygoto
wanie
danych
Wybór
zmiennych
Modelow
anie
danych
Ocena
modelu
Wdrożenie
modelu
Model wdrażany jako usługa sieci Web
Idea: Zapłać za to z czego korzystasz!
DZIĘKUJEMY

ElitMind Sp. z o.o.
[email protected]
www.elitmind.com
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards