wyklad-obszar-miedzynarodowy-organizacja-dna

advertisement
Obszar międzynarodowy - Organizacja Dna Morskiego.
Zasady dotyczące obszaru międzynarodowego:
obszar nie podlegający zawłaszczeniu i nie można wysuwać w stosunku do niego żadnych roszczeń
terytorialnych
korzystanie powinno odbywać się dla dobra i w interesie całej ludności
pokojowe wykorzystywanie obszaru
nie można naruszać obszarów wód morskich i przestrzeni powietrznej
państwa powinny dbać o ochronę środowiska morskiego
państwa mogą na tym obszarze swobodnie prowadzić badania naukowe
Na mocy konwencji z Montega Bay z 1982 r. powołano Organizację Dna Morskiego:
zarządza ona tym wszystkim co dzieje się w zakresie dna morskiego
udziela zezwoleń na wykorzystywanie dna morskiego
sama podejmuje działalność eksploatacyjną
ma kompetencje jurysdykcyjne
Organy:
Rada o charakterze wykonawczym
Międzynarodowy Trybunał Dna Morskiego rozstrzygający spory
Do eksploatacji dna morskiego dopuszczono organizację Inter Ocean Metal (związek państw
komunistycznych utworzony w 1986 r. w Szczecinie), która posiada własną działkę eksploatacyjną
na terenie Oceanu Spokojnego.
Wykład - Reżim prawny Obszaru
Prawo morza - wykład
Jurysdykcja na obszarach morskich - wykład
Międzynarodowe prawo morza
Dno mórz i oceanów - opis
Terytorium w prawie międzynarodowym - wykład
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download