Uzasadnienie.Litwa

advertisement
UZASADNIENIE
Pod koniec roku 2013 Region Skania, jeden z głównych partnerów zagranicznych Województwa
Zachodniopomorskiego, zaprosił nasz region do udziału w projekcie z zakresu ochrony środowiska
pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego”. Partnerami projektu
są także Region Skania (partner wiodący), przedstawiciele szwedzkich miast Ystad i Trelleborg, rządu Szwecji
w Regionie Skania, a także uniwersytetów w Lund (Szwecja) i Kłajpedzie (Litwa) oraz Łotewskiego
Stowarzyszenia Rozwoju Środowiska.
Projekt zajmuje się istotnym zagrożeniem dla środowiska, jakim są zmiany klimatyczne. Najbardziej widoczne
są one na obszarach przybrzeżnych, gdzie wywołują ciągły wzrost poziomu morza oraz sztormy, co prowadzi
do zwiększonego ryzyka zalań i podtopień obszarów lądowych. Wpływa to negatywnie na ekosystemy,
a
w konsekwencji na rozwój turystyki na tych terenach i obecną tam infrastrukturę. Gminy nadmorskie powinny
stać się rozwiniętymi destynacjami turystycznymi zintegrowanymi z morzem. Już dzisiaj należy zastanawiać
się nad długoterminowymi strategiami postępowania w obliczu zmian klimatycznych. Należy poszukiwać
różnorodnych metod, które pozwolą na zaadoptowanie skutków zmian klimatycznych. Konieczne jest tutaj
podejście multifunkcyjne. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce erozją zagrożonych jest 74%
brzegu morskiego. Jest to zatem istotny czynnik związany z planowaniem przestrzennym i w znacznym
stopniu wpływa na rozwój regionalny.
Celem projektu jest próba zbudowania długotrwałych relacji pomiędzy regionami Morza Bałtyckiego,
dla których ochrona brzegu morskiego stanowi istotne wyzwanie na przyszłość. Relacje te miałyby
się opierać na platformie współpracy skoncentrowanej na poszukiwaniu wielofunkcyjnych metod adaptacji
skutków zmian klimatycznych dla wybrzeży Bałtyku z udziałem ekspertów z krajów bałtyckich.
W ramach projektu odbyło się już spotkanie inicjujące w Malmö (28.05.2014 r.), natomiast kolejne spotkanie w
formie warsztatów odbędzie się w dn. 23-24.10.2014 r. w Połądze (Litwa).
Uzasadnienie użycia samochodu prywatnego: podróż uczestników spotkania samochodem prywatnym
jednego z nich, tj. pracownika naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, uzasadniona jest ekonomicznie;
koszt podróży z wykorzystaniem samochodu służbowego Urzędu Marszałkowskiego jest wyższy od kosztów
podróży samochodem prywatnym, a także powoduje, iż pojazd służbowy Urzędu nie mógłby być używany do
zadań bieżących przez 4 dni, a kierowca Urzędu byłby przez cały ten okres nieobecny.
Poniżej przedstawione zostało porównanie kosztów samochodem służbowym i prywatnym.
Użycie samochodu prywatnego
- ok. 2.089 zł
Użycie samochodu służbowego z kierowcą UMWZ
- ok. 2.516 zł
(paliwo ok. 1.320 zł + 2 noclegi w Polsce ok. 300 zł + 1 nocleg na Litwie ok. 546 zł + dieta kierowcy ok. 350 zł)
Koszt transportu lotniczego z dojazdem do Berlina
- ok. 5.900 zł (możliwość zwyżki ceny biletów do
chwili podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa)
Download