WYJAŚNIENIE treści SIWZ

advertisement
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w JAŚLE
ISO 9001:2008
9122.SZPI
Jasło, dn. 2013-02-12
Znak sprawy: PN/ 3/ 2013
WYJAŚNIENIE treści SIWZ - 3
na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 6 i art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w
Jaśle
Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 32, pozycje nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 - Czy w trosce o uzyskanie
najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w Pakiecie 32 Pozycja nr
1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w opakowaniu typu worek?
Odpowiedź 1: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 2, dotyczy Pakietu nr 32, pozycje nr 19,20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w
pakiecie nr 32 w pozycji nr 19,20 płynu PlasmaVolume?
Odpowiedź 2: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę ampułek zamiast fiolek –ampułki lub zamiast
ampułek-fiolki? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź 3: Tak dopuszcza.
Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych? tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?
zamiast kapsułek -tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek- tabletki, tabletki powlekane, kapsułki?
Zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu –tabletki, tabletki powl. lub
kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?
Odpowiedź 4: Tak dopuszcza.
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych
(innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, ze ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez
Zamawiającego w formularzu? Jeśli ilość sztuk nie będzie podzielna przez wielkość opakowania, to czy
Zamawiający dopuści wycenę preparatów do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź 5: Tak dopuszcza.
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 12 (Artemisol) wycenę preparatu o wielkości
opakowania 100ml (zamiast 100g), ponieważ taki jest dostępny?
Odpowiedź 6: Tak dopuszcza.
Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz. 44 (Ephedrinum) wyceny preparatu w ilości 1
op?
Odpowiedź 7: Tak.
1
Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 45 (Euceryna) wycenę preparatu Euceryna
bezwodna, podł., 1000 g?
Odpowiedź 8: Tak dopuszcza.
Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz 47 ( Formalina) wycenę preparatu o wielkości
opakowania 1000 g (zamiast 1L), ponieważ taki jest dostępny?
Odpowiedź 9: Tak dopuszcza.
Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 52 (Gencjana) wycenę preparatu o pojemności
20 g (zamiast 20ml) w ilości 200 op, ponieważ taki jest dostępny?
Odpowiedź 10: Tak dopuszcza.
Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 106 (Rivanolum) wycenę preparatu o wielkości
opakowania 500gram (zamiast 500ml) w ilości 300 op, ponieważ taki jest dostępny?
Odpowiedź 11: Tak dopuszcza.
Pytanie 12: Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 107 (Rytmonorm)? Obecnie preparat ten jest na
braku i nie jest znany termin wznowienia jego produkcji.
Odpowiedź 12: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 13: Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 113 (Solutio Iodi Spirytuosa) wycenę preparatu
o wielkości opakowania 20g (zamiast 200ml), ponieważ taki jest dostępny?
Odpowiedź 13: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 119 (Tetabulin) wycenę preparatu
równoważnego Igantet 250, 250 j.m./1 ml, roztw.d/wstrzyk., 1 amp-strz? Jest to jedyny dostępny na rynku
produkt.
Odpowiedź 14: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 119 (Tetabulin) i utworzenie
odrębnego pakietu?
Odpowiedź 15: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 128 (Vessel due) wycenę preparatu Vessel Due
F, 600 j.LS, inj., 10 amp w ilości 110 op, ponieważ tylko taki występuje na rynku?
Odpowiedź 16: Tak dopuszcza.
Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 2 poz. 12, 13 (Calcium
gluconolabtob.)? Obecnie jest brak preparatów na rynku i nie jest podany termin wznowienia dostaw.
Odpowiedź 17: Zamawiający nie wprowadza zmian. Proszę podać ostatnia cenę sprzedaży oraz uwage
o jego braku.
Pytanie 18: Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 43 (Laticort krem) wycenę preparatu Laticort
0.1%, 1 mg/g, maść, 15 g, ponieważ tylko w takiej postaci występuje na rynku?
Odpowiedź 18: Tak dopuszcza.
Pytanie 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 2 poz. 47 (Lorinden A maść)?
Obecnie występują problemy produkcyjne i nie jest znany termin wznowienia dostaw.
Odpowiedź 19: Zamawiający nie wprowadza zmian. Proszę podać ostatnia cenę sprzedaży oraz uwage
o jego braku.
Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 poz. 9 (Dobutamina) wycenę preparatu o nazwie
handlowej Dobuject, 250mg/5ml,inj.,konc.do p.wl.,5 amp w ilości 44 op, w celu zaoferowania
korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź 20: Zamawiający nie wprowadza zmian.
2
Pytanie 21: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11 poz. 4,5 (Human albumin) i
utworzenie odrębnego pakietu w celu zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź 21: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 22: Czy Zamawiający ze względu na brak produkcji wykreśli z pakietu nr 13 poz. 24(Sumamed)?
Odpowiedź 22: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 23: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 14 poz. 12,13 (Penicillin cyst.)?
Preparaty są na braku i nie jest znany termin ponownej ich dostępności.
Odpowiedź 23: Zamawiający nie wprowadza zmian. Proszę podać ostatnia cenę sprzedaży oraz uwage
o jego braku.
Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 18 poz. 35 i 36 (Depakine Chrono ) wycenę
preparatu o nazwie handlowej i postaci VALPROLEK tabletki o przedłużonym uwalnianiu, w celu
zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź 24: Tak dopuszcza.
Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 poz. 56 (Glucagen) wycenę preparatu GlucaGen
1mg HypoKit,inj,1fiol ss+rozp(strz), ponieważ taki jest dostępny?
Odpowiedź 25: Tak dopuszcza.
Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 poz. 80 (Majami) wycenę preparatu Majamil
prolong., 100 mg, tabl.powl., 20 szt, ponieważ taki jest dostępny?
Odpowiedź 26: Tak dopuszcza.
Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 23 poz. 26 (Paracetamol) wycenę preparatu w dawce
Paracetamol (120 mg/5 ml), zaw., 100 ml w ilości 24 op. Preparat nie występuje w podanej przez Państwa
dawce.
Odpowiedź 27: Tak dopuszcza.
Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 31 poz. 1,2 (Curaspon) wycenę preparatu o nazwie
handlowej SURGISPON?
Odpowiedź 28: Tak dopuszcza.
Pytanie 29: Dotyczy pakietu nr 31 poz. 3 – Gąbka garamycynowa 10x10x0,5cm. Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów - wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk)
posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?
Odpowiedź 29: Tak dopuszcza.
Pytanie 30: Dotyczy pakietu nr 31 poz. 3 – Gąbka garamycynowa 10x10x0,5cm. Czy Zamawiający
wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń
kości oraz tkanek miękkich?"
Odpowiedź 30: Tak dopuszcza.
W związku z powyższym, przedłuża się terminy:
- składania ofert do dnia 07-03-2013r. do godz. 11:00.
- składania próbek do dnia 07-03-2013r. do godz. 11:00.
- otwarcia ofert dnia 07-03-2013r. o godz. 11:30.
ZATWIERDZAM
Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
mgr Zbigniew Betlej
Otrzymują:
1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a /a
3
Download