Pytania i odpowiedzi - Sanatoria Dolnośląskie Sp. z oo

advertisement
Sokołowsko 19.11.2011
Zamawiający:
„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.
Ul. Parkowa 3
58-351 Sokołowsko
Email:[email protected]
Pytania i odpowiedzi
Dotyczy postępowania nr ZP/15/2011 pn. Dostawa produktów leczniczych do „Sanatoria
Dolnośląskie” sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych 422466 – 2011 dn.12.12.2011
Pytania:
1. Pozycje 63-65 opisują ten sam preparat w takiej samej ilości. Czy zaszła pomyłka i
należy wycenić lek tylko raz?
Odpowiedź:
Lek należy wycenić tylko jeden raz – pozycje 64 i 65 zostają wykreślone
2. Czy w pozycji 105 Zamawiający miał na myśli lek w dawce 100mg, gdyż tak jest
zarejestrowany.
Odpowiedź:
Tak
3. Czy w pozycji 111 Zamawiający oczekuje wyceny leku Clonazepam w dawce 1mg/1ml,
gdyż tak jest zarejestrowany.
Odpowiedź:
Tak
4. Czy w pozycji 154 należy wycenić lek Tialorid czy Tialorid mite? Preparaty te różnią się
dawką substancji czynnych.
Odpowiedź:
Należy wycenić Tialorid mite
5. Czy w pozycji 223 Zamawiający dopuści wycenę preparatu Rectanal? Umożliwi to
złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź:
Tak
6. Pozycja 278 i 279 opisuje ten sam preparat. Czy w obu pozycjach należy wycenić to
samo.
Odpowiedź:
Lek należy wycenić tylko jeden raz – pozycja 279 zostaje wykreślona
7. Dotyczy poz. 311 i 312. Czy szpital wyrazi zgodę na udział w przetargu pasków które
pakowane są po 50 sztuk, objętość krwi wynosi 0,7?l, kompatybilny z aparatem
posiadający czujnik objętości krwi, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biometryczną
część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem , wykorzystany enzymu
Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy
ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a.? Jeśli
szpital wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów , które będą
w cenie pakietu na paski.
Odpowiedź:
Zgoda. Wielkość zapotrzebowania – 7 glukometrów
8. Czy w pozycji 314 Zamawiający oczekuje wyceny 20 opakowań preparatu Sulfacetamid
opakowaniu 2x5ml czy w postaci minimsów 12x0,5ml?
Odpowiedź:
Zamawiający zamawia i oczekuje wyceny 20 op. x (12x0,5ml) minimsów
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 19 preparatu
równoważnego o
takim samym zastosowaniu klinicznym, o nazwie Cipronex
200mg/100ml x 1 w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym
(flakony) w ilości 1000 wlewów?
Odpowiedź:
Tak
Prezes Zarządu
Jerzy Więcek
(podpis kierownika Zamawiającego)
Download