Hasło kwas

advertisement
kwas
(Gleboznawstwo leśne), związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej. W roztworach
wodnych dysocjują one na kation wodorowy i anion reszty kwasowej. Inna definicja kwasu określa go
jako substancję zdolną do zakwaszania środowiska (według Arrheniusa), co w gleboznawstwie ma duże
znaczenie i jest definiowane pojęciami → kwasowość gleby, → kwasowość czynna, → kwasowość
hydrolityczna, → kwasowość wymienna. Związek chemiczny o właściwościach przeciwnych do
kwasowych to → zasada.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Publikacje powiązane tematycznie
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut
Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa: 344.
Download