Hasło mikrobiologia

advertisement
mikrobiologia gleby
(Gleboznawstwo leśne), nauka o glebowym środowisku życia drobnoustrojów. Obejmuje różnorodne
drobnoustroje glebowe, jak → wirusy, → bakterie, → grzyby w tym mykoryzy, → glony, → pierwotniaki, →
nicienie wraz z ich ekologią. Mikrobiologia gleby bada też przestrzenne zróżnicowanie drobnoustrojów w
takich strefach gleby jak: → rizosfera i → strefa korzeniowa. Analizuje biochemiczne procesy i
metabolizm substancji ksenobiotycznych w glebie, bioremediację gleb zanieczyszczonych chemicznie.
Ważnym zakresem prac mikrobiologii gleby są funkcje drobnoustrojów glebowych w globalnej produkcji
gazów cieplarnianych, a także praktyczne wykorzystanie drobnoustrojów glebowych w biotechnologii.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Russel S., 1974. Drobnoustroje a życie gleby. PWN, Warszawa.
Russel S., 1990. Biotechnologia, PWN
Publikacje powiązane tematycznie
Gołębiowska J., 1982. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL. Warszawa.
Schlegel H. G., 1996. Mikrobiologia ogólna” PWN.
Russel S., 1990. Biotechnologia, PWN.
Singleton P., 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Russel S., 1974. Drobnoustroje a życie gleby. PWN, Warszawa.
Download
Random flashcards
Create flashcards