Hasło mikrobiologia

advertisement
mikrobiologia gleby
(Gleboznawstwo leśne), nauka o glebowym środowisku życia drobnoustrojów. Obejmuje różnorodne
drobnoustroje glebowe, jak → wirusy, → bakterie, → grzyby w tym mykoryzy, → glony, → pierwotniaki, →
nicienie wraz z ich ekologią. Mikrobiologia gleby bada też przestrzenne zróżnicowanie drobnoustrojów w
takich strefach gleby jak: → rizosfera i → strefa korzeniowa. Analizuje biochemiczne procesy i
metabolizm substancji ksenobiotycznych w glebie, bioremediację gleb zanieczyszczonych chemicznie.
Ważnym zakresem prac mikrobiologii gleby są funkcje drobnoustrojów glebowych w globalnej produkcji
gazów cieplarnianych, a także praktyczne wykorzystanie drobnoustrojów glebowych w biotechnologii.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Russel S., 1974. Drobnoustroje a życie gleby. PWN, Warszawa.
Russel S., 1990. Biotechnologia, PWN
Publikacje powiązane tematycznie
Gołębiowska J., 1982. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL. Warszawa.
Schlegel H. G., 1996. Mikrobiologia ogólna” PWN.
Russel S., 1990. Biotechnologia, PWN.
Singleton P., 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Russel S., 1974. Drobnoustroje a życie gleby. PWN, Warszawa.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards