Moja pasja „Astronomia”

advertisement
Astronomia
autor: Kamil Kaczorowski
Strona główna
Astronomia to dział wiedzy zajmujący się, badaniem
ciał niebieskich, ich klasyfikowaniem oraz
odkrywaniem świata. Poniżej przedstawiam
zagadnienia które omówię w tej prezentacji:
Galaktyki
Mgławice
Planety
Gwiazdy
Komety
Zakończenie
Galaktyki
Strona główna
Są to największe obiekty we wszechświecie. Ciała te
złożone są z pyłów i gazów. Ich strona zewnętrzna to
miliardy gwiazd. Występują przeróżne rodzaje galaktyk,
dlatego w 1926 roku Edwin Hubble podzielił je na 3
obszerne kategorie: eliptyczne, spiralne i spiralne z
poprzeczką. Nasza galaktyka to Droga Mleczna.
Droga Mleczna
NGC4603
Gwiazdy
Strona główna
Gwiazdy to najliczniejsze obiekty wszechświata. W
przeciwieństwie do tego jak postrzegamy kolory na
Ziemi, czerwony w kosmosie ma temperatur ok.
30000C, a niebieski 500000C. Nasza gwiazda to Słońce.
Po wypaleniu całego wodoru gwiazda eksploduje. W
wyniku tego powstają supernowe. Mają one piękne
barwy.
Słońce
NGC6397-gromada kulista
Supernowa
Strona główna
Planety
Planety cz. 2
Planety to obiekty skalne lub gazowe. Powstały z
resztek materii wyrzuconej przez Słońce podczas
tworzenia układu słonecznego. W naszym układzie
słonecznym są 4 planety skalne (Merkury, Wenus,
Ziemia oraz Mars) i 4 gazowe (Jowisz, Saturn, Uran i
Neptun). Nasza planeta Ziemia to inaczej Niebieska
Planeta, bo tylko na niej istnieje życie.
Merkury
Wenus
Ziemia
(Księżyc)
Mars
Strona główna
Planety gazowe
Jowisz
Uran
Saturn
Neptun
Planety cz. 1
Strona główna
Merkury
Merkury to skalna planeta będąca najbliżej Słońca. Jest
ona oddalona o 58 milionów km od naszej gwiazdy.
Temperatury na tej planecie są skrajnie wysokie i
skrajnie niskie. W dzień temperatura wynosi 430oC, a
w nocy -170oC. Jest to spowodowane brakiem
atmosfery. Powierzchnia Merkurego jest silnie pokryta
kraterami o średnicy ok. 1 km. Doba na Merkurym trwa
ok. 59 dni ziemskich, a czas obiegu wokół Słońca 88
dni.
Dalej
Strona główna
Wenus
Wenus jest drugą co do najbliżej położonych planet
Słońca. Ma niezwykle gęstą atmosferę o grubości 48
km. Jest to spowodowane przesyceniem dwutlenkiem
węgla tej powłoki. Temperatury sięgają tu aż 470oC
(temperatura topiąca ołów i cynk). Ok. 85%
powierzchni Wenus to zastygła lawa. Występują tu
niekończące się wybuchy wulkanów. Obrót tej planety
wokół własnej osi trwa 243 ziemskie dni, a okres
obiegu wokół Słońca jest o 18 dni krótszy. Ruch
wirowy odbywa się tu inaczej niż na innych planetach,
bo ze wschodu na zachód.
Dalej
Strona główna
Ziemia
Dalej
Jest to 3 planeta układu słonecznego, na której
występują warunki umożliwiające życie. Atmosfera
składa się w 78% z azotu i w 21% z tlenu, a jej
grubość wynosi 120 km. Ponad 70% Ziemi jest pokryte
oceanami. Na powierzchni naszej planety występują
licznymi twory tj.: wulkany, góry, strome wybrzeża,
wydmy, doliny, jeziora, rzeki, itp. Rok trawa tu ok. 365
dni.
Księżyc
Strona główna
Jedyny naturalny satelita Ziemi. Ma średnicę 3476 km.
Okrąża on naszą planetę 27,3 dnia. Powierzchnia
Księżyca ma liczne kratery i składa się niemal
całkowicie z lekkich krzemianów. Według danych
płytko pod powierzchnią (ok. 40 cm) w kraterach na
biegunach Srebrnego Globu może znajdować się
gdzieś 6 miliardów ton wody.
Dalej
Strona główna
Mars
Dalej
Jest, jak pokazują sondy kosmiczne, pustynną planetą.
Jedynie na biegunach jest wystarczająco zimno i
znajduje się tam dwutlenek węgla pod postacią lodu.
Dzień trwa tutaj 24h i 37 minut. Mars ma bardzo rzadką
atmosferę. Składa się ona w 95% z dwutlenku węgla.
Podobnie jak na Ziemi występują tu 4 pory roku Latem
na równiku temperatura na taj planecie wynosi 17oC, a
zimą na biegunach -125oC.
Pas planetoid
Strona główna
Dalej
Planetoidy (asteroidy) to metaliczne skałki i skalne
obiekty pozbawione atmosfery. Pas planetoid powstał
prawdopodobnie za sprawą oddziaływania
grawitacyjnego Jowisza. Przez to materia nie zlepiła się
w ciało wielkości planety i „małe” skały zaczęły krążyć po
własnych orbitach. Asteroidy mają bardzo różną
wielkość. Od kilku metrów do ok. 1000 km.
Strona główna
Jowisz
Dalej
Jest zdecydowanie najpotężniejszą planetą Układu
Słonecznego. Średnica Jowisz wynosi 142 984 km, czyli
jest 11 razy większa od ziemskiej, a jego masa jest 317
razy większa. Jest tu potężna siła ciążenia. Atmosfera
Jowisza składa się w 86% z wodoru i 14% z helu.Tarczę
Jowisza przecinają smugi zwane strefami (ciemniejsze i
jaśniejsze pasy), powstające w wyniku wiatrów
poruszających się w przeciwnych kierunkach. Bardzo
znanym elementem Jowisza jest Wielka Czerwona Plama.
Jej obserwacja dowiodła, że jest to ogromny wir o
niezwykle dużym ciśnieniu w jego środku.
Strona główna
Saturn
Dalej
Wyróżnia ją głównie układ pierścieni powstały z rozkruszenia
się jakiegoś księżyca. Z kolei inna hipoteza mówi że jest to
materia, z której nie dało się utworzyć księżyca. Skład
chemiczny Saturna to 96% wodoru oraz 3% helu. Wiatry na
tej planecie poruszają się z szybkością 500m/s, czyli 2/3
prędkości dźwięku. Obrót wokół własnej osi zajmuje
Saturnowi 10h i 14min, co sprawia że jest on spłaszczony na
biegunach. Średnica zewnętrzna pierścieni tej planety
wynosi 274 tys. km, szerokość – 62 tys. km, a grubość 2 km.
Saturn ma 30 satelitów (największy to Tytan).
Strona główna
Uran
Dalej
Został odkryty w 1781 roku. Jest czterokrotnie większy
od Ziemi. Planeta ta leży niemal dokładnie w
płaszczyźnie jego orbity (praktycznie toczy się wokół
Słońca). Zdawać by się mogło że z tego powodu na
oświetlonym biegunie będą wyższe temperatury. Jednak
tak się nie dzieje, gdyż gęsta atmosfera powoduje
dłuższy czas ogrzewania i oziębiania planety. Uran ma
małe skaliste jądro otoczone warstwą lodową.
Atmosfera tej planety składa się z wodoru i helu. Uran
ma 11 pierścieni.
Strona główna
Neptun
Jest najmniejszą z olbrzymich planet gazowych. Po raz
pierwszy obok Neptuna przeleciała 15 sierpnia 1989
roku sonda Voyager 2. Atmosfera Neptuna składa się
głównie z wodoru oraz helu a jej natura jest bardzo
dynamiczna. Jest tu bardzo wietrznie. Wiatry wieją tu z
prędkością naddźwiękową. Głównie wokół plamy, w
której jest niezwykle wysokie ciśnienie. Neptun ma 4
niewidoczne pierścienie składające się prawdopodobnie
z pyłu oraz okrąża go 8 satelitów.
Mgławice
Strona główna
Piękne obiekty, z których powstają gwiazdy. Same
mgławice powstają w wyniku eksplozji gwiazdy, czyli
tzw. Supernowej. Mają przeróżne kształty i są bogate
w kolory. Jedną z najpopularniejszych mgławic jest
mgławica Koński Łeb.
Koński Łeb
Mgławica Orzeł w
wężu
NGC2392
Strona główna
Naturalne satelity
Są to ciała niebieskie krążące wokół planet, które
powstają w różny sposób, np. z resztek pyłów układu
słonecznego czy w wyniku zderzenia meteorytu z
planetą lub innym ciałem niebieskim. Nasz naturalny
satelita to Księżyc. Największym rekordzistą naszego
układu jest Jowisz mający ponad 30 księżyców.
Księżyc
Tytan-satelita Saturna
Ganimedes-satelita Jowisza
Strona główna
Komety
Są to ciała składające się z lodowych kul i warkocza.
Warkocz tworzy się w momencie zbliżania się komety
do Słońca. W wyniku tego lodowa kula topnieje i
powstaje niezwykle widowiskowa smuga.
Komety
Zakończenie
Dziękuję za obejrzenie
mojej prezentacji. Myślę, że
się Państwu podobała.
Strona internetowa
Download