WYKONAWCY Łódź, dnia 28.02.2017 r. ZP/ 9 /2017 Dot

advertisement
WYKONAWCY
Łódź, dnia 28.02.2017 r.
ZP/ 9 /2017
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów,
ubrań ochronnych potrzebnych do produkcji leku cytostatycznego dla Ośrodka Pediatrycznego Centralnego
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając
zgodzie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015
poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia z pakietu 1 pozycji 17?
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a
przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową. Pozostawienie pakietu w formie
jaką opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej części zamówienia wystartuje tylko jeden dostawca,
świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie
mniej korzystną cenowo.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą o
dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru,
Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia
dostawy do dnia zwrotu towaru.
- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE
2013/C 68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora
mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia
wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał że transport
produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze
specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych
warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) § 2. Produkty lecznicze i wyroby
medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla
produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo
przechowywania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Apteka posiada system monitorowania temperatury przechowywania
produktów leczniczych i wyrobów medycznych stąd istnieje możliwość udostępnienia lub wydania
kopi rejestru warunków przechowywania produktów w aptece.
Pytanie 3
Dotyczy § 5 ustęp 1 umowy. Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę
zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest
zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z
11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane
faktury wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy w § 2 ustęp 1 o zwrot "Jeżeli dostawa
wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy apteki dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zmodyfikuje Załącznik Nr 7.
Pytanie 6
Dotyczy § 2 ustęp 3 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku
potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu pozwoliłoby uniknąć
nieporozumień co do ilości lub asortymentu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet Nr 7
Pakiet nr 3 – pozycja nr 2
Czy Zamawiający wymaga rękawic jałowych, czy niejałowych? Jeżeli Zamawiający wymaga rękawic
jałowych to czy można zaoferować rękawice w rozmiarach: S, M, L, a jeżeli Zamawiający wymaga
rękawic niejałowych to prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach XS-L pakowanych w pudełka
po a’100 szt., a w rozmiarze XL w pudełka-opakowania a’90szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z opisem produktu sterylnego czyli jałowego i wyraża zgodę na
zaoferowanie produktu w rozmiarze S,M,L.
Pakiet Nr 8
Pakiet nr 3 – pozycja nr 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha w rozmiarach M, L, XL, XXL?
Pozostały opis zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania fartucha w rozmiarach M, L, XL, XXL. Pozostałe
parametry zgadnie opisem przedmiotu zamówienia.
Pakiet Nr 9
Pakiet nr 3 – pozycja nr 6-8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w formie kaptura okrywającego szyję i
ramiona, w rozmiarze uniwersalnym, wykonanego z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2,
posiadającego taśmę pochłaniającą pot na czole?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z SIWZ.
Pakiet Nr 10
Pakiet nr 3 – pozycja nr 9
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o odporności na rozerwanie min. 172 kPa
(na sucho i mokro)? Pozostały opis zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o odporności na rozerwanie min. 172 kPa (na sucho i
mokro). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pakiet Nr 11
Pakiet nr 3 – pozycja nr 11
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego (bluza + spodnie) o
następującym opisie i parametrach: jednorazowego, wykonanego z miękkiej włókniny (SMS)
polipropylenowej o gramaturze 38 g/m2, antystatycznej, spełniającego wymagania normy 13795 (13), gdzie bluza ma krótki rękaw, wycięcie pod szyją na półokrągło oraz posiada 3 kieszenie, a spodnie
są wiązane na troki, bez gumek w nogawkach i pasie, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pakiet Nr 12
Dotyczy: ZP/ 9 /2017, Pakiet Nr 1 - Dostawa sprzętu do podawania leków cytotoksycznych dla
Pracowni Leku Cytostatycznego w Ośrodku Pediatrycznym, ilość pozycji 18, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści produkt Onco-Flow system do infuzji centralnych leków cytostatycznych.
Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia,
bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości
160cm, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 4 wloty. Nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF40P. Opakowanie zawiera 20
sztuk produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet Nr 13
Dotyczy: ZP/ 9 /2017, Pakiet Nr 1 - Dostawa sprzętu do podawania leków cytotoksycznych dla
Pracowni Leku Cytostatycznego w Ośrodku Pediatrycznym, ilość pozycji 18, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści produkt Onco-Flow system do infuzji centralnych leków cytostatycznych.
Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia,
bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości
160cm, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 4 wloty. Nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF40P. Opakowanie zawiera 20
sztuk produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet Nr 14
Dotyczy: ZP/ 9 /2017, Pakiet Nr 1 - Dostawa sprzętu do podawania leków cytotoksycznych dla
Pracowni Leku Cytostatycznego w Ośrodku Pediatrycznym, ilość pozycji 18, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści produkt Onco-Flow system do infuzji centralnych leków cytostatycznych.
Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia,
bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości
160cm, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 4 wloty. Nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF40P. Opakowanie zawiera 20
sztuk produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet Nr 15
Dotyczy: ZP/ 9 /2017, Pakiet Nr 1 - Dostawa sprzętu do podawania leków cytotoksycznych dla
Pracowni Leku Cytostatycznego w Ośrodku Pediatrycznym, ilość pozycji 18, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści produkt Onco-Flow system do infuzji centralnych leków cytostatycznych.
Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia,
bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości
160cm, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 4 wloty. Nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF40P. Opakowanie zawiera 20
sztuk produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet Nr 16
Dotyczy: ZP/ 9 /2017, Pakiet Nr 1 - Dostawa sprzętu do podawania leków cytotoksycznych dla
Pracowni Leku Cytostatycznego w Ośrodku Pediatrycznym, ilość pozycji 18, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści produkt Onco-Flow system do infuzji centralnych leków cytostatycznych.
Zestaw zawiera: światłoczułe dreny, regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem
łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z
filtrem, linia o długości 160cm, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się
nakrętką. Zestaw Onco-Flow zawiera 2 wloty. Nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF20PY.
Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet Nr 17
Dotyczy: ZP/ 9 /2017, Pakiet Nr 1 - Dostawa sprzętu do podawania leków cytotoksycznych dla
Pracowni Leku Cytostatycznego w Ośrodku Pediatrycznym, ilość pozycji 18, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści produkt Onco-Flow system do infuzji centralnych leków cytostatycznych.
Zestaw zawiera: światłoczułe dreny, regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem
łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z
filtrem, linia o długości 160cm, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się
nakrętką. Zestaw Onco-Flow zawiera 2 wloty. Nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF20PY.
Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet Nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9, 10, 11, 12, 13 oraz pozycji 14 z Pakietu nr
1 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
mgr Tomasz Miazek
Download