produkt-i-jego-adaptacja

advertisement
4
Produkt: zbiór korzyści stanowiących dla konsumenta satysfakcję z zakupu każdy obiekt
wymiany: dobro materialne usługa miejsce organizacja idea Struktura produktu: 1.
rdzeń produktu (zaspokojona przez produkt potrzeba) 2. produkt rzeczywisty: kształt, kolor,
jakość opakowania 3. produkt poszerzony: gwarancja, dostawa, kredyt, usługi dodatkowe 4.
produkt potencjalny Produkt w działalności firmy za granicą: najważniejszy obok promocji
element marketingu – MIX największe znaczenie na rynkach działania ma: kształtowanie
struktury produktu (materialnych i niematerialnych cech produktów) ustalenie marki produktu
wybór kombinacji produktu i promocji Strategie produktu na rynku międzynarodowym: proste
rozszerzenie: oferowanie tego samego produktu na innych rynkach standaryzacja –
celowe oferowanie tego samego produktu na różnych rynkach adaptacja produktu - dostosowanie
produktu do potrzeb klientów na różnych rynkach wynalezienie produktu – wprowadzenie nowego
produktu stary produkt, ale pierwszy raz sprzedany na danym rynku produkt nowy- nikt inny go
nie ma, po raz pierwszy oferujemy go klientom Proste rozszerzenie: Jest to wprowadzenie
produktu bez jakichkolwiek zmian na rynek zagraniczny. Podstawowym wymogiem jest tutaj
już istniejący potencjalny popyt na dany produkt. Zaletą tego rozwiązania jest brak wydatków
na badania i rozwój, na zmiany w procesie wytwarzania oraz zmiany w promocji Standaryzacja
produktu: Od prostego rozszerzenia należy odróżnić standaryzację produktu, czyli dążenie do jego
ujednolicenia na wszystkich rynkach (większości rynków), na których firma produkt sprzedaje
Można je stosować tylko do niektórych grup produktów i po spełnieniu szeregu warunków.
Warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie strategii standaryzacji: Występuje
zbliżona użyteczność materialna produktu na różnych rynkach, wynikających z charakteru
produktów Artykuły culture – free Skierowane do osób prezentujących podobny styl życia i
zgłaszających zbliżone potrzeby niezależnie od kultury (bogaci i wykształceni , dużo
podróżujących) Mogą być standaryzowane na całym świecie Np. aparaty fotografoczne, sprzęt
RTV, elektronika, usługi lotnicze, napoje orzeźwiające, karty kredytowe, usługi bankowe,
dobrze luksusowe (perfumy), sprzęt sportowy. Adaptacja produktu Jest to dostosowanie
produktów do lokalnych warunków i preferencji, zmiany mogą być gruntowe i powierzchowne
Inna formą jest adaptacja produktu dla różnych detalistów na tym samym rynku Adaptacja
pociąga za sobą dodatkowe koszty szczególnie w wstępnej fazie ekspansji, w długim okresie czasu
jest na ogół bardziej opłacalna niż poprzednia
(…)
… lokalnych, zwyczajów, przyzwyczajeń i
sposobów jego użytkowania
Ograniczenie przestrzenne
Czynniki demograficzne ( miniaturyzacja – np. inna figura kobiet na rynku japońskim)
Czynniki kulturowe (czasami dotyczy to uproszczenie wersji produktu bądź jego
rozszerzenie)
Dochody i cena
Wynalezienie produktu:
Występuje w 2 formach. Pierwszą z nich jest wprowadzenie na rynek produktu, który
na rodzimym rynku…
Produkt Przyjęcie określonej strategii działania-wykład 4
Rozwój nowego produktu - pytania z opracowaniami
Kanały dystrybucji - pytania i odpowiedzi
Zagadnienia do egzaminu
Marketing międzynarodowy - Strategie liderów rynkowych
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download