Jak łapać użytkownika w sieć? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece

advertisement
Jak łapać użytkownika w sieć?
Marketing biblioteki
drugiej generacji
Bożena Jaskowska
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kultura konwergencji*
Kultura uczestnictwa – aktywny udział
członków społeczności w procesie
komunikacji społecznej
 Zbiorowa inteligencja – kolektywne
wykorzystanie informacji i wiedzy,
jakimi dysponują jednostki
 Konwergencja mediów – przepływ
treści i informacji pomiędzy różnymi
platformami medialnymi

* Henry Jenkins Convergence culture
Człowiek roku 2006 – TY!!!
Yes You!
You control the
information age.
Welcome to your
world!
Time 2006 Vol. 176
No. 51 Dec. 25
Web 2.0 + Library = Library 2.0
?
Marketing Library 2.0 = Marketing 2.0
ale nie tylko…
Marketing 2.0








Serwisy społecznościowe
Fora dyskusyjne, chaty
Blogosfera
Wikisfera
Nowoczesne narzędzia i technologie
Zachęcanie do tworzenia user generated
content
„Wirusowe” przekazywanie informacji dalej
Permission marketing (e-mail marketing)
Marketing 2.0 w bibliotece

szeroki i złożony proces promowania
usług informacyjno-bibliotecznych
z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0

marketing usług informacyjnobibliotecznych w środowisku Web 2.0
Marketing 2.0 w bibliotece
Biblioteka w serwisach
społecznościowych
 Biblioblogi
 Biblioteczne forum dyskusyjne
 User generated marketing
 Wykorzystanie narzędzi i technologii:
RSS, podcast, webeo
 Biblioteczny marketing wirusowy
 Biblioteczny permission marketing?

Biblioteczna e-społeczność






Idealny barometr satysfakcji użytkowników
Informacje o postrzeganiu naszych usług
źródłem podwyższania jakości usług
Możliwość wykorzystania cennej i unikalnej
wiedzy oraz umiejętności użytkowników
Czerpanie inspiracji i pomysłów od
czytelników
Pozyskiwanie nowych użytkowników
Budowa korzystnego wizerunku biblioteki
„Filie” biblioteki w różnych
społecznościowych serwisach
 Bądźmy
tam, gdzie są nasi
użytkownicy!
 Społeczności:
 MySpace
 Flickr
 Facebook
 polskie:
Nasza-Klasa, Epuls, Grono,
Moja Generacja, GoldenLine, Profeo
Biblioteka w społecznościach
Biblioblogi
aktualne informacje o działalności biblioteki
Biblioblogi
teksty przygotowywane przez bibliotekarzy dziedzinowych
Biblioblogi
biblioteka od „kuchni”
Biblioteczne videoblogi
http://www.ahml.info/vlog/070207.asp
Biblioteczne audioblogi
http://www.lions-online.org/Podcasts.html
Biblioblogi
e-kursy z zakresu wykorzystania narzędzi Web 2.0
Polskie biblioblogi – też są!!!
Biblioblogi
podsumowanie
Promowanie usług i placówki
 Informowanie o usługach
 Edukowanie użytkowników
 Obustronna komunikacja z czytelnikami
 Zjednywanie e-społeczności
 Pozyskiwanie nowych użytkowników
 Przełamywanie lęku przed biblioteką
 Budowanie korzystnego wizerunku
 Walka ze stereotypem

Biblioteczne forum dyskusyjne






Wymiana opinii i poglądów na tematy
wspólne dla bibliotecznej e-społeczności
Kolejny kanał informacji dla czytelników
Barometr satysfakcji (anonimowość!)
Propozycje usprawniania działalności
biblioteki
Dzielenie się wiedzą pomiędzy
użytkownikami i bibliotekarzami
Forum pozabiblioteczne (?)
Forum czytelników i bibliotekarzy BUR

Podziel się swoją wiedzą




Nasza biblioteka





Recenzje
Zobacz koniecznie
Informacja naukowa
Propozycje
O bibliotece
Wydarzenia i imprezy
Książka skarg i wniosków
Niekoniecznie o książkach


Hyde park
I RPTS
User generated marketing
Wykorzystywanie umiejętności i
potencjału klientów w tworzeniu
przekazów promocyjnych
 Spot reklamowy firmy SONY stworzony
przez 18-letnią Tyson Ibele


Spot reklamowy chipsów Doritos

Spot reklamowy telefonii POP
„liczy się ostatnia minuta”
User generated marketing w bibliotece (???)

Użytkownicy (internauci) potrafią
mieć niezwykłe i kreatywne pomysły
reklamowe, a wykorzystanie UGM na
rynku komercyjnym świadczy, iż chcą
się tym dzielić z innymi – może warto
spróbować to wykorzystać?
Edward Velmietti „Wall of the book”
Ann Arbor Public Library
Marketing wirusowy

Cel: zainicjowanie sytuacji, w której
klienci dobrowolnie przesyłać będą
między sobą i wymieniać informacje
dotyczące firmy, produktu lub usług

Efekt: lawinowe rozprzestrzenianie
się i oddziaływanie komunikatu
Marketing wirusowy - przykłady

Dove Evolution
Marketing wirusowy - slogany
No to frugo!
 Prawie robi różnicę
 Z pewną taką nieśmiałością
 A świstak siedzi...
 Za wszystko inne zapłacisz kartą
mastercard

Stracona biblioteczna szansa... 
- nie wiesz? zapytaj w bibliotece!
Biblioteczny marketing wirusowy

The Adventure of Super Librarian
Biblioteczny marketing wirusowy

Super Librarian
Czy mało mamy inspiracji ???

Propozycje z forum Ebib 
Bibliotekarki
 Bibliotekarki
 Bibliotekarki
 Bibliotekarki
w katalogu


robią to w ciszy
czytają i nie przerywają
robią to między regałami
pokażą Ci najlepsze pozycje
Z życia biblioteki...
Poproszę o „Wymię róży”
 Czy jest „Moralność Pani Dupalińskiej”?
 Zaraz będę zwracać
 Chciałbym sobie przedłużyć

Permission marketing
Permission marketing czyli budowanie
relacji z klientem – użytkownikiem ,
który wcześniej wyraził na to zgodę
 Nie myśl o transakcjach, myśl o
relacjach
 Klient – użytkownik, nie
produkt/usługa jest w centrum uwagi
 E-mail marketing
 Newsletter

Newsletter
Newsletter to najlepszy kanał dla
budowania marki i utrzymywania
klienta
 Skuteczny newsletter:

Personalizowany
 Wsparty opiniami
 Mówi o korzyściach
 Zawiera newsy
 Zawiera ciekawą opowieść

Newsletter – co hipnotyzuje?









Ciekawość
Intrygowanie
Szok
Prowokacja
Coś za darmo
Newsy
Pytania
Odwołanie do zainteresowań
REDAGOWANIE DOBREGO NEWSLETTERA WYMAGA
CZASU I PRACY – ALE SIĘ OPŁACA!!!
Narzędzia i technologie: RSS

RSS - Really Simple
Syndication

sposób rozpowszechniania dynamicznych
treści (serwisy informacyjne, aktualności,
audycje radiowe i telewizyjne),
umożliwia użytkownikowi ściąganie za
pomocą specjalnego czytnika
najnowszych informacji z interesujących
go serwisów

Narzędzia i technologie: podcast



forma dźwiękowej publikacji internetowej
ukazująca się zazwyczaj w formie
regularnych odcinków w formacie mp3, mp4,
aac, ogg i in.
podcast jako reklama
reklama jako element podcastu (ukazująca
się w postaci jingla, reklama „wklejona” w
treść podcasta, tzw. product placement w
podcastach)
Narzędzia i technologie: mashup
rodzaj strony internetowej tworzonej
z połączenia (pomieszania) różnych
gotowych i dostępnych usług,
programów, czy narzędzi, w efekcie
czego powstaje zupełnie nowa usługa
 dzięki specjalnym edytorom
(m.in. Microsoft Popfly, Yahoo!Pipes
czy Google Mashup Editor) mashup
może stworzyć nawet osoba nie
posiadająca większej wiedzy
programistycznej

Narzędzia i technologie: mashup
Narzędzia i technologie: webeo
dosłownie: web video, video w sieci
 “interaktywne teledyski”, “teledyski
sieciowe”
 interaktywne filmiki „zapraszające”
użytkownika do środka hiperfikcji
 prace Dawida Marcinkowskiego

„Someday on the Misty Island”
 „Attitude”


webeo - pomysł na prawdziwie
wirtualne wycieczki po bibliotece (???)
www.greatpockets.com
Narzędzia i technologie: wideo

YouTube – wszystko do 10 min.
Tu mówi do Ciebie avatar!
www.lot.com.pl - Kasia
 www.msdewey.com - Ms. Dewey

Wirtualni doradcy w bibliotece

Działanie awatara: typowe komponenty
aplikacji
 system zarządzania bazami wiedzy
(własnymi i zewnętrznymi)
 analiza języka naturalnego dokonywana
w oparciu o samo-organizującą się
sieć semantyczną i algorytmy sieci
neuronowych (tj. serce, mózg systemu),
 multimedia tj. komponenty wyświetlania
i zarządzania obrazem (2D lub 3D) oraz
syntezatory mowy
Zapytaj awatara o…

Informacje teleadresowe
Informacje organizacyjne i promocyjne
Informacje katalogowe
Porady czytelnicze i doradztwo
Rozrywka (?)
Pomoc naukowa

Kompleksowa obsługa użytkownika online?





Aby marketing 2.0 był skuteczny liczy się...
Przekaz angażujący odbiorcę
 Wyrazistość przekazu
 Pomysłowość
 Skupienie się na odbiorcach i na
relacjach z nimi
 Wiara we własny przekaz
 Odwaga i eksperyment
 Humor
 Umiejętność optymalnego
wykorzystania technologii

Marketing w wyszukiwarkach

Search Engine Marketing (SEM)
to działania służące promocji serwisu
poprzez zwiększenie jego widoczności
w wyszukiwarkach
SEM
PPC
(Pay Per Click)
SEO
(Search Engine
Optymalization)
Link sponsorowany to
reklama w
wyszukiwarkach i sieciach
reklamowych, gdzie
reklamodawca płaci w
momencie przejścia
użytkownika na stronę
serwisu
Proces polegający na
optymalizacji w serwisie
internetowym elementów,
które są brane pod uwagę
przez wyszukiwarki
podczas wyświetlania
wyników
SEO w bibliotece nowa twarz starych praktyk?

Optymalizacja kodu strony

Budowanie bazy linków do witryny
SEO - optymalizacja kodu strony (1)




tytuł strony (odpowiednie słowa kluczowe
umieszczone w tagu <title></title>, ilość tekstu
powinna wynosić 40-50 znaków licząc spacje,
najważniejsze są pierwsze 2-3 frazy),
opis strony (krótki i zwięzły do 150 znaków
zawierający
najważniejsze słowa kluczowe umieszczone w tagu
<description></description>),
nagłówki H1-H6 – powinny się znaleźć jak najwyże
strony,
zawierać najlepiej te same informacje co tytuł
strony
metadefinicje – wpisane w nagłówku strony,
przede wszystkim znaczniki <meta
name="description" content=""> powinny
zawierać słowa kluczowe
SEO - optymalizacja kodu strony (2)





zagęszczanie słów kluczowych na stronie – ich
ilość powinna wynosić 7-10% (lub wg innych
specjalistów SEO 5-15%) gęstości wyświetlanego
tekstu,
oznaczanie linków i obrazków – powinny zawierać
słowa kluczowe,
odpowiednia nawigacja wewnątrz serwisu i
poprawna struktura linków, które powinny
prowadzić do strony głównej (w domenie),
rezygnacja z nawigacji uzależnionej od
dodatkowych technologii (np. Flash, Java Script),
unikanie ramek
przyjazne adresy URL i przejrzysta mapa witryny
SEO - budowanie bazy linków
do witryny
zgłaszanie strony do katalogów
tematycznych
 „ręczne” zgłaszania strony do wyszukiwarki
 linki do witryny na stronach podobnych
tematycznie (o różnych IP)
 linki do witryny na stronach wartościowych
(o wysokim Page Rank)
 ostrożne i rozsądne wykorzystanie
systemów wymiany linków

Zamiast zakończenia…
ŻADNE, NAWET NAJBARDZIEJ
KREATYWNE I TWÓRCZE DZIAŁANIA
MARKETINGOWE NIE MAJĄ SENSU
JEŚLI UŻYTKOWNIK ANI W
BIBLIOTECE, ANI NA JEJ WITRYNIE
WWW NIE UZYSKA POTRZEBNEJ
INFORMACJI, POMOCY I WSPARCIA

Dziękuję za uwagę
Bożena Jaskowska
[email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards