formularz zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach projektu „trafoon”

advertisement
Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe
„SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I
OGRANICZONA JAKO ELEMENTY POSZERZANIA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
GOSPODARSTW RYBACKICH”
Organizowane przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
w ramach projektu 7th PR UE TRAFOON (Traditional Food Network to Improve the Transfer
of Knowledge for Innovation)
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rybackim “Żabi Kraj”
Radom, 14 - 15 czerwca 2016
Warsztaty adresowane są do producentów żywności pochodzącej z rybackich
gospodarstw śródlądowych, hodowców ryb oraz przetwórców, stosujących tradycyjne metody
produkcji i przetwórstwa. Celem warsztatów jest zaprezentowanie przez zaproszonych
wykładowców informacji dotyczących możliwości podejmowania w gospodarstwach rybackich
działań pozwalających na poszerzenie oferty produktów oraz pozwalających na uzyskanie
dodatkowych przychodów. Wykłady stanowić będą jednocześnie wprowadzenie do dyskusji
oraz głębszej analizy omawianych zagadnień. Wykłady prowadzone będą w języku polski.
Przewidziane są zajęcia praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Warsztaty rozpoczną się 14 czerwca (wtorek) o godzinie 13.00 w Centrum Doradztwa
Rolniczego w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 maja 2016 pocztą lub drogą elektroniczną na
podany poniżej adres kontaktowy.
3. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
zamknięcia listy Uczestników przed podanym terminem.
4. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają drogą elektroniczną
potwierdzenie na podany w Karcie zgłoszenia adres e-mailowy
5. Organizatorzy zapewniają: nocleg (z 14 na 15 czerwca) oraz wyżywienie w trakcie
trwania warsztatów.
6. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów.
Wszelkich informacji udziela (kontakt):
Andrzej Pilarczyk
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie
e-mail: [email protected]
www.golysz.pan.pl
tel. 33 8561551 w.36
fax: 33 8589292
tel. kom. 798 852197
- PROGRAM –
14 czerwca (wtorek)
12.00 - 13.00 – rejestracja uczestników, obiad
Radom, ul. Chorzowska 16/18
– Centrum Doradztwa Rolniczego,
13.00 – otwarcie Warsztatów, przywitanie uczestników, informacje organizacyjne – dr
hab. Andrzej Pilarczyk, prof.PAN, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
13.15 – wykład “Przegląd potencjalnych, dodatkowych, źródeł przychodów gospodarstw
rybackich” - dr inż. Andrzej Lirski, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Rybactwa Stawowego,
Żabieniec
14.15 – wykład „Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i
Ograniczona – uwarunkowania prawne” – dr inż. Janusz Lesisz, Centrum Doradztwa
Rolniczego O.Radom
15.00 – przerwa na kawę
15.30 – wykład „Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i
Ograniczona – wymagania weterynaryjne” – lek. wet. Andrzej Szpulak, Opole
16.30 – wykład „Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uruchomienie
małej przetwórni” - lek. wet. Andrzej Szpulak, Opole
17.30 – wykład “Maszyny i urządzenia w małym przetwórstwie ryb” - prof. dr hab.
Andrzej Dowgiałło, Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa, Morski Instytut Rybacki,
Gdynia.
18.30 – podsumowanie, dyskusja, zakończenie pierwszego dnia warsztatów
19.30 – wspólna kolacja
15 czerwca (środa)
8.00 – zajęcia praktyczne - dr inż. Andrzej Śliwa, Centrum Doradztwa Rolniczego
O.Radom
9.00 – wykład “Technologia wytwarzania nowych produktów z ryb słodkowodnych”
- dr inż. Grzegorz Tokarczyk, Katedra Technologii Żywności, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny, Szczecin.
10.00 – wykład “Aspekty jakościowe w produkcji żywności pochodzenia rybnego.
Etykietowanie produktów” - dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, Zakład Towaroznawstwa i Oceny
Jakości, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
11.00 – przerwa na kawę
11.30 – wykład “Właściwości żywieniowe ryb słodkowodnych jako argument w
promocji produktów rybnych. Marketing oraz promocja produktów rybnych” - dr Ewa
Siemianowska. Katedra Podstaw Bezpieczeństwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie.
12.30 – zajęcia praktyczne - dr inż. Andrzej Śliwa, Centrum Doradztwa Rolniczego
O.Radom
13.00 - podsumowanie, dyskusja, zakończenie warsztatów
13.45 – obiad
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
PROJEKTU „TRAFOON”
„SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I
OGRANICZONA JAKO ELEMENTY POSZERZANIA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
GOSPODARSTW RYBACKICH”
Radom, 14 – 15 czerwca 2016
Lp.
Dane
1.
Nazwisko
2.
Imię
3.
PESEL
4.
INSTYTUCJA
NIP/Regon
5.
Województwo
(w przypadku delegowania przez
firmę)
ADRES
6.
(Kod pocztowy, miasto,
ulica, numer domu)
7.
Telefon kontaktowy
8.
e-mail
9.
NOCLEG - 14/15
czerwca
10.
INNE UWAGI :
11.
Podpis
TAK - ……
NIE - ……
…………………..
Download