Dr Jadwiga Kida Prace opublikowane w latach 2010

advertisement
Dr Jadwiga Kida
Prace opublikowane w latach 2010 - 2016
1. Zadania służb społecznych wobec ubóstwa i wykluczenia, w: Pomoc społeczna
odpowiedzią na problemy społeczne?, pod red. A. Kurzynowskiego, Radom 2010
2. Porozrywane sieci wsparcia czyli o poszukiwaniu wspólnoty, w: Lokalne sieci wsparcia,
pod red. M. Gagackiej i K. Głąbickiej, Radom 2010
3. Człowiek w środowisku społecznym. Wykłady z podstaw psychologii społecznej, UTH
Wydawnictwo, Radom 2013
4. Społeczne i kulturowe determinanty przemocy, w: Przemoc w rodzinie. Między prawem
a wyzwaniami współczesności, pod red. M. Gościniewicz i M. Porąbaniec, Kielce 2013
5. Od bezradności do zaradności – kształtowanie kompetencji osób (z)marginalizowanych,
w: Wsparcie społeczne i współpraca jako instrumenty walki z wykluczeniem społecznym,
pod red. A. Zamkowskiej, Radom 2013
6. Polityka społeczna wobec ubóstwa – historyczne uwarunkowania i inspiracje, w:
Bezpieczeństwo społeczne, - bezpieczeństwo socjalne, pod red. M. Molendowskiej i T.
Jarockiego, Kielce 2015
7. Od społeczeństwa obywatelskiego do społecznego obywatelstwa, w: Partycypacja
społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, pod
red. K. Głąbickiej i P. Świtala, Radom 2016
8. Prekariat – wyspy wykluczonych czy nowa klasa społeczna?, w: Innowacje dla
bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. T.II pod red T. Jarockiego, Kielce 2016
Download