Wzór nr 1 Części III SIWZ

advertisement
Wzór nr 1 Części III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
I. OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie1
Adres
Nr telefonu
Nr faxu
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Osoba uprawniona do kontaktu
z Zamawiającym w trakcie
postępowania
dla
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak
też przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących
przedmiotem zamówienia,
wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie:
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ZESPOŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (ZES)
za cenę netto ........................................................................................... zł,
kwota podatku VAT2............................................................................... zł,
za cenę brutto..............................................................................................zł.
Tabela nr 1
Sprzęt ochronny składowany w siedzibie ZES dedykowany do załadunku na samochód zespołu
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość3
(w zł)
podać
nazwę i
adres)
35mm2.
1
Uziemiacz przenośny jednofazowy
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 9kA (dla tr
35113000-9
= 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
Sprzęt
odpowiednik), przewód L= 10 m, linka bezpieczeństwa
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 35
Producent
(proszę
84
1
jeżeli dotyczy.
2
uwaga – Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający
obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania
oferty, z zastrzeżeniem pkt XIV. 3) Części I SIWZ.
3
dla wkrętaków – komplety (zgodnie z opisem w tabeli), skrzynki narzędziowe z wyposażeniem (zgodnie z opisem w tabeli),
pozostałe wyposażenie - sztuki
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość3
(w zł)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mm².
Uziemiacz przenośny jednofazowy 50mm2.
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 13 kA (dla
tr = 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
odpowiednik), przewód L= 10 m, linka
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 50
mm².
Uziemiacz przenośny jednofazowy 95mm2.
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 18,5 kA
(dla tr = 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
odpowiednik), przewód L= 10 m, linka
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 95
mm².
Uziemiacz przenośny jednofazowy 120mm2.
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 22 kA (dla
tr = 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
odpowiednik), przewód L= 10 m, linka
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 120
mm².
Uziemiacz przenośny trójzaciskowy 35mm2;
wymagania: uziemiacz przenośny na przewody
okrągłe, z linką miedzianą w osłonie
silikonowej o dł. L = 3m, prądzie znamionowym
9kA, przewodami zwierającymi L1 = 3m.
Uziemiacz przenośny trójzaciskowy 50mm2;
wymagania: uziemiacz przenośny na przewody
okrągłe, z linką miedzianą w osłonie
silikonowej o dł. L = 4m, prądzie znamionowym
9kA, przewodami zwierającymi L1 = 4m.
Uziemiacz przenośny zatrzaskowy do dużych
średnic 10 m - 35mm2. Wymagania:
znamionowy prąd Ir = 9kA (przy tr = 1s), prąd
szczytowy Im=22,5 kA, całka Joule’a 81 A2s
Uziemiacz
przenośny
do
podstaw
bezpiecznikowych
i
łączników
bezpiecznikowych; Uziemiacz przenośny do
podstaw bezpiecznikowych i łączników
bezpiecznikowych In 1250A(mostek 0,7m,
długość 3m) do mocy 6 kA/1s; Typ U3SLPOO
(lub odpowiednik).
Uziemiacz
przenośny
do
podstaw
bezpiecznikowych
i
łączników
bezpiecznikowych; Uziemiacz przenośny do
podstaw bezpiecznikowych i łączników
bezpiecznikowych In 1250A(mostek 0,7m,
długość 3m) do mocy 6 kA/1s; Typ LTL4a-3x3
(lub odpowiednik).
Zaczepy manewrowe do drążków ZO lub
odpowiedniki
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
84
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
84
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
84
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
28
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
28
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
56
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
28
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
28
35113000-9
Sprzęt
28
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość3
(w zł)
bezpieczeństwa
11
12
13
14
15
16
17
35113000-9
Zaczepy manewrowe do drążków ZU lub
Sprzęt
odpowiedniki
bezpieczeństwa
Kleszcze izolacyjne do 10 kV. Wymagania:
część robocza w postaci szczypiec zbudowana
z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub
35113000-9
drewna, których szczęki są wyprofilowane dla
Sprzęt
zapewnienia odpowiedniego chwytu (np. przy
bezpieczeństwa
zdejmowaniu osłon, zakładaniu i wyjmowaniu
wkładek bezpiecznikowych). Wymagana
elektroizolacyjność do 10 kV, masa ok. 2 kg.
44512000-2
Wkrętaki izolowane od 3 do 10 mm.
Różne
Wymagania: elektroizolacja do 1kV
narzędzia
ręczne
Latarka elektryczna dużej mocy. Wymagania:
siła światła – ok. 150lm / 80tys. kandeli, źródło
światła - LED/xenon, rodzaj zasilania –
31521320-3
akumulatorowe (rodzaj ładowania 12V DC),
Latarki
żarówka 6V lub 3V (baza G4), wodoszczelność
- do 30m lub stopień ochrony IP 68 zgodnie z
normą PN-EN 60529:2003.
Torba narzędziowa. Wymagania: skórzana lub
44512000-2
materiałowa usztywniana, z funkcjonalnymi
Różne
przegrodami, uchwytem na dłoń i pasem
narzędzia
naramiennym.
ręczne
Wymiary ok. 40x14x26
Skrzynka
narzędziowa
elektryczna.
Wyposażenie: ściągacz izolacji z nożem,
zestaw śrubokrętów VDE, zestaw szczypiec
VDE (kombinowane 185mm, do cięcia drutu
165mm, półokrągłe 200mm, do zdejmowania
44512000-2
izolacji 160mm), szczypce okrągłe i półokrągłe
Różne
VDE, wskaźnik napięcia, zestaw kluczy
narzędzia
imbusowych, zestaw kluczy płaskich i
ręczne
oczkowych, nóż monterski, latarka LED
kieszonkowa, miara zwijana, nożyce do kabli
VDE, klucz do szafy sterowniczej, klucz
nasadowy 6,8,10, asortyment tulejek na żyłę z
kołnierzem plastikowym
Sprzęt do wykaszania trawy i chwastów.
Wymagania: kosa spalinowa, moc wyjściowa
min. 2,0 kW, prędkość przy maks. Mocy – ok.
9000 obr/min, gwarantowany poziom mocy
16310000-1
akustycznej LwA - do 118 dB(A), równoważny
Kosiarki
poziom drgań (uchwyt lewy i prawy) - do 4,5
m/s2, znak CE, masa do 8,5 kg, głowica
żyłkowa, nóż do trawy, szelki, ochronniki
28
196
196
196
98
98
35
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość3
(w zł)
18
19
20
21
słuchu, ochrona oczu.
Cyfrowy aparat fotograficzny (z funkcją GPS) –
zoom optyczny co najmniej x8, matryca co
najmniej 10 Mega Pixeli, wbudowana lampa
błyskowa, pokrowiec, karta pamięci minimum
8GB, ładowarka sieciowa i samochodowa,
wymienna bateria, dodatkowa bateria w
zestawie, waga aparatu max 600g
Przyrząd do pomiaru zwisów – laserowy lub
ultradźwiękowy
przyrząd
do
pomiaru
wysokości
zawieszenia
przewodów.
Wymagania: zakres pomiarowy od ok. 2 m do
ok. 25 m, wyświetlacz LCD, niepewność
pomiaru 0,5%, temperatura pracy od ok. -10
do +30°C., masa do ok. 0,5 kg,
pokrowiec/opakowanie.
Miernik do pomiaru uziemień pozwalający
wykonać następujące pomiary:
 ciągłości
przewodów
ochronnych
i
wyrównawczych metoda dwubiegunową
(2P),,
 kalibracji przewodów pomiarowych,
 rezystancji
uziemienia
metodą
trzybiegunową (3P), czterobiegunową (4P),
trzybiegunową (3P) z cęgami prądowymi,
dwucęgową,
 impedancji
dynamicznej
uziemień
odgromowych metodą udarową,
 wartości
skutecznej
prądu
przy
zastosowaniu cęgów pomiarowych,
 rezystywności gruntu.
Na wyposażeniu m.in.: przewody, sondy,
zaciski i cęgi pomiarowe (nadawcze i
odbiorcze), dokładność pomiaru ±2%.
Lornetka. Wymagania: średnica soczewki - 50
mm, krotność zbliżenia – 10x, wodoodporność,
odporność
na
parowanie,
obudowa
gumowana, waga do 1 kg, pas naramienny,
pokrowiec, zabezpieczenia okularów.
38651000-3
Aparaty
fotograficzne
35
38410000-2
Przyrządy
pomiarowe
35
38410000-2
Przyrządy
pomiarowe
35
38631000-7
Lornetki
35
Sprzęt dedykowany do wyposażenia samochodu ZES
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość4
(w zł)
1
2
3
4
5
6
7
4
Uniwersalny drążek izolacyjny dedykowany dla
35113000-9
napięcia 15-20 kV. Wymagania zgodnie z: PNSprzęt
EN 60832-1:2010, PN-EN61230:2009, PN-EN
bezpieczeństwa
60855:1999
Uniwersalny drążek izolacyjny dedykowany dla
35113000-9
napięcia 400 kV . Wymagania zgodnie z: PNSprzęt
EN 60832-1:2010, PN-EN61230:2009, PN-EN
bezpieczeństwa
60855:1999
Uniwersalny drążek izolacyjny dedykowany dla
35113000-9
napięcia 750 kV . Wymagania zgodnie z: PNSprzęt
EN 60832-1:2010, PN-EN61230:2009, PN-EN
bezpieczeństwa
60855:1999
Wskaźnik niskiego napięcia – cyfrowy
wskaźnik niskiego napięcia stałego i
przemiennego, ciągłości obwodu i kierunku
38410000-2
wirowania faz. Wymagany znak CE i spełnienie
Przyrządy
wymagań określonych w: PN-EN 61243pomiarowe
3:2002, PN-EN 61010-1:1999, EN 613261A2:2002
Akustyczno optyczny wskaźnik obecności
napięcia (napięcie 15 kV prądu przemiennego
50 Hz). Wymagania: samokontrola (autotest),
38410000-2
odporność na niskie i wysokie temperatury
Przyrządy
(zakres od ok. -25 do +50˚C), praca w
pomiarowe
warunkach wilgotności względnej w zakresie
od 20 do 90 %, zgodność z wymaganiami
określonymi w PN-EN 61243-1:2007
Akustyczno optyczny wskaźnik obecności
napięcia (napięcie 110-400 kV prądu
przemiennego
50
Hz).
Wymagania:
samokontrola (autotest), odporność na niskie i
38410000-2
wysokie temperatury (zakres od ok. -25 do
Przyrządy
+50˚C), praca w warunkach wilgotności
pomiarowe
względnej w zakresie od 20 do 90 %,
zgodność z wymaganiami określonymi w PNEN 61243-1:2007
Akustyczno optyczny wskaźnik obecności
napięcia (napięcie od ok. 650 do 750 kV prądu
38410000-2
przemiennego
50
Hz).
Wymagania:
Przyrządy
samokontrola (autotest), odporność na niskie i
pomiarowe
wysokie temperatury (zakres od ok. -25 do
+50˚C), praca w warunkach wilgotności
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
35
35
1
35
35
72
1
dla obuwia i rękawic elektroizolacyjnych – pary;
dla sprzętu asekuracyjnego, sprzętu do ewakuacji z wysokości, tablic, skrzynek./toreb narzędziowych, zestawów
narzędziowych, apteczek - komplety (zgodnie z opisem w tabeli),
pozostałe wyposażenie - sztuki
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość4
(w zł)
8
9
10
11
względnej w zakresie od 20 do 90 %,
zgodność z wymaganiami określonymi w PNEN 61243-1:2007
Rękawice elektroizolacyjne (elektroizolacja 20
18143000-3
kV lub powyżej). Wymagania: rękawice
Akcesoria
pięciopalcowe zgodne z PN-EN 60903
ochronne
Obuwie elektroizolacyjne (elektroizolacja 15 kV
18830000-6
lub powyżej). Wymagania: półbuty zakładane
Obuwie
na obuwie, spełnienie wymagań określonych w
ochronne
PN-EN 50321
Rekaw/chwytak do bezpieczników mocy.
Wymagania:
zapewnienie
możliwości
35113000-9
wkładania
i
wyjmowania
wkładek
Sprzęt
bezpiecznikowych (o napięciu do 1 kV), bezpieczeństwa
wyposażenie w rękaw ochronny
Sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokości. W
skład kompletu wchodzi:
1)
Uprząż
uniwersalna
z
sześcioma metalowymi klamrami zgodna z
normami PN-EN 361,358,813
2)
Podwójna
linka
bezpieczeństwa
z amortyzatorem,
łącznikiem owalnym stalowym zakręcanym
typu maillon, dwoma hakami kotwiczącymi
o długości całkowitej 105cm (linka +
amortyzator + hak + łącznik) zgodnie z
normami PN- EN – 354,355,362)
3)
Dwa zaczepy taśmowe w
integralnej osłonie na całej długości z
okiem do wpinania łącznika o długości
80cm i wytrzymałości30kN zgodnie z
35113000-9
normami PN- EN 358 i 353-2, wyposażona
Sprzęt
w 2 karabinki stalowe owalne zakręcane.
bezpieczeństwa
4)
Linka
opasująca
do
pozycjonowania, 2 m długości wykonana z
liny poliamidowej plecionej rdzeniowej o
średnicy 11 mm wraz z urządzeniem
umożliwiającym płynną regulację długości
jedną ręką, zgodna z PN-EN 358 i 353-2,
wyposażona w 2 karabinki stalowe owalne
zakręcane.
5)
Kask do pracy na wysokości
bez daszka, z więźbą czteropunktową, z
atestowaną klamrą. Kask musi spełniać
wymagania norm: PN- EN 395 i 12492.
6)
Worek
transportowy
przypisany dla każdego kompletu wraz z
oznakowaniem
70
70
70
70
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość4
(w zł)
12
13
14
15
Sprzęt do ewakuacji z wysokości. Szczegóły
wyposażenia:
1)
Lina pleciona rdzeniowa 11mm
zgodna z PN-EN 1891 długości 100m
2)
Urządzenie do opuszczania z
podwójną blokadą w tym system
antypaniczny, zgodne z normą PN-EN
341klasa A oraz PN – EN 20841 klasa C
3)
Urządzenie
do
asekuracji
35113000-9
urządzenie samozaciskowe do liny
Sprzęt
plecionej zgodne z normami PN – EN bezpieczeństwa
1891, 353-2 oraz 12841 A
4)
2 zaczepy taśmowe 150 cm oczkowe
w integralnej osłonie na całej długości
5)
łączniki owalne stalowe zakręcane
metalową, nie aluminiową obrączką
6)
Worki
transportowe
dla
dwuosobowego
zestawu
wraz
z
oznakowaniem
Okulary ochronne z filtrem UV. Wymagania:
18142000-6
przeciwodpryskowe, 100% ochrona przed UV,
Okulary
klasa optyczna 1
ochronne
Linka do wygradzania (ew. ogrodzenie
przenośne) miejsca pracy. Wymagania: stojaki
44423400-5
(słupki) z podstawą do wbijania z uchwytem na
Znaki i podobne
dłonie z zaczepami oraz łańcuch z tworzywa
elementy
sztucznego lub linka. Długość po rozłożeniu –
min. 15 m
Apteczka z wyposażeniem. Wymagania:
Poręczna torba transportowa oznaczona
symbolem pierwszej pomocy z następującym
min. wyposażeniem:
1)
Opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 5
szt.
2)
Opaska elastyczna 8 cm x 4 m - 5 szt.
3)
Bandaż dziany 10 cm x 4 m - 3 szt.
4)
Bandaż dziany 4 cm x 4 m - 3 szt.
33141623-3
5)
Opatrunek osobisty - 4 szt.
Zestawy
6)
Kompres gazowy 9 x 9 cm - 10 szt.
pierwszej
7)
Kompres gazowy ½ m2 - 4 szt.
pomocy
8)
Plaster z gazą 10 x 6 cm - 10 szt.
9)
Plaster z gazą 10 x 8 cm - 10 szt.
10)
Plaster z gazą 6 x 1 m - 2 szt.
11)
Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m - 2
szt.
12)
Plaster na szpuli 5 cm x 5 m - 1 szt.
13)
Chusty trójkątne włókninowa - 4 szt.
14)
Opatrunek na oparzenia - 2 szt.
15)
Siatka opatrunkowa - 2 szt.
35
35
70
35
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość4
(w zł)
16)
17)
Agrafka - 6 szt.
Folia izotermiczna „Koc ratunkowy” - 2
szt.
18)
Rękawiczki ambulatoryjne (pary) - 6
szt.
19)
20)
21)
22)
16
17
18
Nożyczki - 1 szt.
Pęseta anatomiczna 9 cm - 1 szt.
Szyna Kramera 60 x 8 cm - 1 szt.
Maseczka do sztucznego oddychania
- 1 szt.
23)
Maska pierwsza pomoc - 1 szt.
24)
Kołnierz ortopedyczny regulowany - 1
szt.
25)
Płyn do odkażania rąk min. 100 ml - 1
szt.
26)
Chusteczki dezynfekcyjne - 15 szt.
27)
Zestaw do płukania oka - 1 szt.
28)
Instrukcja Pierwszej Pomocy - 1 szt.
Tablice ostrzegawcze:
„Nie dotykać ! Urządzenie elektryczne” („A”
148 x 210 mm) 4 szt.
44423400-5
„Pod napięciem” („A” 210 x 297 mm) 4 szt.
Znaki i podobne
„Nie załączać – pracują ludzie” („B” 105 x 297
elementy
mm) 4 szt.
„Strefa pracy” ( „A” 148 x 210 mm) 2szt.
„Uziemiono” („A” 74 x 105 mm) 4 szt.
Skrzynka lub torba narzędziowa ślusarska z
następującym min. wyposażeniem: obcęgi,
suwmiarka, szczypce nastawne, poziomnica,
młotek min. 0,3 kg, nożyce ręczne
44512000-2
uniwersalne, zestaw wkrętaków, pilnik,
Różne
punktak, przecinak, klucze imbusowe 9 szt. (od
narzędzia
1,5 do 10), Klucze płaskooczkowe od 8 do 22,
ręczne
nóż z zestawem wymiennych ostrzy, piłka do
metalu z zestawem brzeszczotów, klucze
nastawne długie.
Zestaw narzędziowy izolacyjny do 1 kV, w tym:
torba narzędziowa, zestaw wkrętaków, nóż
monterski L=180, Oprawa piłki do metalu z
brzeszczotem,
Szczypce
uniwersalne,
szczypce boczne do cięcia drutu L=160 mm,
44512000-2
szczypce nastawne L=250 mm, nożyce do
Różne
cięcia kabli i przewodów śred. 13 mm, klucz
narzędzia
szwedzki do 30 mm, klucz płaski Nr 10, 13, 14,
ręczne
17, 19, 22, 24, klucz oczkowy odgięty Nr 10,
13, 14, 17, 19, 22, 24, pokrętło T do nasadek,
klucz dynamometryczny 8-54 Nm, nasadka
izolowana krótka Nr 10, 13, nasadka izolowana
długa Nr 17, 19, nasadka izolowana imbusowa
35
35
35
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Ilość4
(w zł)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nr 6, klucz imbusowy wstępny Nr 6, klucz
czołowy do zacisków, klucz krzyżakowy Nr
10,13,14,17,
Drabinka
elektroizolacyjna.
Wymagania:
35113000-9
drabina składana wieloelementowa lub
Sprzęt
teleskopowa, po rozłożeniu – wysokość 2 m,
bezpieczeństwa
elektroizolacja min. 10 kV
Linka podawcza (8-10 mm) L= 30 m.
39541000-6
Powróz, lina,
szpagat i siatka
Bloczek 1,5 tony
42411000-0
Wciągniki i
wielokrążki
Wciąg Galla 1.5 tony
42411000-0
Wciągniki i
wielokrążki
Pilarka spalinowa. Wymagania: pojemność
cylindra ok. 50 cm³, moc wyjściowa ok. 2,8 kW,
prędkość przy maks. mocy ok. 9500 obr/min,
43812000-8
gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA Piły
do 118 dB(A), równoważny poziom drgań
(uchwyt przedni i tylny) - do 4,0 m/s2, ciężar –
do 5,5 kg
35
72
5
5
35
Siekiera uniwersalna. Wymagania: ochraniacz
z tworzywa zapobiegający ześlizgiwaniu się
dłoni z rękojeci, ciężar głowicy: ok. 1 kg, ciężar
całkowity ok 1,5 kg, długość ok. 60 cm
44512000-2
Różne
narzędzia
ręczne
35
Radiotelefon
uniwersalny.
Wymagania:
przenośny, praca w zakresie częstotliwości:
VHF: 136-174 MHz, UHF: 403-470 MHz,
odporny na wilgoć (IP54), czas eksploatacji:
min 8 godzin, waga – do ok. 0,5 kg.
Megaomomierz. Wymagania: megaomomierz z
pomiarem izolacji, min. zakres DC: 1-1000V,
AC: 1- 750V, wyświetlacz LCD,
Multimetr. Wymagania: wyświetlacz cyfrowy
LED z podświetleniem, pomiar rezystancji,
ciągłości
obwodów,
częstotliwości
i
pojemności, automatyczny wybór napięcia
zmiennego/stałego, niska impedancja wejścia
Amperomierz cęgowy 10-660 A.
32236000-6
70
28
Zestaw indywidualny
Radiotelefony
38410000-2
Przyrządy
pomiarowe
38410000-2
Przyrządy
pomiarowe
38410000-2
Przyrządy
pomiarowe
35
35
35
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkow
a netto
Ilość5
(w zł)
Kask ochronny z przyłbicą UV. Wymagania:
ochrona głowy przed obrażeniami
mechanicznymi, ochrona głowy i oczu
przed
zagrożeniami
elektrycznymi
występującymi podczas prac pod napięciem
do 1000V AC lub 1500V, zgodność wyrobu
z normą PN-EN 50365. Kask koloru białego
z logo PSE S.A.*
Hełm do pracy na wysokości bez daszka, z
więźbą czteropunktową, z atestowaną
klamrą. Kask musi spełniać wymagania
norm: PN- EN 395 i 12492. Hełm koloru
białego z logo PSE S.A.*
Okulary ochronne z filtrem UV. Wymagania:
przeciwodpryskowe, 100% ochrona przed
UV, klasa optyczna 1
1
2
3
Producent
(proszę
podać
nazwę i
adres)
345
18444111-4
Hełmy ochronne
345
18444111-4
Hełmy ochronne
18142000-6
Okulary
ochronne
345
Stacja
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Producent
(proszę
Ilość6
(w zł)
1
2
3
4
5
6
Uziemiacz przenośny jednofazowy 35mm2.
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 9kA (dla
tr = 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
odpowiednik), przewód L= 6 m, linka
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 35
mm² .
Uziemiacz przenośny jednofazowy 50mm2.
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 13 kA
(dla tr = 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
odpowiednik), przewód L= 6 m, linka
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 50
mm² .
Uziemiacz przenośny jednofazowy 70mm2.
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 13 kA
(dla tr = 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
odpowiednik), przewód L= 6 m, linka
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 50
mm² .
Uziemiacz przenośny jednofazowy 95mm2.
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 18,5 kA
(dla tr = 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
odpowiednik), przewód L= 10 m, linka
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
18
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
63
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
60
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
339
podać
nazwę i
adres)
sztuki
łączna ilość dla wszystkich obiektów stacyjnych; dla obuwia i rękawic – pary, dla tabliczek - komplety (zgodnie z opisem w
tabeli), dla liny i słupków – komplety (zgodnie z opisem w tabeli), pozostałe wyposażenie - sztuki
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Producent
(proszę
Ilość6
(w zł)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 95
mm² .
Uziemiacz przenośny jednofazowy 120mm2.
Wymagania: znamionowy prąd Ir = 22 kA
35113000-9
(dla tr = 1 s), zacisk uziomowy WR2z (lub
Sprzęt
odpowiednik), przewód L= 10 m, linka
bezpieczeństwa
miedziana w osłonie silikonowej przekrój 120
mm² .
Uziemiacz przenośny trójzaciskowy 35mm2;
wymagania: uziemiacz przenośny na
35113000-9
przewody okrągłe, z linką miedzianą w
Sprzęt
osłonie silikonowej o dł. L = 3m, prądzie
bezpieczeństwa
znamionowym
9kA,
przewodami
zwierającymi L1 = 3m.
Uziemiacz przenośny zatrzaskowy do
35113000-9
dużych średnic 10 m - 35mm2. Wymagania:
Sprzęt
znamionowy prąd Ir = 9kA (przy tr = 1s), prąd
bezpieczeństwa
szczytowy Im=22,5 kA, całka Joule’a 81 A2s
35113000-9
Zaczepy manewrowe do drążków ZO lub
Sprzęt
odpowiedniki
bezpieczeństwa
35113000-9
Zaczepy manewrowe do drążków ZU lub
Sprzęt
odpowiedniki
bezpieczeństwa
Rękawice elektroizolacyjne (elektroizolacja
18143000-3
20 kV lub powyżej). Wymagania: rękawice
Akcesoria
pięciopalcowe zgodne z PN-EN 60903
ochronne
Obuwie elektroizolacyjne (elektroizolacja 15
18830000-6
kV lub powyżej). Wymagania: półbuty
Obuwie
zakładane na obuwie, spełnienie wymagań
ochronne
określonych w PN-EN 50321
Rekaw/chwytak do bezpieczników mocy.
Wymagania:
zapewnienie
możliwości
35113000-9
wkładania
i
wyjmowania
wkładek
Sprzęt
bezpiecznikowych (o napięciu do 1 kV), bezpieczeństwa
wyposażenie w rękaw ochronny
Linka do wygradzania (ew. ogrodzenie
przenośne) miejsca pracy. Wymagania:
44423400-5
stojaki (słupki) z podstawą do wbijania z
Znaki i podobne
uchwytem (25 szt.) na dłonie z zaczepami
elementy
oraz łańcuch z tworzywa sztucznego lub
linka. Długość po rozłożeniu – min. 200 m
Tablice ostrzegawcze:
„Nie dotykać! Urządzenie elektryczne” („A”
148x210mm) 8 szt.
44423400-5
„Pod napięciem” („A” 210x297mm) 8 szt.
Znaki i podobne
„Nie załączać – pracują ludzie” („B”
elementy
105x297mm) 8 szt.
„Miejsce pracy” ( „A” 148 x 210mm) 8 szt.
42
64
90
52
32
87
87
23
32
56
podać
nazwę i
adres)
Lp.
TYP
Kod CPV
Cena
jednostkowa
netto
Producent
(proszę
Ilość6
(w zł)
15
16
17
18
19
20
21
„Uziemiono” („A” 74x105mm) 8 szt.
Uniwersalny drążek izolacyjny dedykowany
dla napięcia 15-20 kV. Wymagania zgodnie
z: PN-EN 60832-1:2010, PN-EN61230:2009,
PN-EN 60855:1999
Uniwersalny drążek izolacyjny dedykowany
dla napięcia 400 kV . Wymagania zgodnie z:
PN-EN 60832-1:2010, PN-EN61230:2009,
PN-EN 60855:1999
Uniwersalny drążek izolacyjny dedykowany
dla napięcia 220 kV . Wymagania zgodnie z:
PN-EN 60832-1:2010, PN-EN61230:2009,
PN-EN 60855:1999
Uniwersalny drążek izolacyjny dedykowany
dla napięcia 110 kV . Wymagania zgodnie z:
PN-EN 60832-1:2010, PN-EN61230:2009,
PN-EN 60855:1999
Wskaźnik niskiego napięcia – cyfrowy
wskaźnik niskiego napięcia stałego i
przemiennego, ciągłości obwodu i kierunku
wirowania faz. Wymagany znak CE i
spełnienie wymagań określonych w: PN-EN
61243-3:2002, PN-EN 61010-1:1999, EN
61326-1A2:2002
Akustyczno optyczny wskaźnik obecności
napięcia
(napięcie
15
kV
prądu
przemiennego 50 Hz). Wymagania:
samokontrola (autotest), odporność na niskie
i wysokie temperatury (zakres od ok. -25 do
+50˚C), praca w warunkach wilgotności
względnej w zakresie od 20 do 90 %,
zgodność z wymaganiami określonymi w PNEN 61243-1:2007
Akustyczno optyczny wskaźnik obecności
napięcia (napięcie 110-400 kV prądu
przemiennego 50 Hz). Wymagania:
samokontrola (autotest), odporność na niskie
i wysokie temperatury (zakres od ok. -25 do
+50˚C), praca w warunkach wilgotności
względnej w zakresie od 20 do 90 %,
zgodność z wymaganiami określonymi w PNEN 61243-1:2007
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
16
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
18
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
63
35113000-9
Sprzęt
bezpieczeństwa
41
38410000-2
Przyrządy
pomiarowe
9
38410000-2
Przyrządy
pomiarowe
17
38410000-2
Przyrządy
pomiarowe
73
podać
nazwę i
adres)
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
2) Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Oświadczamy, że udział towarów w dostawie będącej przedmiotem zamówienia, pochodzących z
państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekracza 50 %.
4) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
5) Źródło pochodzenia wyrobu (producenta), od którego będą pochodziły wyroby stanowiące
przedmiot zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia zgodnie z Tabelą nr 1.
6) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania
zamówienia.
7) Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni.
8) Zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom:
a) ……………………………………………………………
b) ……………………………………………………………..
(…).
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:
1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % ceny oferty
brutto.
2) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym
Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.
3) Udzielić gwarancji i rękojmi w terminach i na zasadach wymaganych w SIWZ, w szczególności
Wzorze Umowy.
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do
……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..
miejscowość i data
Załączniki do oferty:
1) ................................
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
Download