2. Kamila Biela , Kinga Pachoń, Aleksandra Malec

advertisement
Rezerwaty
przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych
wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie
naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam
gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które
mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne
o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty
stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych
przez LP. W celu ochrony najcenniejszych fragmentów
lasu, na terenie Nadleśnictwa zlokalizowano 6
rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 367 ha.
Rezerwaty na terenie
Nadleśnictwa Myślenice:

„Zamczysko nad Rabą„

„Skołczanka„

„Cieszynianka„

„Kozie Kąty„

„Na Policy„

„Las Gościbia„
Na Policy
Las Gościbia
Skołczanka
Zamczysko nad Rabą
Kozie kąty
Cieszynianka
„Zamczysko nad Rabą"

Położony w dolnej partii płn-zach stoku
góry Ukleina, (Myślenice – Zarabie).
Występują w nim rośliny chronione m.in.:
paprotka zwyczajna, bluszcz pospolity,
gnieźnik leśny, parzydło leśne,
wawrzynek wilczełyko, kopytnik
pospolity, marzanka wonna, pierwiosnka
wyniosła i goryczka trojeściowa.Jest to
ponadto rezerwat kulturowy obiektów
zabytkowych – znajdują się w nim ruiny
średniowiecznego stołpu obronnego
(warowni strzegącej szlaku handlowego z
Węgier do Polski w dolinie
Raby).Powierzchnia rezerwatu wynosi
0,96 ha.
„Skołczanka"


Położony na płd. krańcu Wyżyny
Krakowskiej, na wzgórzu o wys.
215 m n.p.m., (Tyniec k.
Krakowa) utworzony w celu
ochrony bogatych biocenoz
kserotermicznych z unikatową
lepidopterofauną (unikatowa
fauna motyli).Powierzchnia
rezerwatu wynosi 36,52 ha.
Obejmuje fragment terenu porośnięty
lasem i zespołami ciepłolubnych zarośli,
a na ich obrzeżach i polanach występują
również murawy piaskowe
i kserotermiczne. Chroni las sosnowojodłowo-bukowy, roślinność
kserotermiczną, a w szczególności około
500 gatunków rzadkich motyli
i błonkówek, m.in. skalnik driada.
„Cieszynianka"

Położony w obrębie Pogórza Wielickiego, (Mogilany k. Krakowa)
utworzony w celu ochrony wyspowego stanowiska cieszynianki
wiosennej Hacquetia epipactis; jednocześnie chroniony jest tu
naturalny zespół grądu Tilio-Carpinetum, w którym występuje
szereg roślin chronionych (15 gatunków) i rzadkich m.in.
parzydło leśne, lilia złotogłów, listera jajowata, gnieźnik leśny i
ciemiężyca zielona.Powierzchnia rezerwatu wynosi 10,27 ha.
„Kozie Kąty"

Położony w zachodniej części Pogórza
Wielickiego (Radziszów) utworzony
w celu ochrony fragmentu
mieszanego drzewostanu
o charakterze naturalnym z udziałem
jodły.Powierzchnia rezerwatu wynosi
24,21 ha.
„Na Policy"

Położony we wschodniej
części Beskidu Żywieckiego
przy szczytowych partiach
Policy (1369 m. n.p.m.),
(Sidzina) utworzony w celu
ochrony fragmentu
wysokogórskiego boru
świerkowego zachowanego
w stanie
naturalnym.Powierzchnia
rezerwatu wynosi 13,21
ha.

W rezerwacie występują
następujące gatunki roślin
chronionych: liczydło górskie, tojad
mocny, parzydło leśne, omieg
górski, zarzyczka górska,
wawrzynek wilczełyko, widłak
wroniec, widłak jałowcowaty,
goryczka trojeściowa, pierwiosnek
wyniosły, kosodrzewina i limba.
Spośród ptaków występujących
tutaj najbardziej interesujące są
głuszec i dzięcioł trójpalczasty.
Stwierdzono również występowanie
sichrawy karpackiej, endemicznego
dla Karpat gatunku chrząszcza
„Las Gościbia"

Położony w północnej części
Beskidu Średniego
(Makowskiego), w paśmie
Sularzówki oraz Babicy,
zajmuje górna część zlewiska
potoku Gościbia,
(Harbutowice gm. Sułkowice)
utworzony w celu
zachowania - ze względów
przyrodniczych, naukowych i
krajobrazowych naturalnego zróżnicowania
ekosystemów leśnych w
obszarze źródliskowym
potoku
górskiego.Powierzchnia
rezerwatu wynosi 282,46 ha.
Na całym tym obszarze
stwierdzono występowanie
ponad 40 chronionych
gatunków roślin.

W powiecie występuje
większość krajowych
gatunków płazów i gadów
oraz liczne gatunki
ptaków.Wśród bardziej
znanych ptaków regionu
zobaczyć można bociana
białego i czarnego,
czaplę, myszołowa oraz
jastrzębia.Ssaki
reprezentowane są przez
m.in. sarny i jelenie,
występują tu także dziki,
lisy, zające, kuny,
tchórze, borsuki oraz
bobry.
Wykonały:
Kamila Biela
Kinga Pachoń
Ola Malec
ZSP w Myślenicach
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne,
technikum gastronomiczno-turystyczne
Źródła
http://www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl
https://pl.wikipedia.org
http://www.naszradziszow.com
http://www.twojamalopolska.pl/index.php
Download