Australia

advertisement
Australia, najmniejszy i najpóźniej odkryty kontynent
Ziemi, leżący całkowicie na półkuli południowej pomiędzy
Oceanem Indyjskim a Oceanem Spokojnym. Należy do niej
Tasmania oraz wiele wysepek.
Nazwa Australia pochodzi od legendarnego kontynentu –
Terra australis incognita ("Nieznana Ziemia Południowa"),
którego poszukiwali podróżnicy europejscy w XVII i
XVIII w.
Powierzchnia wynosi 7 687 000 km2.
Przed kolonizacją brytyjską,
Australia zamieszkana była
przez przybyłe ok. 40 tys.
lat temu z Azji plemiona
Aborygenów, których
rozwój zatrzymał się na
etapie organizacji
plemiennej. W ciągu XVI w.
żeglarze portugalscy
i hiszpańscy penetrując
obszary Oceanu Spokojnego
odkryli liczne wyspy należące
do archipelagów okalających
Australię, m.in. Wyspy
Marshalla, Markizy,
Salomona, Nową Gwineę).
Powierzchnię Australii pokrywa równina o
wysokości od 200 do 300 m n.p.m.
Najwyższym szczytem jest Góra
Kościuszki (2230 m n.p.m.). Ok. 2/3
kontynentu cierpi na niedobór wody,
większe miasta znajdują się na wybrzeżach
kontynentu. Główny system rzeczny tworzą
Murray-Darling. Największe jeziora to: Eyre,
Torrens. Bogate zasoby wód artezyjskich.
Klimat zwrotnikowy i równikowy.
Park narodowy Port Campbell.
Świat roślinny charakterystyczny dla
klimatu suchego i gorącego (karłowate
akacje, eukaliptusy, kazuaryny,
namorzyny, araukarie i buki).
Akacja
Eukaliptus - kwiatostan
Świat zwierzęcy: kręgowce
(nietoperz, pies dingo,
bobroszczur), torbacze
(kangur, koala, wilk workowaty,
kret workowaty, wombat),
stekowce (kolczatka, dziobak),
ptaki (emu, kazuar, lirogon,
papuga), ryby (barramunda).
Koala
Pies dingo
Ludność: ok. 17,5 mln (1993). Ok.
140 tys. to rdzenni mieszkańcy,
pozostali pochodzenia
europejskiego. Najmniej
zaludniony kontynent świata.
Największe miasta: Sydney (ok. 3,6
Mały Aborygen – rdzenny
mieszkaniec Australii
mln), Melbourne (ok. 3,0 mln),
Brisbane (ok. 1,3 mln).
Melbourne – miasto w
Australii
Raupehu – położony w Nowej
Zelandii, wysokość 2797
m n. p. m.
Ngauruhoe – położony w
Nowej Zelandii, wysokość
2291 m n. p. m.
Manam – położony w PapauiNowej Gwinei, wysokość
1725 m n. p. m.
Ambrium – położony w
Nowych Hebrydach,
wysokość 1334 m n. p. m.
Krater wulkanu
Download