eliminacje szkolne konkursu wiedzy o australii

advertisement
ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSU WIEDZY O AUSTRALII
TEST
1. Najwyższy szczyt Australii znajduje się:
a/ poniżej 1000 m. n.p.m.
b/powyżej 2000 m. n. p. m. c/ między 1000 a 2000 n.p.m. d/poniżej 500m n.p.m.
i nosi nazwę sławnego Polaka: ……………………………………………………………… .
2. Rdzennymi mieszkańcami Australii są ………………………, którzy prawdopodobnie pochodzą z ……………… .
3. Do największych miast Australii możemy zaliczyć :
1/…………………………. 2/………………………. 3/………………………… 4/…………………………….
4. Opera House – dzieło architektury znajdziemy w ………………………………….. .
5. W godle Australii znajdują się popularne zwierzęta, które zamieszkują kontynent australijski.
Są to: ……………………………………. i …………………………………….. .
6. Liczba ludności zamieszkującej na kontynencie australijskim jest:
a/ większa;
b/mniejsza;
c/ w przybliżeniu taka sama
jak ludność Polski.
7. Wymień cztery gatunki zwierząt należących do torbaczy, zamieszkujących kontynent australijski:
………………………………………………………………………………………………………………
8. Jednym z przykładów pomnika przyrody, znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO jest
największa na świecie rafa koralowa. Nosi nazwę………………………………………….
i ma ponad
………………………..kilometrów długości.
9. Australia składa się z …………..stanów i ………………terytoriów. Na czele stanu stoi…………….. .
10. Kim był James Cook?
11. Nazwa Blue Mountains /Góry Błękitne/ na których obszarze znajduje się park narodowych swoją nazwę
zawdzięczają …………………………………………………………………….. .
12. Największym turystycznym „magnesem” Australii jest mierząca 3.6 km długości i 348 m. wysokości skała,
święte miejsce Aborygenów nosząca nazwę………………………………… .
13. Narodowym kamieniem szlachetnym Australii jest …………………………………………………. .
14. Którzy ze znanych aktorów jest z pochodzenia Australijczykiem?
a/ Heath Ledger
b/ Collin Farrel
c/ Brad Pitt
d/Bryan Brown
15. Którzy z poniższych zespołów i wokalistów pochodzą z Australii ? /możliwe kilka poprawnych odpowiedzi/
a/ Kylie Minogue
b/ The Coldplay
c/ Black Eyed Peas
d/ INXS
16. Wymień dwóch znanych sportowców australijskich: …………………………………………………………
17. Najważniejszym zwierzęciem hodowlanym Australii są………………………………………………….. .
18. Święto narodowe Australii obchodzone jest:
a/ 13 lutego
b/ 20 maja
c/ 26 stycznia
d/ 11 listopada
19. Co symbolizują gwiazdy na fladze Australii?
20. Ile medali zdobyła Australia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver?
a/ wcale
b/ jeden
d/ trzy
e/ pięć
KEY:
1. b Stanisław Kościuszko
2 pkt
2. Aborygeni ; Azja
2 pkt
3. Sydney; Melbourne; Brisbane; Perth; Adelaide
4 pkt
4. Sydney
1 pkt
5. kangur i struś emu.
2 pkt
6. b
1 pkt
7. kangur, diabeł tasmański, koala, wombat, kret workowaty, wilk workowaty
4 pkt
8. Wielka Rafa Koralowa, 2000 km
2 pkt
9. sześciu, trzech ; gubernator
3 pkt
10. angielski podróżnik i żeglarz , więcej informacji /dodatkowy punkt/
2 pkt
11. powstaje z olejku wydzielanego przez drzewa eukaliptusowe.
2 pkt
12. Uluru, Ayers Rock.
1 pkt
13. opal
1 pkt
14. A, D
2 pkt
15. A, D
2 pkt
16. Mark Webber, Ian Thorpe , Jason Crump, Leigh Adams , Kathy Freeman
2 pkt
17. owce
1 pkt
18. c
1 pkt
19. Krzyż Południa, siedmioramienna sześć stanów i terytorium. Federation Star
2 pkt
20. d
1 pkt
Razem
38 punktów
Download