RUNDA VII 1 IV 2014 r. 1. Pustynia Wielki Nefud w Azji zajmuje

advertisement
RUNDA VII
1 IV 2014 r.
1. Pustynia Wielki Nefud w Azji zajmuje powierzchnię 140 tys. km2 . Uczniowie obliczali powierzchnię tej
pustyni w hektarach. Czyje rozwiązanie jest prawidłowe? Podaj obliczenia.
a) Ania – 140 000ha
b) Basia – 14 000 000 ha
c) Piotrek – 140 000 000 ha
d) Kamil – 14 000 ha
e) Bartek – 1 400 000 ha
(5 pkt)
2. Do podanych nazw wulkanów podaj region występowania i wysokość bezwzględną:
WULKAN
REGION
WYSOKOŚĆ (w m n.p.m.)
Cotopaxi
Erebus
Fudżi
Kratakau
Kamerun
Mont Pelee
Orizaba
Hekla
Nevado del Ruiz
Kilauea
(10 pkt)
3. Przedstaw na schematycznych rysunkach etapy powstawania atolu.
2 pkt
4. Wymień po 2 przykłady endemitów ze świata roślin i zwierząt Australii. Wyjaśnij pojęcie endemit.
5 pkt
5. Wyjaśnij skróty organizacji:
a) EFTA
b) CEFTA
c) NAFTA
d) PHARE
e) UE
5 pkt
6. Pod jakim kątem padają promienie słoneczne w Sydney 22VI? 3 pkt
7. Jak nazywamy ludzi opisanych krótko w poniższych zdaniach?
a) lud zamieszkujący północne krańce Skandynawii..............................
b) mieszańcy rasy żółtej i białej....................................
c) mieszańcy rasy białej i czarnej....................................
d) ludność arktycznych obszarów Ameryki Północnej.......................................
e) rdzenna ludność Australii.........................................
5 pkt.
8. Jaka rzeka lub jezioro europejskie jest opisane w poniższych określeniach?
a) Ma źródła w górach Schwarzwald i płynie przez 9 krajów.
b) Jej długość wynosi 1047 km.
c) Zbudowano na niej największe sztuczne zbiorniki.
d) Największe naturalne jezioro w Europie Środkowej.
e) Płynie na zachód przez terytorium 2 państw i przecina 400 N.
5 pkt.
9. Który kraj ma większą powierzchnię?
a) Francja czy Hiszpania
b) Japonia czy Wietnam
c) Egipt czy Etiopia
d) Kuba czy Honduras
e) Boliwia czy Kolumbia
5 pkt.
10. W każdym zestawie jedno hasło jest błędne. Wykreśl go:
a) Warszawa, Kraków, Łódź, Gniezno
b) J. Śniardwy, J. Niegocin, J. Nidzkie, J. Koronowskie
c) Wschowa, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecze, Lubań
d) Ner, Parsęta, Pasłęka, Łeba
e) Lublin, Katowice, Kalisz, Opole
5 pkt
11. Odpowiedz:
a) największy stan w USA to –
b) skandynawska zatoka to –
c) góry z Trzema Koronami to –
d) stolica Australii to –
e) tunel łączący Wielką Brytanię z Francją to –
5 pkt
12. Wypisz 6 parków narodowych w Karpatach.
2 pkt
13a. Narysuj rysunek poziomicowy wzgórza o wysokości względnej 320 m, którego podnóże leży na
wysokości 80 m n.p.m. Poziomice poprowadź co 20 m. Stok NE jest stromy , a SW łagodny. Jaką wysokość
bezwzględną ma to wzgórze?
3 pkt
TERMIN 5 V 2014 r.
POWODZENIA!
Download