Z miłości do

advertisement
Zmiany klimatyczne
Z miłości do...
Podejmowanie działań przeciwko zmianom klimatycznym – Z miłości do ...
Rezultaty uczenia się
Dowiemy się jak to, co kochamy może być dotknięte skutkami zmian klimatycznych i zmienione na zawsze
Po pierwsze – co już wiemy?
Wyścig na tablicy
Co to jest efekt cieplarniany?
Promieniowanie
podczerwone
Promienie
słoneczne
ogrzewają ziemię
Większość ciepła ucieka w przestrzeń
kosmiczną i ochładza Ziemię
Część ciepła
zatrzymywana
jest przez gazy
cieplarniane
Dlaczego klimat ociepla się?
Jakie jest Twoje zdanie?
Nie zgadzam
się
Zgadzam
się
Jakie jest Twoje zdanie?
• Zmiany klimatyczne, tak naprawdę, nie będą miały
wpływu na ludzi.
• Wszyscy są tak samo odpowiedzialni za zmiany
klimatyczne.
• Każdy będzie odczuwał zmiany klimatyczne w ten
sam sposób.
• Musimy więcej działać w związku ze zmianami
klimatycznymi.
Z miłości do …
Niektórzy ludzie mówią, że
powinniśmy coś zrobić w związku
ze zmianami klimatycznymi
„z miłości do” rzeczy, które są nam
drogie.
Z miłości do czego?
Przyjrzyj się fotografiom ukazującym po jednej rzeczy , na której piętno odcisną zmiany klimatyczne.
Z miłości do wody
Z miłości do
jedzenia
Z miłości do
domu
Z miłości do
rolników
Z miłości do
rybaków
Z miłości do czekolady
Z miłości do
plaż
Z miłości do
pszczół
Na co z rzeczy, które kochasz zmiany
klimatyczne będą miały wpływ?
Kto powinien działać ?
Ja
Politycy
Przedsiębiorstwa
Moja
społeczność
Zmiany klimatyczne - łagodzenie
Zmiany klimatyczne - Adaptacja
Dziękuję!
Download