Komory klimatyczne wyposażone w osuszacz sprężonego

advertisement
Informacja prasowa BINDER GmbH
Komory klimatyczne wyposażone w osuszacz sprężonego powietrza z
regulacją w celu spełnienia norm przemysłu samochodowego
Firma BINDER GmbH poszerza swą ofertę o komory do badań środowiskowych
służące
do
testowania
wytrzymałości
materiałów.
Wszystkie
komory
dynamicznych zmian klimatycznych serii MKF i MKFT są od teraz dostępne z
opcjonalnym osuszaczem sprężonego powietrza z regulacją, co pozwala sprostać
wymogom norm przemysłu samochodowego.
Tuttlingen: W nowoczesnym przemyśle samochodowym, normy i ustandaryzowane przepisy
testowania bezpieczeństwa i kontroli jakości towarzyszą całemu procesowi produkcji.
Aby
ustalić odporność i wytrzymałość elementów i materiałów na wpływ warunków pogodowych,
temperaturę
i
jej
zmiany,
części
pojazdów
są
poddawane
wymagającym
testom
wytrzymałościowym. Firma BINDER GmbH, światowy lider w dziedzinie komór do symulacji
warunków środowiskowych dla laboratoriów naukowych i przemysłowych, poszerzyła obecnie są
ofertę o komory służące do testowania wytrzymałości materiałów. Wszystkie komory
klimatyczne serii MKF i MKFT są od teraz dostępne z opcjonalnym osuszaczem sprężonego
powietrza z regulacją, co pozwala sprostać wymogom norm przemysłu samochodowego.
Możliwe do realizacji są nawet tak trudne scenariusze badań, jak chociażby normy VW o kodzie
PV 2005 oraz PV 1200, które definiują testy cyklicznych zmian klimatycznych. Te przyspieszone
testy krótkotrwałe pozwalają ocenić zachowanie testowanych elementów, biorąc pod uwagę ich
odkształcenia, obluzowanie i powstawanie rys przy zmianach temperatury i wilgotności. Tak
samo spełniane są wymogi normy BMW o kodzie PR 308.2, która opisuje badania klimatyczne
klejonych połączeń elementów wyposażenia. Poszerzony zakres klimatyczny umożliwia
przykładowo wartości 10°C i 5% wilgotności względnej albo 0°C i 10% wilgotności względnej.
Jest to możliwe, ponieważ urządzenie dopuszcza temperaturę punktu rosy na poziomie do 28°C. Zadane wartości wilgotności są osiągane szybko i precyzyjnie dotrzymywane. Możliwe
słabe punkty można w ten sposób rozpoznać i wyeliminować już we wczesnym stadium,
zapobiegając kosztownym awariom czy też szkodzącym wizerunkowi akcjom serwisowym.
Testy takie są ponadto możliwe do powtórzenia w dowolnym czasie.
Oprócz komór do badań środowiskowych z osuszaczem sprężonego powietrza BINDER oferuje
także komory dynamicznych zmian klimatycznych o najróżniejszych zakresach temperatur.
Urządzenia te są dostępne także bez systemu nawilżania. Oprócz tego możliwe jest też
dostosowanie przez firmę BINDER urządzeń ze wszystkich grup produktowych do specjalnych
wymagań klienta.
Więcej informacji na stronach www.binder-world.com
O firmie BINDER GmbH
BINDER to największy na świecie specjalista w dziedzinie komór do symulacji warunków środowiskowych
dla
laboratoriów
naukowych
i
przemysłowych.
Dzięki
oferowanym
rozwiązaniom
technicznym
przedsiębiorstwo istotnie przyczynia się do trwałej poprawy zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Nasza oferta
wychodzi naprzeciw zarówno zastosowaniom rutynowym, jak i wysoce specjalistycznym zadaniom w
dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i zapewniania jakości. Zatrudniając blisko 400 pracowników na
całym świecie i przy eksporcie na poziomie 80%, w roku 2015 firma BINDER uzyskała obrót ponad 60 mln
euro.
Znaki ze spacjami: 2644
Bilddaten:
BINDER Komory klimatyczne MKFT 240
Zdjęcie: Binder GmbH
Przedruk nieodpłatny
Kontakt:
BINDER GmbH
Dorothea Fichter-Fechner
Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen
Tel.: +49(0)7462-2005-632
[email protected]
www.binder-world.com
Download