Indywidualne rozwiązania do komór klimatycznych

advertisement
Informacja prasowa BINDER GmbH
Indywidualne rozwiązania do komór klimatycznych
Aby określić żywotność i wytrzymałość materiałów, w komorach klimatycznych
przeprowadza
się
złożone
badania
obciążeniowe.
W
przypadku
wysoce
specyficznych wymagań BINDER INDIVIDUAL oferuje indywidualne dostosowanie
urządzeń do potrzeb klientów.
Tuttlingen – W wielu dziedzinach przemysłu i nauki stosuje się komory klimatyczne, aby
przeprowadzać wymagające badania obciążeniowe materiałów. Akurat gdy chodzi o złożone
symulacje, komory do symulacji warunków środowiskowych muszą sprostać wysokim
wymaganiom stawianym przez dostarczane przez klientów specyfikacje i określone normy.
Firma BINDER GmbH, specjalizująca się w komorach klimatycznych dla laboratoriów
naukowych i przemysłowych, jako producent urządzeń seryjnych oferuje zarazem najbardziej
różnorodne produkty i opcje wyposażenia. Niemniej możliwe jest, że pewne wysoce specyficzne
życzenia klienta nie będą mogły zostać spełnione w urządzeniu seryjnym. W tych specjalnych
sytuacjach proponujemy rozwiązania BINDER INDIVIDUAL, które polegają na uzupełnieniach i
rozszerzeniach urządzeń seryjnych odpowiednio do potrzeb klienta.
Badania obciążeniowe mają na celu sprawdzenie wytrzymałości materiałów na wpływ czynników
atmosferycznych, temperatury i jej zmian. Cykliczne testy zmian klimatycznych i przyspieszone
testy krótkodystansowe pozwalają wyciągać wnioski na temat żywotności testowanych próbek.
W specjalnych symulacjach warunków środowiskowych przeprowadzanych z udziałem
delikatnych materiałów często zachodzi jednak konieczność wykonywania określonych
czynności przy zamkniętych drzwiach. Do tych specyficznych wymagań BINDER oferuje
specjalne komory dynamicznych zmian klimatycznych serii MK, MKF, MKT i MKFT wyposażone
w dwa porty rękawicowe ze stali nierdzewnej wraz z dopasowanymi i demontowalnymi
rękawicami Dry-Box z neoprenu. Porty rękawicowe pozwalają na prowadzenie prac przy
testowanych próbkach przy zamkniętych drzwiach, zaś drzwi z przezroczystego szkła
zapewniają dobrą widoczność próbek. Dwa korki silikonowe i przykrycie obszaru portów
rękawicowych dbają o to, aby klimat w komorze pozostał bez zmian. Dzięki zdejmowanym
rękawicom i zamykanym otworom można w pełni wykorzystać zakres klimatyczny urządzenia.
Więcej informacji o indywidualnych rozwiązaniach do wyspecjalizowanych komór klimatycznych
można znaleźć na stronie www.binder-world.com/de/BINDER-INDIVIDUAL
O firmie BINDER GmbH
BINDER to największy na świecie specjalista w dziedzinie komór do symulacji warunków środowiskowych
dla
laboratoriów
naukowych
i
przemysłowych.
Dzięki
oferowanym
rozwiązaniom
technicznym
przedsiębiorstwo istotnie przyczynia się do trwałej poprawy zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Nasza oferta
wychodzi naprzeciw zarówno zastosowaniom rutynowym, jak i wysoce specjalistycznym zadaniom w
dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i zapewniania jakości. Zatrudniając blisko 400 pracowników na
całym świecie i przy eksporcie na poziomie 80%, w roku 2015 firma BINDER uzyskała obrót ponad 60 mln
euro.
Znaki ze spacjami: 2398
Bilddaten:
BINDER Indywidualne rozwiązania do komór klimatycznych
Zdjęcie: Binder GmbH
Przedruk nieodpłatny
Kontakt:
BINDER GmbH
Dorothea Fichter-Fechner
Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen
Tel.: +49(0)7462-2005-632
[email protected]
www.binder-world.com
Download