Szkolna stacja meteorologiczna (szkolna_stacja_meteorolo

advertisement
Szkolna Stacja Meteorologiczna
Główne zagadnienia projektu:
- poszerzenie wiedzy nt działalności IMiGW,
- anomalia klimatyczne Polski,
- rekordy klimatyczne Polski,
- powódź stulecia w woj. dolnośląskim w roku 1997,
- trąba powietrzna w województwie dolnośląskim w roku 2009,
- przygotowanie wzoru dziennika pogody,
- prowadzenie obserwacji pogodowych,
- graficzna prezentacja pogody.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 1919 roku ostrzega
nasze
społeczeństwo
przed
groźnymi
zjawiskami
naturalnymi
zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze. Prowadzone są pomiary
i obserwacje. Instytut ten jest jednostką badawczo-rozwojową. Zapewnia
społeczeństwu, administracji państwowej i samorządowej, gospodarce
najwyższej jakości produkty z dziedziny meteorologii.
Pogoda – czyli chwilowy stan atmosfery na pewnym obszarze, określony
przez układ powiązanych ze sobą elementów meteorologicznych,
Pogoda obserwowana w dłuższym okresie to klimat tego obszaru.
Do najważniejszych naturalnych przyczyn zmian klimatu zalicza się:
- zmiany aktywności słonecznej,
-zmiany orbity Ziemi i kąta nachylenia jej osi do płaszczyzny ekliptyki,
- aktywność wulkaniczna,
- aerozol atmosferyczny pochodzenia naturalnego.
ZAGROŻENIA!
Wiatr: przy przekroczeniu 15 m/s stwarza poważne zagrożenie.
Burza: z burzami związane są wyładowania elektryczne silny wiatr i opady.
Mgła: zmniejsza widoczność; mgła połączona z zanieczyszczeniami to smog.
Upały: występują wtedy gdy dobowa temp. osiąga wartość wyższą niż 30°C.
Silne mrozy: występują gdy temp. powietrza spadnie poniżej 20°C.
Powódź: straty gospodarcze i materialne w postaci niszczenia domów, dróg, upraw,
skażenia wody
ZAGROŻENIA!
Zawieja: to zamieć, która przy równoczesnym opadzie śniegu powoduje
ograniczenie widoczności oraz tworzenie się zasp.
Susza: wpływa niekorzystnie na wzrost roślin, może powodować obniżenie
poziomu wód powierzchniowych i podziemnych.
Sztorm: wiatr, który osiąga prędkość dużo większą niż na lądzie powodując
powstawanie olbrzymich fal. Siła wiatru bywa tak duża, że niszczy budynki
nabrzeżne, zabudowania portowe, linie elektryczne.
Silny wiatr
Intensywne opady
Burza
Mgła
Gołoledź
Upały
Silne mrozy
Zawieje i zamiecie śnieżne
Powódź
Susze
Rekordy klimatyczne Polski
Temperatura powietrza
w Polsce
(VII, IX, X 2014r.)
Opracowywanie prognozy pogody
Na wszystkich stacjach meteorologicznych na całym świecie, dokładnie o tej
samej godzinie są wykonywane pomiary temperatury, ciśnienia, wilgotności
wiatru, usłonecznienia itd. Na kilkuset stacjach są wypuszczone balony
z sondami, które przekazują dane. Także systemy pomiarowe zainstalowane
na pokładach samolotów podają dużą ilość danych z powietrza. Informacje
meteorologiczne pochodzą również z systemów zainstalowanych na statkach.
Pogoda dla alergików – pylenie dębu
Pogoda dla biegaczy
Pogoda dla żeglarzy
Pogoda dla narciarzy
Dziennik pogody
Gdzie szukać
prognozy pogody?
www.meteo.pl
www.pogodynka.pl
www.imgw.pl
Download