Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie

advertisement
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Morski w Gdyni
zatrudni pracownika na stanowisko:
obserwator meteorologiczny
do pracy na Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej
w Elblągu-Milejewie
Liczba etatów: 1 etat
Miejsce pracy: 82-316 Milejewo, ul. Szkolna 11
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe (geografia, meteorologia, ochrona środowiska, fizyka lub pokrewne
nauki matematyczno – przyrodnicze),
 znajomość obsługi komputera,
 umiejętność pracy w zespole,
 gotowość do pracy w systemie zmianowym (również w nocy, niedziele, święta),
 odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy.
Zakres obowiązków:
 Wykonywanie i przekazywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych zgodnie
z obowiązującymi procedurami.
Oferujemy:





ciekawą pracę,
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
możliwość doskonalenia zawodowego,
szkolenie stanowiskowe,
pakiet świadczeń socjalnych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w terminie do
12.05.2017 r. na adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
ul. Waszyngtona 42
81-342 Gdynia
lub pocztą e-mail: [email protected]
Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.97r., Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)."
Oferty nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Download