SCHEDA DI MONITORAGGIO ATTIVITA`

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Type of school:
Typ placówki
Level:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38
W CZĘSTOCHOWIE
WSZYSTKIE GRUPY
Klasa/wiek
Date:
14 LISTOPADA 2013
Data sporzadzenia
Drafted by:
BEATA STOJEK
Sporządził
“MŁODZI DLA SWIATA”- 7 CEL MILENIJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
TEMAT ZAJEĆ : KLIMATYCZNE ABC
PREPARATION :: PRZYGOTOWANIE
1
Przygotowanie scenariusza zajęć.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych: ilustracje przedstawiające trzy różne
rodzaje pogody, błyszczący żółty papier, szare paseczki z gazety, kuleczki ze
sreberka, niebieska bibuła, klej, nożyczki, kontur Polski, taśma dwustronna,
ilustracje przedstawiające trzy różne rodzaje klimatu ( równikowy, polarny i
umiarkowany), tekturowe lizaki z buzią uśmiechniętą po jednej stronie, po drugiej
z buzią smutną, kolorowe ilustracje, ilustracje przedstawiające konsekwencje
zmian klimatu, niebieskie szarfy, odgłosy natury na płycie CD.
Documents
Zabawa muzyczno ruchowa do piosenki “„Słoneczko nasze
Dokumenty
rozchmurz buzię”, zabawa ruchowa “Żabki”
2
REALIZATION :: REALIZACJA
I. Spotkanie na holu wszystkich dzieci.
Nauczyciel wprowadza dzieci do tematu projektu „Młodzi dla świata”.
II. Zadania realizowane w poszczególnych grupach.
1. Wprowadzenie.
Nauczyciel prosi dzieci, aby spojrzały przez okno i zadaje pytanie, jaka jest dziś
pogoda. A jaka była wczoraj? Czy ktoś domyśla się, jaka będzie jutro?
2. Co to jest pogoda?
Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje przedstawiające trzy różne rodzaje pogody
(np. deszczową, słoneczną, wietrzną), przyczepia je na tablicy i wyjaśnia, co to jest
pogoda (stan atmosfery w danej chwili; niekiedy zmienia się z godziny na
godzinę; pogodę możemy obserwować gdy naprzykład wyjrzymy za okno.
3. Elementy pogody.
Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy. Z materiałów leżących na stolikach
dzieci przygotowują elementy pogody odpowiednie do aktualnej pory roku: wiatr,
deszcz, słońce chmury (słońce-błyszczący żółty papier, wiatr- szare paseczki z
gazety, deszcz- kuleczki ze sreberka, chmury- niebieska bibuła).
4. Prognoza pogody.
Nauczyciel wiesza planszę z wyrysowanym konturem Polski (z zaznaczonym
morzem na północy, górami na południu i stolicą Warzawą ) i czyta przykładową
prognozę pogody. Dzieci doczepiają przygotowane przez siebie elementy pogody w
odpowiednie miejsca na mapie.
5. Zabawa muzyczno ruchowa do piosenki śpiewanej przez nauczyciela.
Nauczyciel śpiewa piosenkę : „Słoneczko nasze rozchmurz buzię, bo nie do twarzy
ci w tej chmurze, słoneczko nasze rozchmurz się, maszerować z tobą będzie lżej!”.
Dzieci stojąc w kółku, wykonują przy tym ruchy:
„Słoneczko nasze rozchmurz buzię” – dzieci wskazują na uśmiechniętą buzię,
„bo nie do twarzy ci w tej chmurze” – dzieci łapią się za twarz, udają zatroskanie,
smutek,
„słoneczko nasze rozchmurz się” – dzieci ponownie wskazują na uśmiechniętą
buzię,
„maszerować z tobą będzie lżej”– dzieci w jednym miejscu maszerują.
6. Co to jest klimat?
Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje przedstawiające trzy różne rodzaje klimatu
( równikowy, polarny i umiarkowany), przyczepia je po przeciwnej
stronie tablicy niż obrazki dotyczące pogody i wyjaśnia, co to jest klimat
(charakterystyczne dla danego obszaru zjawiska pogodowe. Klimat danego miejsca
nie powinien się zmieniać; w Polsce panuje taki klimat, że występują cztery różne
pory roku – wiosna, lato, jesień, zima; na tropikalnej
wyspie przez cały rok jest ciepło i słonecznie, a w okolicach bieguna północnego
klimat polarny charakteryzuje się długą zimą i krótkim latem). Wspólnie dochodzą
do wniosku, że pogoda i klimat to dwa różne zjawiska.
7. Przyczyny zmian klimatu.
Nauczyciel prosi dzieci, aby pomogły mu wskazać przyczyny
tego, że na Ziemi jest coraz cieplej. Dzieci siadają przodem do nauczyciela, dostają
tekturowe lizaki z buzią uśmiechniętą po jednej stronie, po drugiej z buzią
smutną; w zależności od pokazanego przez nauczyciela obrazka dzieci mają
pokazać lizak z właściwą buźką:
zjawiska nieprzyjazne dla środowiska i klimatu (śmieci w lesie, dymiące fabryki,
ludzie spalający odpady na ognisku, wycinanie lasów),
zjawiska przyjazne dla środowiska i klimatu (jeżdżenie na rowerze, pływanie
żaglówką, segregowanie odpadów).
8. Konsekwencje zmian klimatu.
Każda z czterech grup losuje ilustrację przedstawiającą inną konsekwencję zmian
klimatu (topniejący lodowiec, wysuszone pole, pożar, powódź); każda z grup
określa, co ukazuje ich obrazek i omawia zaobserwowaną sytuację.
9. Zwierzęta i zmiany klimatu – zabawa ruchowa “Żabki”
Nauczyciel układa na podłodze trzy koła, które symbolizują oczka wodne. Podczas
gry dzieci naśladują skaczące żaby. Gdy gra muzyka (np. odgłosy natury), żaby
poruszają się wokół oczek wodnych, gdy muzyka ucichnie, muszą wrócić do wody.
Po pierwszej rundzie nauczyciel głośno zauważa, że temperatura się podnosi, co
powoduje, że jedno oczko wysycha (nauczyciel zabiera jedną szarfę). Gdy milknie
muzyka, dzieci-płazy muszą zmieścić się do pozostałych dwóch oczek. Zabawa jest
kontynuowana, aż nie pozostanie żadne oczko. Dzieci wspólnie z nauczycielem
analizują sytuację.
10. Podsumowanie.
Dzieci siadają przodem do ozdobionej wcześniej elementami pogody mapy Polski,
nauczyciel zadaje pytanie, jaka pogoda może być za 20–30 lat, gdy nie będziemy
dbać o klimat i wymienia negatywne czynności przyczyniające się do ocieplenia
atmosfery. Zaprasza chętnego przedszkolaka do zostania na chwilę
„przedszkolnym prezenterem pogody” i ułożenia „pogody przyszłości”.
5 min.
Documents
Dokumenty
3
Tekst piosenki „Słoneczko nasze..”, opis zabawy ruchowej „Żabki”,
elementy pogody wykonane przez dzieci.
EVALUATION :: EWALUACJA
Osięgnięte
cele
Dzieci potrafią odróżnić pogodę od klimatu.
Wskazują podstawowe przyczyny i konsekwencje zmian klimatu.
Documents
Scenariusz zajęć, zdjęcia, elementy pogody wykonane przez dzieci.
Dokumenty
Download