zobacz

advertisement
NASZA ZABAWA Z EKOLOGIĄ…
Uczniowie naszej szkoły w ogólnopolskim
konkursie „AKTYWNI DLA KLIMATU”
W tym roku szkolnym bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie na temat
ochrony klimatu w ramach kampanii „zmieniaj nawyki nie klimat”. Nasza grupa
zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat ekologii wśród naszych kolegów i
koleżanek, nauczycieli oraz społeczności lokalnej,
Wspólnie zdecydowaliśmy się na nazwę grupy Ślężańska Ekolandia. Udział w
konkursie biorą: Barbara Kuriata, Joanna Drożdż, Paulina Jakubowska, Piotr
Zieliński oraz Kamil Pilarski.
KODEKS NASZYCH DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH
1. Zgłębiamy wiedzę geograficzno-ekologiczną i tworzymy metryczkę Sobótki i
okolic,
2. Propagujemy temat zmian klimatu i jego skutków oraz sposobów jego ochrony,
3. Badamy świadomość ekologiczną wśród naszej społeczności,
4. Tworzymy „poradnik klimatyczny” czyli zbiór zasad pt. „Co my możemy zrobić
aby zapobiegać zmianom klimatycznym?”
5. Przedstawimy ekologiczną mapę gminy,
6. Zorganizujemy akcję zbiórki elektroodpadów na terenie Sobótki pod hasłem
„Elektroodpady zbierasz- klimat wspierasz”,
Download