Atmosfera Podręcznik rozszerzony OPERON, rozdział

advertisement
WYKAZ POJĘĆ 3
Podręcznik podstawowy OPERON, rozdział 7: Atmosfera
Podręcznik rozszerzony OPERON, rozdział: 7
Podręcznik PPWK str.170­210, rozdz.5
Standardy I.1.10­18 / rozszerzony I.2.26­29
ZAGADNIENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
skład i budowa atmosfery
opis stanów atmosfery (elementy meteorologiczne, pogoda, klimat)
procesy pogodo i klimatotwórcze
cyrkulacja powietrza w troposferze
opady i osady atmosferyczne
zjawiska pogodowe na kuli ziemskiej
przewidywanie zmian klimatu i pogody
strefowość klimatyczna, astrefowe uwarunkowania klimatu
strefy klimatyczne świata
przestrzenne skale klimatu
klimat Polski i jego przestrzenne zróżnicowanie
oddziaływanie człowieka na atmosferę i klimat
wpływ klimatów na przebieg procesów rzeźbotwórczych, gleby, roślinność i świat zwierzęcy
POJĘCIA:
Atmosfera, powietrze, troposfera, stratosfera, mezosfera, egzosfera, jonosfera, ozonosfera, termosfera, zorza polarna, prądy strumieniowe, inwersja termiczna, komórka okołobiegunowa(polarna), komórka Ferrela, komórka Hadley’a, cyrkulacja pasatowa, PA, PZ, PR, PP, pasaty, fronty atmosferyczne, monsuny, bryza, typy wiatrów, wyż, niż, wiatr dolinny / górski, fen / halny, przemiany sucho/wilgotno adiabatyczne, zachmurzenie, ciśnienie, temperatura, wilgotność względna i bezwzględna powietrza, pogoda anty/cyklonalna, huragany, bora, mistral, cyklony tropikalne, kondensacja pary wodnej, temperatura punktu rosy, , jądra kondensacji, mgły radiacyjne / adwekcyjne / z mieszania, chmury pierzaste / kłębiaste / warstwowe, deszcz, śnieg, krupa śnieżna, grad, opady frontalne, front zokludowany, front stacjonarny, opady orograficzne / konwekcyjne, rosa, szron, szadź, gołoledź, zamroz, typ pogody, usłonecznienie.
Klimat: planetarny, geoklimat, makroklimat, mezoklimat, topoklimat, mikroklimat.
Przewidywanie pogody, obserwacja pogody, stacje / ogródki / posterunki meteorologiczne, prognoza pogody, mapa synoptyczna
Czynniki klimatotwórcze, strefy klimatyczne, typy klimatu, klimaty strefowe / astrefowe, „miejska wyspa ciepła”. Typy klimatów : górski, morski, kontynentalny(lądowy), przejściowy, wybitnie wilgotny, wybitnie suchy.
Smog, „dziura ozonowa”, „kwaśne deszcze”, „efekt cieplarniany”.
Masy powietrza kształtujące pogodę w Polsce, termiczne pory roku, okres wegetacyjny, cechy klimatu umiarkowanego przejściowego, uprzywilejowanie termiczne, izoamplitudy, stopień kontynentalizmu.
ORIENTACJA NA MAPIE
1. występowanie stref klimatycznych
2. niże i wyże baryczne na świecie
3. znajomość oznakowań na mapie synoptycznej
PONADTO: umiejętność posługiwania się rysunkami (cyrkulacja powietrza na kuli ziemskiej, wiatry, fronty atmosferyczne, niże i wyże baryczne z zaznaczeniem kierunków wiania wiatrów, budowa pionowa atmosfery, powstawanie opadów atmosferycznych, cyrkulacja monsunowa).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards