Prezentacja meteorologia

advertisement
Meteorologia
Co to jest meteorologia?
Meteorologia to nauka zajmująca się badaniem
zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w
atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg
procesów atmosferycznych i stan pogody na danym
obszarze. Meteorologia, klimatologia, fizyka atmosfery i
chemia atmosfery są jednymi z głównych dyscyplin nauk
o atmosferze. Hydrometeorologia jest nauką zajmującą
się badaniem zjawisk związanych z atmosferą i
hydrosferą np. przy badaniu cyklonów tropikalnych lub
zmian klimatycznych. Dzień Meteorologii obchodzony
jest 23 marca
Na początek trochę historii
Arystoteles
Pierwszy raz terminu
meteorologia użył w roku
334 p.n.e. Arystoteles.
Według niego
meteorologia to „...każde
oddziaływanie pomiędzy
powietrzem i wodą, i
rodzaje i części Ziemi i
oddziaływania pomiędzy
tymi rodzajami...”. Również
Arystoteles jako pierwszy
opisał mechanizm
powstawania deszczu.
W 278r. p.n.e. Aratus w swojej księdze
znaków zapisuje pierwsze przepowiednie
pogodowe.
Jednak prawdziwy rozwój meteorologii
rozpoczął się dopiero w XVII wieku, kiedy to w
1607r. Galileusz konstruuje termoskop, który
umożliwia mierzenie temperatury (niestety
pomiary były bardzo niedokładne ponieważ
termoskop Galileusza był zależny od ciśnienia
atmosferycznego). Zmienił on jednak sposób
myślenia ludzi i bezpośrednio przyczynił się do
rozwoju meteorologii.
Barometr, higrometr, anemometr
W 1643r. asystent Galileusza Evangelista
Torricelli konstruuje pierwszy barometr
pokazując, że ciśnienie atmosferyczne jest
zmienne w czasie.
W 1644 wynaleziono higrometr do pomiaru
wilgotności powietrza.
W 1648 Blaise Pascal odkrywa, że ciśnienie
atmosferyczne spada z wysokością i twierdzi, że
ponad atmosferą musi być próżnia.
W 1667 Robert Hooke buduje pierwszy
anemometr do pomiaru prędkości wiatru.
Kolejne wynalazki
W 1714 Daniel Fahrenheit konstruuje pierwszy
termometr rtęciowy umożliwiający dokonywanie
dokładnych pomiarów temperatury i wprowadza skalę
temperatury (skala Fahrenheita).
W 1735 w Anglii George Hadley jako pierwszy
uwzględnia ruch obrotowy ziemi w opisie wiatrów
pasatowych. Mimo że opis nie jest prawidłowy i
przewidywał wiatry pasatowe słabsze niż obserwowane,
to średnią cyrkulację w tropikach nazywamy do tej pory
komórką Hadleya.
W latach 1743-1784 Benjamin Franklin stwierdza, że
systemy pogodowe w Ameryce Północnej poruszają się
z zachodu na wschód, opisuje błyskawicę jako zjawisko
elektryczności atmosferycznej, publikuje pierwszą mapę
prądu Gulfstream, spekuluje na temat związku zalesienia
i klimatu.
W latach 1802-1803 Luke Howard
opisuje nazwy chmur.
W 1806 Francis Beaufort wprowadza
skale Beauforta w celu klasyfikacji siły
wiatru.
Dopiero w 1860 Robert Fitzroy używa
telegrafu w celu zbierania informacji
pogodowych w Anglii i konstruuje mapy
synoptyczne wprowadzając termin
prognoza pogody. Pierwsza prognoza
pogody jest opublikowana w „The Times”
tego samego roku.
W latach 1918-1936 Wladimir Köppen
opracował klasyfikację klimatu.
W czasie II wojny światowej w 1941
opracowano pierwszy system radarowy w Anglii.
Przyczyniło się to do rozwoju radarów
meteorologicznych.
1 kwietnia 1960 Amerykanie wystrzelili satelitę
do zastosowań wyłącznie meteorologicznych
nazwaną TIROS 1 (Television and Infrared
Observational Satelite). Ważył 120 kilogramów. Na
pokładzie miał zmodyfikowaną kamerę
telewizyjną. Zdjęcia z kamery na pokładzie TIROS
1 po raz pierwszy dobitnie zwróciły uwagę na fakt,
że systemy pogodowe na ziemi i atmosfera
ziemska są całością. Był to jeden z kluczowych
momentów współczesnej meteorologii.
Jak robimy pomiary?
Instrumenty meteorologiczne służą do pomiarów
takich wielkości jak temperatura, ciśnienie, wilgotność,
kierunek i prędkość wiatru. Pomiary naziemne
dokonywane są w specjalnych klatkach
meteorologicznych. Dokonuje się także pomiarów tych
wielkości za pomocą sondaży meteorologicznych,
najczęściej za pomocą bezpośrednich pomiarów za
pomocą aparatury zawieszonej na balonach
meteorologicznych. Inne pomiary dokonywane są
metodami teledetekcyjnymi. Np ocena prędkości wiatru
może być dokonana na podstawie pomiarów ruchu
chmur. Pomiary satelitarne wykorzystują różne długości
fal elektromagnetycznych do oceny prędkości wiatru na
powierzchni ziemi, ilości pary wodnej w atmosferze, czy
rozkładu temperatury z wysokością w atmosferze.
To już koniec
Tym slajdem kończy się etap prezentacji
multimedialnej. Jednak nasze koleżanki
zaprowadzą Was teraz do naszej szkolnej
stacji meteorologicznej, gdzie objaśnią
Wam jakie przyrządy znajdują się w tzw.
klatce i do czego służą. Zapraszamy!
Wykonane przez uczniów
klasy III B:
Bartka Styczyńskiego
Pawła Wiącka
Patryka Wąsowskiego
Download