Dlaczego pogoda jest zawsze

advertisement
Pogoda jest zawsze
Pytanie kluczowe:
Dlaczego pogoda jest zawsze? ? ?
Cel projektu
Poznamy różne wymiary słowa pogoda – jej cechy,
Elementy, narzędzia do pomiaru ….. Nauczymy się
Badać pogodę.
Pomiary opadów deszczu przez cały miesiąc…
Pomiary temperatury od dnia 14 października
do 13 listopada
Pomiary ciśnienia zrobione dzięki barometrowi…
Wiatr mierzymy wiatromierzem…
A tak to się zaczęło….
Najpierw szukaliśmy informacji o przyrządach służących do pomiaru składników
pogody w szkolnej bibliotece
Po zebraniu informacji zaczęliśmy rysować modele przyrządów,
powstały cztery grupy:
wiatr
opady
temperatura
ciśnienie
a oto nasze prace:
•
CIŚNIENIE
•
WIATR
Tablica z przyrządami mierzącymi pogodę…
Powstały przyrządy pomiarowe
• deszczomierz
• wiatromierz
• barometr
• klatka
meteorologiczna
- Dlaczego pogoda jest zawsze ? ? ?
-Bo bez pogody nie byłoby zmieniających się pór roku…
Zmieniająca się pogoda…
Co to jest
pogoda ? ? ?
pogoda, stan atmosfery
ziemskiej w danym
miejscu i czasie; jest
określona zespołem
elementów i zjawisk
meteorologicznych., tj.
wartościami ciśnienia,
temp. i wilgotności
powietrza, rodzajem i
ilością opadów,
wielkością zachmurzenia i
innymi.
deszcz, opad
atmosferyczny
złożony z
kropelek wody
o średnicy
ponad 0,5 mm;
ciśnienie, skalarna wielkość
fizyczna charakteryzująca siłę
oddziaływania ośrodka
materialnego lub promieniowania
na powierzchnię innego ciała, np.
oddziaływania gazu lub cieczy na
ściankę naczynia, lub na
powierzchnię ograniczającą
jakąkolwiek część ośrodka,
oddziaływania budynku na
podłoże, światła na oświetlony
ekran;
temperatura [łac.],
skalarna wielkość
fizyczna, jeden z
parametrów
określających stan
układu
termodynamicznego.
wiatr, ruch
powietrza względem
powierzchni Ziemi
(ściślej jego
składowa pozioma);
KONIEC
Producenci:
-Elżbieta Krzewska
- Aleksandra Stasiak
- Eliza Mączyńska
Wyprodukowano w szkole w
Dargomyślu pod kierunkiem
pani Joanny Gołębiewskiej w
ramach projektu
„Z małej szkoły w wielki świat”
Made in
Poland
Download