Informacja prasowa

advertisement
Aplikacja „Wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko
zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony
wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego. Dobra wiadomość – wiek serca można
obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz w
razie potrzeby będzie skutecznie leczył nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy
hipercholesterolemię. Obniżeniu wieku serca sprzyja pozbycie się otyłości poprzez
stosowanie zdrowej diety, rzucenie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej.
Pomiary ciśnienia zostaną przeprowadzone w 44 wybranych miastach, a szczegółowe
informacje dotyczące terminów i lokalizacji będzie można odnaleźć na oficjalnej stronie
internetowej kampanii – www.cisnienienazycie.pl.
Prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego powinna mieścić się w przedziale pomiędzy
120/80 - 139/89 milimetrów słupa rtęci (mm Hg). Wszelkie odchylenia od tych
wskaźników wymagają konsultacji z lekarzem. Mieszkańcy Ostrołęki, między 10 a 11
lipca będą mogli sprawdzić, czy problem nadciśnienia tętniczego dotyczy także ich. W
specjalnie przystosowanym busie kampanii „Ciśnienie na życie”, ekipy doświadczonych
pielęgniarek będą przeprowadzały pomiary ciśnienia tętniczego krwi, a także wieku
serca wszystkim chętnym, którzy zgłoszą się na badanie.
„Dzięki kolejnemu etapowi ogólnopolskiej społecznej kampanii, podczas którego
umożliwiamy wykonanie bezpłatnych badań w podróżującym po Naszym kraju busie
„Ciśnienie na życie”, dotrzemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale również do
mniejszych miast i wsi. Zapraszamy do rozmowy o sercu i profilaktyce chorób
sercowo-naczyniowych, do oceny ryzyka zachorowania, ale także do pomiarów
ciśnienia te osoby, które na co dzień nie poświęcają wiele czasu na profilaktykę chorób
układu krwionośnego. A to przecież regularne pomiary ciśnienia tętniczego krwi są
podstawą wczesnego rozpoznania oraz prawidłowego i skutecznego leczenia
nadciśnienia
tętniczego,
a
także
szansą
uniknięcia
zagrażających
życiu
powikłań, jakimi są tętniaki aorty, udary czy zawał serca” – zauważa prof. Marian
Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny
kampanii „Ciśnienie na życie”.
Więcej informacji na stronie www.cisnienienazycie.pl
Pomiary ciśnienia odbędą się na parkingu Ostrołęckiego Centrum Kultury,
w specjalnie przystosowanym busie kampanii „Ciśnienie na życie”. Pomiaru
można dokonać 10 i 11 lipca, od godziny 10:00 do 18:00.
***
Informacje o Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Ciśnienie na życie ”
Polfa Warszawa Grupa Polpharma jest sponsorem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej
„Ciśnienie na życie”. Akcja ma uświadomić Polakom, jakie ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki
schorzeń układu krążenia. Jak bowiem wynika z badania przeprowadzonego przez PBS
w styczniu 2014 roku „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego oraz zdrowego trybu życia dla serca
wśród Polaków”, tylko 1/3 respondentów mierzy ciśnienie krwi regularnie. Ponad połowa
badanych uważa, że kontrolę można rozpocząć po 50. roku życia lub dopiero po wystąpieniu
zawału serca lub udaru, albo w ogóle nie wie, kiedy należy zacząć kontrolować ciśnienie. Panuje
też przekonanie, że konsultacja lekarska i badania profilaktyczne są domeną starzejącego się
pokolenia. Wyniki raportu pokazują, że wiedza o nadciśnieniu jest niekompletna i konieczna jest
dalsza edukacja w tym zakresie.
Jednym z głównych zadań kampanii jest przeprowadzenie jak największej liczby pomiarów
ciśnienia krwi oraz badań wieku serca. W 2013 r. w ramach kampanii udało przeprowadzić się
ponad 250 tys. pomiarów. W 2014 r. badania będą wykonywane w centrach handlowych,
podczas ważnych konferencji medycznych, biznesowych, masowych wydarzeń sportowych,
pielgrzymek oraz kontroli drogowych.
l
Download