Struktura rewolucji

advertisement
___________________________________________________________________
Józef Życiński
Struktura rewolucji metanaukowej
studium rozwoju współczesnej nauki
format: 125x195 mm
oprawa: twarda
kategoria: filozofia nauki
ISBN 978-83-7886-011-2
EAN 9788378860112
ilość stron: 348
cena: 44,90 zł
premiera: luty 2013
Po raz pierwszy prezentujemy polskiemu odbiorcy dzieło, w którym Józef Życiński przedstawia
summę swoich wieloletnich badań na gruncie filozofii nauki. W erudycyjnym i usystematyzowanym
wywodzie Życiński pokazuje ukryte mechanizmy rządzące ewolucją nauki od jej początków aż po czasy
nam współczesne.
Józef Życiński skupił swoją uwagę na jednej rewolucji, i to nie rewolucji przebiegającej w nauce,
lecz rewolucji, jaka dokonała się w poglądach na naukę, czyli na rewolucji metanaukowej. Została ona
wywołana przez dwie wielkie rewolucje naukowe uwieńczone (ale nie zakończone) powstaniem teorii
względności i mechaniki kwantowej. Jeszcze raz okazało się, że nauka jest „częścią większej całości”. To, co
się dzieje w nauce, ma oddźwięk – niekiedy bardzo daleko idący – w szeroko rozumianej przestrzeni kultury;
szeroko rozumianej, bo obejmującej duże obszary życia współczesności. (…) Życiński zawsze głęboko
przeżywał piękno naukowej przygody – piękno i element transcendencji: „Mimo niedoskonałości i braków
prawdziwa nauka ma swoje piękno, które ujawnia się w przeobrażeniu tajemnicy w informację”. Samo to
przeobrażenie jest piękne i tajemnicze.
[Ze Wstępu Michała Hellera]
Józef Życiński (1948-2011) filozof, teolog, biskup rzymskokatolicki, metropolita lubelski. Autor ponad 50
książek i setek artykułów z zakresu filozofii nauki, filozofii przyrody, kosmologii, teorii ewolucji i teologii
oraz tekstów publicystycznych.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski.
Nakładem Copernicus Center Press ukazała się książka Józefa Życińskiego Świat matematyki i jej
materialnych cieni
Patronat medialny:
www.ccpress.pl
_______________________________________________________________________________
Copernicus Center Press Sp. z o.o.,
pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków,
NIP 676-24-57-623
tel/fax (+48) 12 430 63 00
e-mail: [email protected]
Download