pobierz

advertisement
SIERPIEŃ 2017
Posługa artystów
TEKST: S. ANNA MARIA KUREK PDDM
OTOCZENI PIĘKNEM – NIEWIDZĄCY…
„Piękno zbawi świat” – to zadziwiające zdanie Fiodora Dostojewskiego nie przestaje prowokować
do refleksji. Czy rzeczywiście piękno jest konieczne do życia, co więcej – do zbawienia? Czy
wobec potrzeb dzisiejszego świata pogrążonego w wojnach, dotykanego licznymi klęskami, nędzą
i głodem, piękno nie wydaje się być wartością drugorzędną, wręcz zbyteczną? Cóż nam po
zachwycie nad zachodem słońca, świeżością zieleni czy potęgą gór, jeśli nie mamy za co opłacić
czynszu, kupić koniecznych lekarstw? Zresztą, te wszystkie troski, zabieganie, konsumistyczna
mentalność sprawiają, że nawet już ich nie zauważamy. Nie dostrzegamy ani piękna natury, ani
tym bardziej piękna ukrytego w człowieku, koronie stworzenia, które widać w jego oczach, tych
niewinnych, dziecięcych, jak i tych zmęczonych życiem czy własnym grzechem...
BÓG ŹRÓDŁEM I CELEM
Autor Księgi Mądrości mówi nam jednak, że to właśnie piękno stworzenia naprawdę otwiera nam
oczy (por. Mdr 13,5), ono może nas prowadzić do spotkania i kontemplowania już tu i teraz Tego,
który jest jego źródłem i źródłem wszelkiego dobra, prawdy, życia, naszym Ojcem, naszym
Zbawieniem. Trzeba je tylko chcieć zauważać. Żyją pośród nas osoby, które przez swoją
wrażliwość i szczególny dar mogą nam w tym pomagać. To na przykład artyści, którzy właśnie to
co głębokie, co wymyka się słowu, potrafią uchwycić i wyrazić za pomocą koloru, formy, dźwięku,
tak że obraz, rzeźba, muzyka czy inne dzieło sztuki, dotykając naszego wnętrza, może się stać
okazją spotkania z samym sobą, z prawdą, a może i drogą do Boga.
Módlmy się za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam
wszystkim odkrywać piękno stworzenia.
Download